Geneesmiddelenoverzicht proteïnekinaseremmers

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

proteïnekinaseremmers

Werking

Werkingsmechanisme

De proteïnekinaseremmers zijn geneesmiddelen die één of meerdere groepen van proteïnekinasen remmen en worden doorgaans toegepast bij diverse soorten carcinomen. Hieronder worden de belangrijkste groepen proteïnekinasen aangegeven, waarop de middelen kunnen aangrijpen. Zie voor de eigenschappen van een bepaald middel en voor de indicatie(s) de afzonderlijke geneesmiddeltekst.

Proteïnekinaseremmers kunnen één of meer van de volgende (groepen van) kinasen remmen (lijst is niet volledig):

  • BCR-ABL, EGFR/HER1, KIT, RET, RAF–1, BRAF. Hierdoor wordt de oncogenese geremd;
  • VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, TIE2. Hierdoor wordt de tumor–angiogenese geremd;
  • PDGFR, FGFR. Hierdoor wordt tumormicro–omgeving negatief beïnvloed;
  • cyclineafhankelijke kinases, bv. CDK4 en CDK6. Hierdoor wordt de fosforylering van het retinoblastoomeiwit (Rb) voorkómen met als gevolg een blokkering van de voortgang van de G1-fase naar de S-fase van de celcyclus (remming tumorgroei; aanhoudende remming Rb leidt tot apoptose).

Effect

  • remming van de tumorgroei;
  • regressie van tumoren;
  • remming van de progressie van metastasen.

Typerende bijwerkingen

Het betreft hier een heterogene groep van geneesmiddelen. Zie voor bijwerkingen van deze middelen, de desbetreffende geneesmiddelteksten.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

proteïnekinaseremmers vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.