Geneesmiddelenoverzicht tertiaire aminen

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Meer informatie over ziekte van Parkinson. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

tertiaire aminen

Werking

Werkingsmechanisme

 • centraal en perifeer parasympathicolytisch;
 • remming van de werking van acetylcholine door blokkade van muscarine-receptoren.

Effect

 • vermindering van de spierstijfheid en de (rust)tremor;
 • bij andere parkinsonsymptomen van weinig nut.

Meer informatie over de werking van tertiaire aminen:

De werking van levodopa op de tremor is waarschijnlijk groter dan die van deze tertiaire aminen.

Typerende bijwerkingen

Anticholinerge effecten:

 • sedatie en verwarring (geeft de meeste last);
 • obstipatie;
 • urineretentie;
 • wazig zien;
 • droge mond;

Met name bij ouderen :

 • verminderde cognitieve functie en problemen met korte termijngeheugen (met name bij dragers van APOEε4 allel);
 • verwarring en hallucinatie.

Literatuur

 • J.M.A. Sitsen et al. Farmacologie. Vierde, herziene druk. Elsevier gezondheidszorg, Maarssen.
 • Aronson JK, et al. (eds). Meyler's side effects of drugs. 16th ed. Amsterdam: Elsevier, 2016.
 • Brunton LL, et al. (eds). Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 12th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Indicaties

Vergelijken

tertiaire aminen vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.