Geneesmiddelenoverzicht tertiaire aminen

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Meer informatie over ziekte van Parkinson. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

tertiaire aminen

Werking

Werkingsmechanisme

 • centraal en perifeer parasympathicolytisch;
 • remming van de werking van acetylcholine door blokkade van muscarine-receptoren.

Effect

 • vermindering van de spierstijfheid en de (rust)tremor;
 • bij andere parkinsonsymptomen van weinig nut.

Meer informatie

De werking van levodopa op de tremor is waarschijnlijk groter dan die van deze tertiaire aminen.

Typerende bijwerkingen

Anticholinerge effecten

 • sedatie en verwarring (geeft de meeste last);
 • obstipatie;
 • urineretentie;
 • wazig zien;
 • droge mond.

Met name bij ouderen

 • verminderde cognitieve functie en problemen met korte termijngeheugen (met name bij dragers van APOEε4 allel);
 • verwarring en hallucinatie.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

tertiaire aminen vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen