Geneesmiddelenoverzicht sympathicomimetica, nasaal

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Meer informatie over acute rinosinusitis. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

sympathicomimetica, nasaal

Werking

Werkingsmechanisme

  • Nasaal toegediende sympathicomimetica stimuleren α-receptoren in het neusslijmvlies. Hierdoor treedt lokaal vasoconstrictie op.

Effect

  • decongestie van het neusslijmvlies.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

  • rebound neuscongestie bij langdurig en/of veelvuldig gebruik.

Relatief minder frequent

  • hartkloppingen, verhoogde bloeddruk;
  • hoofdpijn, misselijkheid;
  • prikkelbaarheid, rusteloosheid en slaapstoornissen, vooral bij kinderen.

Meer informatie

Patiënten met hyperthyroïdie, kinderen en ouderen kunnen zeer gevoelig zijn voor sympathicomimetica.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

sympathicomimetica, nasaal vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen