xylometazoline

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Coldrex Xylosel (hydrochloride) XGVS OTC Omega Pharma Nederland

Toedieningsvorm
Neusspray (0,05%, voor kinderen)
Sterkte
0,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml
Toedieningsvorm
Neusspray (0,1%, voor volwassenen)
Sterkte
1 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml

Otrivin (hydrochloride) XGVS OTC Haleon Netherlands B.V.

Toedieningsvorm
Neusdruppels/Neusspray (0,05%, voor kinderen)
Sterkte
0,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml
Toedieningsvorm
Neusdruppels/Neusspray (0,1%, voor volwassenen)
Sterkte
1 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml

Otrivin Menthol (hydrochloride) XGVS OTC Haleon Netherlands B.V.

Toedieningsvorm
Neusspray (0,1%)
Sterkte
1 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml

Xylometazoline (hydrochloride) XGVS OTC Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Neusdruppels (0,05%, voor kinderen)
Sterkte
0,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml
Toedieningsvorm
Neusdruppels (0,1%, voor volwassenen)
Sterkte
1 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml
Toedieningsvorm
Neusspray (0,05%, voor kinderen)
Sterkte
0,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml
Toedieningsvorm
Neusspray (0,1%, voor volwassenen)
Sterkte
1 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml

Xylometazoline Neusdruppels/Neusspray FNA (hydrochloride) XGVS OTC Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Neusdruppels (0,025%)
Sterkte
0,25 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml
Toedieningsvorm
Neusspray (0,025%)
Sterkte
0,25 mg/ml
Verpakkingsvorm
10 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

xylometazoline vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij congestie van het neusslijmvlies eerst proberen of met natriumchloridedruppels het gewenste effect kan worden bereikt. Daarna komt een sympathicomimeticum in aanmerking, dit echter kortdurend (max. 7 dagen) gebruiken.

Een acute rinosinusitis geneest vrijwel altijd vanzelf. Pijnstillers (paracetamol), stomen en de nasale toediening van een zoutoplossing of een decongestivum kunnen verlichting geven van de klachten. Antibiotica zijn doorgaans niet nodig. Geef antibiotica bij vermoeden van een bacteriële ontsteking en ernstig ziek zijn en overweeg antibiotica bij een verminderde weerstand en bij koorts die langer dan vijf dagen aanhoudt of opnieuw optreedt. Voor initiële therapie met antibiotica zie Acute rinosinusitis. Decongestiva maximaal 7 dagen gebruiken.

De combinatie met menthol wordt ontraden.

Indicaties

  • Congestie van het neusslijmvlies.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Let op! Maximaal 7 dagen gebruiken; zie voor meer informatie de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Aanbevolen dosering niet overschrijden, vooral bij kinderen en ouderen niet; zie voor meer informatie de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Klap alles open Klap alles dicht

Congestie neusslijmvlies

Volwassenen en kinderen > 12 jaar

Neusdruppels/neusspray 1 mg/ml: 2–4 druppels of één verstuiving in elk neusgat, max. 3×/dag. Maximaal 3 toedieningen per neusgat per dag. Houd tussen twee toedieningen een doseerinterval van 8–12 uur aan.

Kinderen 6–12 jaar

Neusdruppels/neusspray 0,5 mg/ml: 2–4 druppels of 1–2 verstuivingen in elk neusgat 2–3×/dag met een doseerinterval van 8–12 uur, max. 3×/dag. Maximaal 3 toedieningen per neusgat per dag.

Kinderen 2–6 jaar

Neusdruppels/neusspray 0,5 mg/ml: 1–2 druppels of 1 verstuiving in elk neusgat 1–3×/dag met een doseerinterval van 8–12 uur, max. 3×/dag. Maximaal 3 toedieningen per neusgat per dag.

Kinderen 3–24 maanden

Gebruik wordt niet aanbevolen! Alleen in uitzonderingsgevallen, bv. wanneer de verstopte neus het drinken ernstig belemmert en natriumchloride neusdruppels/spray niet voldoende is (zie NHG-Standaard Acute rhinosinusitis). Volgens het Kinderformularium van het NKFK: neusdruppels/neusspray 0,25 mg/ml: 1 druppel of 1 verstuiving in elk neusgat, zo nodig 1–3×/dag met een doseerinterval van minimaal 8 uur, max. 3×/dag.

Kinderen < 3 maanden

Uitsluitend op voorschrift van een kinderarts of KNO-arts. Gebruik wordt niet aanbevolen! Alleen in uitzonderingsgevallen, bv. wanneer de verstopte neus het drinken ernstig belemmert en natriumchloride neusdruppels/spray niet voldoende is. Volgens het Kinderformularium van het NKFK: neusdruppels 0,25 mg/ml: 1 druppel in elk neusgat, zo nodig 1–3×/dag met een doseerinterval van minimaal 8 uur, max. 3×/dag. Behandelduur 3–5 dagen, max. 7 dagen.

