Geneesmiddelenoverzicht sulfonylureumderivaten

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Meer informatie over diabetes mellitus type 2. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

sulfonylureumderivaten

Werking

Werkingsmechanisme

Sulfonylureumderivaten:

  • blokkeren de ATP-afhankelijke kaliumkanalen in het β-celmembraan van de pancreas. Dit leidt tot depolarisatie van de β-cel en opening van de calciumkanalen. Door de verhoogde calciuminflux vindt secretie van insuline uit de β-cel plaats.

Effect

  • verlaging van de bloedglucoseconcentratie.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

  • hypoglykemie;
  • gewichtstoename (1-3 kg).

Minder frequent:

  • maag-darmstoornissen;
  • cholestatische icterus;
  • huidreacties;
  • afwijkingen in het bloedbeeld.

Meer informatie

De belangrijkste bijwerking van de sulfonylureumderivaten is hypoglykemie. Vooral het langwerkende glibenclamide kan aanleiding geven tot ernstige hypoglykemieën. De kans op hypoglykemie vermeerdert bij hogere leeftijd, lever- of nierfunctiestoornis, ongewone lichamelijke belasting en bij verminderde of onregelmatige voedselinname.

De volgende afwijkingen in het bloedbeeld zijn opgetreden: leukopenie, agranulocytose, hemolytische anemie en trombocytopenie.

Literatuur:

  1. Brunton LL, et al. (eds). Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 12th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.
  2. NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (derde herziening). Huisarts Wet 2013; 56: 512-25.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Indicaties

Vergelijken

sulfonylureumderivaten vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.