Geneesmiddelenoverzicht sympathicomimetica, nasaal

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Meer informatie over acute rinosinusitis. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

sympathicomimetica, nasaal

Werking

Werkingsmechanisme

  • Nasaal toegediende sympathicomimetica stimuleren α-receptoren in het neusslijmvlies. Hierdoor treedt lokaal vasoconstrictie op.

Effect

  • Decongestie van het neusslijmvlies.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

  • rebound neuscongestie bij langdurig en/of veelvuldig gebruik.

Relatief minder frequent:

  • hartkloppingen, verhoogde bloeddruk;
  • hoofdpijn, misselijkheid;
  • prikkelbaarheid, rusteloosheid en slaapstoornissen, vooral bij kinderen.

Meer informatie

Patiënten met hyperthyreoïdie, kinderen en ouderen kunnen zeer gevoelig zijn voor sympathicomimetica.

Literatuur:

  1. Brunton LL, et al. (eds). Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 12th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.
  2. NHG-standaard Acute rhinosinusitis 2014.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Indicaties

Vergelijken

sympathicomimetica, nasaal vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.