ferrosulfaat

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Fero Gradumet (gedroogd ferrosulfaat) Teofarma Srl

Toedieningsvorm
Tablet met gereguleerde afgifte, omhuld
Sterkte
105 mg

Bevat per tablet: gedroogd ferrosulfaat 325 mg; dit komt overeen met Fe 2+ 105 mg.

Ferrosulfaatdrank FNA (7-water) XGVS Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Drank
Sterkte
16,7 mg/ml

Bevat per ml: 3,35 mg Fe 2+. Conserveermiddel: methylparahydroxybenzoaat.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

ferrosulfaat vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij ijzergebreksanemie gaat de voorkeur uit naar een vaste toedieningsvorm met een oraal ferro(Fe2+)-preparaat. Ferrofumaraat heeft de voorkeur boven ferrochloridedrank en ferrogluconaat bruistablet vanwege de kosten. Bruistabletten en dranken geven ook vaker tandverkleuring. Parenterale ijzertoediening komt, gezien de bijwerkingen, pas in aanmerking bij problemen met slikken of met de therapietrouw, als orale toediening niet effectief is gebleken of ook in lagere doseringen niet verdragen wordt.

Ferrosulfaat tabletten met gereguleerde afgifte hebben niet de voorkeur vanwege meer kans op interacties, hogere kosten, kans op darmobstructie door ophoping van de plastic tabletmatrix en uitscheiding van de plastic tabletmatrix via de feces in het afvalwater. Bovendien wordt bij vertraagde afgifte een groot deel van het ijzer afgegeven op plaatsen in de darm waar het niet bijdraagt aan het effect, maar wel aan de bijwerkingen.

Indicaties

Tablet:

  • IJzergebreksanemie bij volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar.

Drank FNA:

  • IJzergebreksanemie bij volwassenen en kinderen vanaf 3 maanden.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

IJzergebreksanemie:

Volwassenen en kinderen ≥ 10 jaar:

Tablet: 1×/dag 1 tablet, vóór het ontbijt innemen.

Volwassenen:

Drank: 167-334 mg (= 33,5-67 mg Fe 2+) 1-3 × per dag, afhankelijk van de ernst van de anemie en de bijwerkingen, na normalisatie van het Hb-gehalte de therapie nog 2-3 maanden voortzetten in halve dosering.

Kinderen ≥ 3 maanden:

Drank: 15 mg/kg lichaamsgewicht (= 3 mg Fe 2+/kg) per dag in 3 doses, max. 1000 mg per dag. Bij kinderen jonger dan 1 jaar kan de dagdosering in 1 dosis worden gegeven.

Toedieningsinformatie:

De tablet/drank bij voorkeur innemen op een lege maag een half uur voor het eten, bij optreden van maagklachten wel tijdens of ná de maaltijd (niet met melk, koffie of thee) of bij gebruik van de drank in een lagere toedieningsfrequentie of lagere dosis geven. Daarna eventueel de dosis en/of de frequentie weer verhogen.

De tablet niet in de mond houden maar direct in zijn geheel doorslikken met voldoende water.

De drank voor oraal gebruik verdunnen met water en bij voorkeur met een rietje tot achter de tanden innemen, ter preventie van tandverkleuring.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): misselijkheid, diarree, braken, obstipatie, buikpijn, zwarte verkleuring van de ontlasting.

Verder zijn gemeld: mucosabeschadiging en obstructie (incl. ileus) van het maag-darmkanaal, zweervorming in de mond (bij gebruik van de tablet bij slikproblemen ook kans op slokdarmbeschadiging of bronchiale necrose). Bronchostenose. Huiduitslag, urticaria, jeuk, erytheem, fotosensibilisatie. Verkleuring van het gebit.

Interacties

Bij gelijktijdig gebruik van een tetracyclinederivaat neemt de resorptie van zowel ijzer als de tetracycline af, doordat een onoplosbaar complex wordt gevormd; indien de combinatie onvermijdbaar is, de tetracycline minimaal 2 uur voor óf 3 uur na het ijzer innemen. Bij combinatie met doxycycline wordt met het aanhouden van dit interval niet volstaan; stop elke ijzerverbinding met ijzer-ionen tijdelijk óf vervang één van beide middelen voor een alternatief.

De resorptie van chinolonen (ciprofloxacine, norfloxacine, ofloxacine) en mycofenolaat wordt verminderd door gelijktijdige toediening van oraal ijzer; neem een interval van minimaal 2 uur in acht.

De resorptie van penicillamine en methyldopa wordt eveneens verminderd; een interval van ten minste 2 uur aanhouden.

Antacida, fosfaten, (bi)carbonaten, oxalaten, calciumzouten, zinkzouten, en voedsel (m.n. als dit fytinezuur of calcium bevat) verminderen de resorptie van ijzer; ijzer 1 uur vóór of 2 uur na dergelijke genees- of voedingsmiddelen innemen.

Bij gelijktijdige toediening van levodopa kan de resorptie van levodopa afnemen, waarschijnlijk door vorming van een slecht oplosbaar complex.

Ferrosulfaat vermindert de opname van levothyroxine; bij combinatie een interval van minimaal 4 uur aanhouden en de werkzaamheid van levothyroxine extra controleren.

Zwangerschap

Teratogenese: Geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in zeer geringe mate.

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • organische laesies van het maag-darmkanaal (tumoren, ontstekingen, divertikels);
  • hemochromatose, hemosiderose.

Waarschuwingen en voorzorgen

Aspiratie van de tablet kan necrose van de bronchiale mucosa veroorzaken klachten als hoesten, hemoptoë, bronchostenose, longinfectie kunnen dagen tot maanden na aspiratie optreden. Wees extra voorzichtig bij behandeling van ouderen of patiënten met slikproblemen. Adviseer bij vermoeden van aspiratie van de tablet direct contact op te nemen met de voorschrijver.

Tevens niet kauwen of zuigen op ferrosulfaat tabletten vanwege de kans op zweervorming in de mond of een verkleuring van het gebit. De drank bij oraal gebruik verdunnen voor gebruik en innemen met een rietje vanwege de kans op verkleuring van het gebit. Deze verkleuring is te verwijderen door het gebit te polijsten.

Jonge kinderen zijn erg gevoelig voor de toxische bijwerkingen van ijzerpreparaten; ferrosulfaattabletten zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 10 jaar.

Overdosering

Symptomen

Aanvankelijk braken (zwart en bloederig), shock, tachycardie, metabole acidose en mogelijk coma. Na symptoomloze periode van 6–72 uur: leverbeschadiging, icterus, stollingsstoornissen, cardiovasculaire collaps, Cheyne-Stokesademhaling, longoedeem, convulsies, coma, necrose van de maag, sepsis, gastro-intestinale obstructie door littekenvorming.

Therapie

Bij ernstige ijzerintoxicatie deferoxamine toedienen, zie deferoxamine. Zie voor meer symptomen en behandeling op toxicologie.org/ IJzerintoxicatie of op vergiftigingen.info.

Eigenschappen

IJzer is nodig voor de synthese van haem in hemoglobine. Hemoglobine is van belang voor de zuurstofvoorziening van het lichaam. Bij de tablet komt het ijzer langzaam vrij; de ogenschijnlijk onaangetaste tablet wordt met de feces uitgescheiden.

Kinetische gegevens

Resorptie vindt voornamelijk plaats in het duodenum en eerste deel van het jejunum; voedsel vermindert de absorptie.
Eliminatie met de feces.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

ferrosulfaat hoort bij de groep ijzerpreparaten, oraal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links