oxymetazoline

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Vicks Sinex (hydrochloride) XGVS OTC Procter & Gamble Nederland bv

Toedieningsvorm
Neusspray (0,05%)
Sterkte
0,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
15 ml

Bevat 25 microg/spray.

Toedieningsvorm
Neusspray 'Aloe' (0,05%)
Sterkte
0,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
15 ml

Bevat 25 microg/spray.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

oxymetazoline vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij congestie van het neusslijmvlies eerst proberen of met natriumchloridedruppels het gewenste effect kan worden bereikt. Daarna komt een sympathicomimeticum in aanmerking, dit echter kortdurend (max. 7 dagen) gebruiken.

Een acute rinosinusitis geneest vrijwel altijd vanzelf. Pijnstillers (paracetamol), stomen en de nasale toediening van een zoutoplossing of een decongestivum kunnen verlichting geven van de klachten. Antibiotica zijn doorgaans niet nodig. Geef antibiotica bij vermoeden van een bacteriële ontsteking en ernstig ziek zijn en overweeg antibiotica bij een verminderde weerstand en bij koorts die langer dan vijf dagen aanhoudt of opnieuw optreedt. Voor initiële therapie met antibiotica zie Acute rinosinusitis. Decongestiva maximaal 7 dagen gebruiken.

Indicaties

  • Congestie van het neusslijmvlies en afscheiding van neusvocht door verkoudheid.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Let op! Maximaal 7 dagen achtereen gebruiken; zie voor meer informatie de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Klap alles open Klap alles dicht

Congestie neusslijmvlies

Volwassenen en kinderen > 10 jaar

1–2 verstuivingen in elk neusgat max. 2–3×/dag.

Kinderen 6–10 jaar

1 verstuiving in elk neusgat max. 2–3×/dag.

Toediening: Neus snuiten voor gebruik.

Bijwerkingen

Soms (0,1-1%): niezen, droog gevoel in de neus. Irritatie in neus, mond en keel.

Zelden (0,01-0,1%): Tachyfylaxie, reactieve hyperemie. Angst, sedatie, prikkelbaarheid, slaapstoornissen (m.n. bij kinderen). Hartkloppingen, tachycardie, verhoogde bloeddruk. Hoofdpijn. Misselijkheid. Exantheem. Visusstoornissen.

Interacties

Vanwege de kans op hypertensie, oxymetazoline niet gebruiken in combinatie met MAO-remmers tot en met twee weken na het staken van deze middelen.

Gelijktijdig gebruik met tricyclische antidepressiva kan de bloeddruk verhogen en de kans op aritmie vermeerderen. Het effect van antihypertensiva kan worden verminderd.

Zwangerschap

Teratogenese: Ruime ervaring met kortdurend gebruik bij de mens heeft geen aanwijzingen voor meer kans op aangeboren afwijkingen laten zien.

Farmacologisch effect: Op theoretische gronden kunnen α-sympathicomimetica zoals oxymetazoline in hoge doses vasoconstrictie van de placentaire bloedvaten veroorzaken; bij normale dosering lijkt dit effect niet waarschijnlijk. Bij langdurig en overmatig gebruik van oxymetazoline neusdruppels tijdens de zwangerschap is vroegtijdige vernauwing van de ductus arteriosus gemeld.

Advies: Kan mits kortdurend (maximaal 7 dagen) en in de voorgeschreven dosering, waarschijnlijk veilig worden gebruikt. Herhaalde behandeling tijdens zwangerschap vermijden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Aangezien oxymetazoline na nasale toediening nauwelijks systemisch wordt geabsorbeerd is een effect op de zuigeling niet waarschijnlijk.

Advies: Kan, mits kortdurend (maximaal 7 dagen) en in de voorgeschreven dosering, waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • rhinitis sicca;
  • nauwe-kamerhoekglaucoom;
  • patiënten die een transsfenoïdale hypofysectomie hebben ondergaan;
  • acute hartziekte of astma cardiale;
  • kinderen < 6 jaar.

Zie voor meer contra-indicaties de rubriek Interacties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Maximaal 7 dagen achtereen gebruiken om een reboundeffect als gevolg van reactieve hyperemie, en tachyfylaxie te voorkomen. Zie ook achter Hulpstoffen.

Contact met ogen vermijden.

Comorbiditeit: wees voorzichtig in geval van hypertensie, hartaandoeningen (zoals angina pectoris), hyperthyroïdie, feochromocytoom, diabetes mellitus en prostaathypertrofie.

Wees voorzichtig bij kinderen en ouderen vanwege verhoogde gevoeligheid voor sympathicomimetica. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Hulpstoffen

  • Benzalkoniumchloride kan oedeem van het neusslijmvlies veroorzaken, vooral bij langdurig gebruik;
  • Menthol niet gebruiken bij jonge kinderen, omdat menthol laryngospasmen en collaps kan veroorzaken.

Overdosering

Overdosering en systemische effecten kunnen optreden als gevolg van zowel nasale (bij met name kleine kinderen) als (accidentele) orale toediening.

Symptomen

Bij een matige of ernstige overdosering kunnen de volgende symptomen optreden: mydriase, misselijkheid, cyanose, koorts, spasmen, tachycardie, hartritmestoornissen, hartstilstand, hypertensie, longoedeem, dyspneu en psychische stoornissen. De remming van functies van het centrale zenuwstelsel zoals slaperigheid, daling van lichaamstemperatuur, bradycardie, ‘shockachtige’ hypotensie, apneu en bewustzijnsverlies is ook mogelijk.

Zie voor verdere informatie vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Sympathicomimeticum met direct effect op de α-receptoren. Toediening in de neus veroorzaakt door plaatselijke vasoconstrictie, decongestie van het neusslijmvlies. Werking: na enkele min. Werkingsduur: 5–12 uur.

Kinetische gegevens

Resorptie Geen klinisch relevante absorptie via het neusslijmvlies.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

oxymetazoline hoort bij de groep sympathicomimetica, nasaal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links