Geneesmiddelenoverzicht mucolytica

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

mucolytica

Werking

Werkingsmechanisme

De mucolytica vormen een heterogene groep van geneesmiddelen die hun werking via diverse aangrijpingspunten uitoefenen.

Mucolytica:

  • verbreken disulfidebanden van mucopolysacchariden (acetylcysteïne, broomhexine, carbocisteïne);
  • splitsenextracellulair DNA in het bronchiaalslijm (dornase alfa);
  • activeren de secretieproductie (myrtol).

Effect

  • vermindering viscositeit van bronchiaalslijm;

Meer informatie

Ambroxol blokkeert de stikstofmonoxide afhankelijke activatie van oplosbaar guanylaatcyclase. Het onderdrukt overmatige mucussecretie. Het slijm wordt dunner en beter ophoestbaar. Naast deze mucolytische eigenschappen heeft ambroxol ook lokaal anesthetische eigenschappen. In Nederland is deze toepassing voornamelijk de reden (zuigtablet bij keelpijn).

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

  • milde maag-darmklachten, zoals misselijkheid, braken, dyspepsie, pijn in de bovenbuik, diarree.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

mucolytica vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties