xylometazoline/​ipratropium

Samenstelling

Otrivin Duo XGVSOTC GlaxoSmithKline Consumer Healthcare bv

Toedieningsvorm
Neusspray
Verpakkingsvorm
Flacon 10 ml

Bevat per ml: xylometazoline(hydrochloride) 0,5 mg, ipratropium(bromide) 0,6 mg. Bevat per verstuiving: 70 microg xylometazoline(hydrochloride) en 84 microg ipratropium(bromide).

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

xylometazoline/​ipratropium vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Een acute rinosinusitis geneest vrijwel altijd vanzelf. Pijnstillers (paracetamol), stomen en de nasale toediening van een zoutoplossing of een decongestivum kunnen verlichting geven van de klachten. Antibiotica zijn doorgaans niet nodig. Geef antibiotica bij vermoeden van een bacteriële ontsteking en ernstig ziek zijn en overweeg antibiotica bij een verminderde weerstand en bij koorts die langer dan vijf dagen aanhoudt of opnieuw optreedt. Voor initiële therapie met antibiotica zie Acute rinosinusitis.

De toevoeging van ipratropium heeft geen klinische voordelen boven een decongestivum alleen.

Indicaties

  • Symptomatische behandeling van neusverstopping en rinorroe bij neusverkoudheid.

Gerelateerde informatie

Dosering

Maximaal 7 dagen gebruiken.

Klap alles open Klap alles dicht

Congestie neusslijmvlies:

Volwassenen:

1 verstuiving in elk neusgat, max. 3×/dag met een tussenperiode van minstens 6 uur. In verband met de ontwikkeling van een rebound–effect is het raadzaam de behandeling stop te zetten als de symptomen verminderen, zelfs voor het einde van de maximale behandelduur van 7 dagen.

Toedieningsinformatie: neus snuiten voor gebruik.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): epistaxis, droge neus.

Vaak (1-10%): Dysgeusie, hoofdpijn. Neuscongestie, nasaal ongemak, droge en geïrriteerde keel, rinalgie, droge mond.

Soms (0,1-1%): hartkloppingen, tachycardie. Reukstoornissen, duizeligheid, tremor. Irritatie van het oog, droog oog. Neusulcus, niezen, pijn aan de farynx en de larynx, hoest, dysfonie. Dyspepsie, misselijkheid. Vermoeidheid, insomnia.

Verder zijn gemeld: Atriumfibrilleren. Accommodatiestoornissen, oogpijn, fotopsie, verhoogde intraoculaire druk, glaucoom, wazig zien, mydriase, halo's. Laryngospasme, faryngeaal oedeem, dysfagie. Dorst. Urineretentie. Jeuk, huiduitslag, urticaria.

Interacties

Een versterking van de systemische effecten van sympathicomimetica zoals xylometazoline door MAO-remmers en tricyclische antidepressiva kan niet worden uitgesloten.

Zwangerschap

Teratogenese: Xylometazoline: ruime ervaring bij de mens heeft geen aanwijzing voor een toegenomen kans op aangeboren afwijkingen laten zien. Ipratropium: zowel bij de mens als bij dieren onvoldoende gegevens.
Farmacologisch effect: Langdurig gebruik van hoge doseringen kan mogelijk leiden tot vermindering van de doorbloeding van de placenta (xylometazoline).
Advies: Gebruik ontraden vanwege onvoldoende gegevens (ipratropium).

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend (xylometazoline, ipratropium). Systemische blootstelling aan beide stoffen is echter gering. Een effect op zuigelingen die borstvoeding krijgen is onwaarschijnlijk.
Advies: Weeg het risico van het gebruik van dit geneesmiddel in combinatie met het geven van borstvoeding af.

Contra-indicaties

  • transsfenoïdale hypofysectomie of na transnasale operatieve ingrepen, waarbij de dura mater vrij is komen te liggen;
  • rhinitis sicca;
  • glaucoom;
  • overgevoeligheid voor atropine of gelijksoortige stoffen, bijvoorbeeld scopolamine.

Waarschuwingen en voorzorgen

Toedieningsinformatie: vermijd contact met de ogen. Bij aanraking (v.d. nevel) met de ogen kan het zicht tijdelijk wazig zijn en kan irritatie, pijn, of roodheid van de ogen optreden; ook kan gesloten-kamerhoekglaucoom verergeren. De patiënt instrueren de ogen te spoelen met koud water en een arts te raadplegen bij oogpijn of wazig zien.

Maximaal 7 dagen gebruiken in verband met een vermindering van de werking en het optreden van afwijkingen van de mucosa, met als gevolg reboundklachten na het stoppen.

Comorbiditeit: wees voorzichtig bij aanleg voor gesloten-kamerhoekglaucoom, prostaathypertrofie en stenose van de blaasuitgang, diabetes mellitus, epistaxis (bv. oudere patiënten), paralytische ileus en bij mucoviscidose. Verder bij patiënten die gevoelig zijn voor adrenerge stoffen, bij hyperthyreoïdie, diabetes mellitus, hypertensie, hart- en vaatziekten, neiging tot aritmie, of feochromocytoom. Patiënten met het lange–QT–syndroom kunnen een verhoogd risico hebben op ernstige hartaritmieën.

Onderzoeksgegevens: de veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet vastgesteld. Er is weinig ervaring met het gebruik bij ouderen > 70 jaar.

Eigenschappen

Xylometazoline is een sympathicomimeticum met voornamelijk α-effect. Toediening in de neus veroorzaakt door plaatselijke vasoconstrictie, decongestie van het neusslijmvlies. Ipratropiumbromide is een quaternaire ammoniumverbinding met anticholinerg effect. Nasale toediening vermindert de neussecretie door competitieve blokkade van muscarinereceptoren die zich rondom het neusepitheel bevinden. Werking: na 5–10 min (xylometazoline), binnen 15 min (ipratropium). Werkingsduur: 6–8 uur (xylometazoline, ipratropium).

Kinetische gegevens

Resorptienasale toediening geeft zeer lage plasmaconcentraties (xylometazoline, ipratropium). Cumulatie wordt verwacht bij 3×/dag-toediening (m.n. xylometazoline).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

xylometazoline/ipratropium hoort bij de groep sympathicomimetica, nasaal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links