Toediening: Neus snuiten voor gebruik.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): voorbijgaand branderig en prikkelend gevoel in de neus, droogte van het neusslijmvlies, hoofdpijn, misselijkheid.

Soms (0,1-1%): epistaxis.

Zeer zelden (< 0,01%): systemische effecten zoals hartkloppingen, verhoogde bloeddruk. Slapeloosheid, duizeligheid, tremor. Voorbijgaande visusstoornissen. Systemische allergische reacties (angio-oedeem, huiduitslag, jeuk).

Langdurig en/of veelvuldig gebruik geeft gewenning en 'rebound'-congestie met chronische roodheid, zwelling en rinitis.

Interacties

Een versterking van de systemische effecten van sympathicomimetica zoals xylometazoline door MAO-remmers en tricyclische antidepressiva kan, vooral bij overdosering, niet worden uitgesloten.

Zwangerschap

Teratogenese: Ruime ervaring met kortdurend gebruik bij de mens heeft geen aanwijzing voor meer kans op aangeboren afwijkingen laten zien.

Farmacologisch effect: Op theoretische gronden kunnen α-sympathicomimetica zoals xylometazoline in hoge doses vasoconstrictie van de placentaire bloedvaten veroorzaken; bij normale dosering lijkt dit effect niet waarschijnlijk.

Advies: Kan mits kortdurend (maximaal 7 dagen) en in de voorgeschreven dosering, worden gebruikt. Herhaalde behandeling tijdens zwangerschap vermijden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Gezien de minimale systemische belasting na nasale toediening lijkt een effect op de zuigeling niet waarschijnlijk.

Advies: Kan maximaal 7 dagen worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • transsfenoïdale hypofysectomie of na transnasale operatieve ingrepen, waarbij de dura mater vrij is komen te liggen;
  • rhinitis sicca.

Waarschuwingen en voorzorgen

Maximaal 7 dagen gebruiken in verband met een vermindering van de werking en het optreden van reboundeffecten na het stoppen. Langdurig of overmatig gebruik kan ‘rebound’ congestie veroorzaken. Zie ook achter hulpstoffen.

Contact met ogen vermijden. Wees voorzichtig bij nauwe-kamerhoekglaucoom.

Comorbiditeit: wees voorzichtig in geval van hypertensie, hartaandoeningen (zoals angina pectoris), hyperthyroïdie, feochromocytoom, diabetes mellitus en prostaathypertrofie. Patiënten met lange-QT-syndroom kunnen een verhoogd risico hebben op ernstige hartaritmieën.

Wees voorzichtig bij kinderen en ouderen vanwege verhoogde gevoeligheid voor sympathicomimetica. De behandeling staken bij optreden van hallucinaties, rusteloosheid of slaapstoornissen bij kinderen. Bij kinderen jonger dan 2 jaar worden decongestiva ontraden vanwege mogelijk optreden van ernstige bijwerkingen. Alleen in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld bij slecht drinken dat niet met een fysiologische zoutoplossing kan worden verholpen, xylometazoline 0,025% gebruiken. Bij kinderen van 2–12 jaar xylometazoline alleen toepassen onder toezicht van ouders. Zie ook achter Hulpstoffen.

Hulpstoffen

  • Benzalkoniumchloride, in sommige neuspreparaten, kan oedeem van het neusslijmvlies veroorzaken, vooral bij langdurig gebruik.
  • Menthol, in sommige neussprays, niet gebruiken bij jonge kinderen, omdat menthol laryngospasmen en collaps kan veroorzaken.

Overdosering

Overdosering en systemische effecten kunnen optreden als gevolg van zowel nasale (bij met name kleine kinderen) als (accidentele) orale toediening.

Symptomen

Overdosering kan met name bij kleine kinderen depressie van het centraal zenuwstelsel veroorzaken (daling van de lichaamstemperatuur, lethargie, slaperigheid en coma). Stimulering van het centraal zenuwstelsel kan ook voorkomen (angst, opwinding, hallucinaties, convulsies). Andere symptomen kunnen bestaan uit miose, mydriase, zweten, bleekheid, cyanose, hartkloppingen en apneu. Wanneer centrale effecten overheersen, kunnen vooral bij kinderen bradycardie en hypertensie, gevolgd door hypotensie waargenomen worden.

Zie voor verdere informatie vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Sympathicomimeticum met een direct effect op de α-receptoren en weinig of geen effect op β-receptoren. Toediening in de neus veroorzaakt door plaatselijke vasoconstrictie, decongestie van het neusslijmvlies. Werking: na enkele min. Werkingsduur: 5–12 uur.

Kinetische gegevens

Resorptie Nasale toediening geeft zeer lage plasmaconcentraties.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

xylometazoline hoort bij de groep sympathicomimetica, nasaal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links