tramazoline

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Bisolnasal met eucalyptus (hydrochloride) XGVS OTC Opella Healthcare France SAS

Toedieningsvorm
Neusspray
Sterkte
1,18 mg/ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

tramazoline vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Een acute rinosinusitis geneest vrijwel altijd vanzelf. Pijnstillers (paracetamol), stomen en de nasale toediening van een zoutoplossing of een decongestivum kunnen verlichting geven van de klachten. Antibiotica zijn doorgaans niet nodig. Geef antibiotica bij vermoeden van een bacteriële ontsteking en ernstig ziek zijn en overweeg antibiotica bij een verminderde weerstand en bij koorts die langer dan vijf dagen aanhoudt of opnieuw optreedt. Voor initiële therapie met antibiotica zie Acute rinosinusitis.

Decongestiva maximaal 7 dagen gebruiken.

Indicaties

  • Kortdurende behandeling van neusverstopping als gevolg van neusverkoudheid.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Let op! Maximaal 7 dagen gebruiken; zie voor meer informatie de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Klap alles open Klap alles dicht

Neusverstopping

Volwassenen en kinderen ≥ 6 jaar

1–2 verstuivingen in elk neusgat, 3–4×/dag, max. 6×/dag.

Toediening: Neus snuiten voor gebruik.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): branderig gevoel in neus.

Soms (0,1-1%): hoofdpijn. Zwelling van neusslijmvlies, droge neus, niezen. Misselijkheid. Hartkloppingen. Rusteloosheid.

Zelden (0,01-0,1%): duizeligheid. Loopneus, neusbloeding. Dysgeusie.

Verder zijn gemeld: hallucinaties, slaperigheid, slapeloosheid. Tachycardie, aritmie, hypertensie. Huiduitslag, jeuk, huidoedeem, slijmvliesoedeem. Overgevoeligheid. Vermoeidheid.

Langdurig en overmatig gebruik van α-sympathicomimetica kan leiden tot reactieve hyperemie.

Interacties

Gelijktijdig gebruik met MAO-remmers, tricyclische antidepressiva of vasoconstrictiva kan leiden tot cardiovasculaire effecten en stijging van de bloeddruk. Gelijktijdig gebruik met tricyclische antidepressiva kan tevens aritmie veroorzaken.

Zwangerschap

Teratogenese: Ruime ervaring met kortdurend gebruik bij de mens heeft geen aanwijzing voor meer kans op aangeboren afwijkingen laten zien.

Farmacologisch effect: Op theoretische gronden kunnen α-sympathicomimetica zoals tramazoline in hoge doses vasoconstrictie van de placentaire bloedvaten veroorzaken; bij normale dosering lijkt dit effect niet waarschijnlijk.

Advies: Kan kortdurend (maximaal 7 dagen) waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Gezien de minimale systemische blootstelling na nasale toediening lijkt een effect op de zuigeling niet waarschijnlijk.

Advies: Kan kortdurend (maximaal 7 dagen) waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • rinitis sicca;
  • na craniale chirurgie via neusholte;
  • nauwe-kamerhoekglaucoom;
  • kinderen < 6 jaar.

Waarschuwingen en voorzorgen

Maximaal 7 dagen gebruiken. Langdurig en overmatig gebruik kan leiden tot rebound-effecten, zoals zwelling van het neusslijmvlies. Langdurig gebruik van vasoconstrictoren kan leiden tot chronische ontsteking en atrofie van het neusslijmvlies.

Comorbiditeit: Wees voorzichtig bij ouderen en bij hypertensie, hartziekten (waaronder hartritmestoornissen), hyperthyroïdie, feochromocytoom, diabetes mellitus, porfyrie en prostaathypertrofie, vanwege kans op systemische absorptie; alleen in overleg met een arts gebruiken.

Vermijd contact met de ogen om irritatie te voorkomen.

Hulpstoffen

  • Benzalkoniumchloride kan oedeem van het neusslijmvlies veroorzaken, vooral bij langdurig gebruik.
  • Menthol niet gebruiken bij jonge kinderen, omdat menthol laryngospasmen en collaps kan veroorzaken.

Overdosering

Overdosering en systemische effecten kunnen optreden als gevolg van zowel nasale (bij met name kleine kinderen) als (accidentele) orale toediening.

Symptomen

Overdosering kan met name bij jonge kinderen depressie van het centraal zenuwstelsel veroorzaken (daling van de lichaamstemperatuur, lethargie, slaperigheid en coma). Stimulering van het centraal zenuwstelsel kan ook voorkomen (angst, opwinding, hallucinaties, convulsies). Andere symptomen kunnen bestaan uit miose, mydriase, zweten, bleekheid, cyanose, hartkloppingen en apneu. Wanneer centrale effecten overheersen kunnen vooral bij kinderen bradycardie en hypertensie gevolgd door hypotensie worden waargenomen.

Neem voor meer informatie over een vergiftiging met tramazoline contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

Eigenschappen

Sympathicomimeticum met een direct effect op α-adrenerge receptoren. Veroorzaakt plaatselijk vasoconstrictie en vermindert daardoor zwelling van het neusslijmvlies. De werking treedt binnen 5 minuten op en houdt 8–10 uur aan.

Kinetische gegevens

Eliminatie vnl. met de urine.
T 1/2el 5–7 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

tramazoline hoort bij de groep sympathicomimetica, nasaal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links