acetylcysteïne (bij oogaandoening)

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Acetylcysteïne Oogdruppels FNA XGVS Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Oogdruppels (5%)
Sterkte
50 mg/ml
Verpakkingsvorm
flacon 10 ml

(Oculoguttae acetylcysteini 5%) Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

acetylcysteïne (bij oogaandoening) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Keratoconjunctivitis sicca op dezelfde manier behandelen als droge ogen; indifferente middelen/kunsttranen geven veelal verlichting van de klachten. ’s Nachts altijd een indifferente oogzalf geven; zie voor meer informatie de NHG-standaard Rood oog en oogtrauma (2017).

Indicaties

  • Keratoconjunctivitis sicca

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Keratoconjunctivitis sicca:

Volwassenen en kinderen:

1 druppel in het aangedane oog 3–4×/dag.

Druk de traanbuis 1–3 minuten dicht tijdens en direct na toediening; dit voorkomt dat de oogdruppel afvloeit naar de neus- en keelholte wat systemische reacties tot gevolg kan hebben.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die het minste irritatie geven als eerste en viskeuze oogdruppels of oogzalven als laatste toedienen.

Bijwerkingen

Wazig zien, irritatie, brandend gevoel en tranende ogen na het druppelen. Overgevoeligheidsreacties zoals roodheid en huiduitslag.

Interacties

In vitro is inactivering van antibiotica geconstateerd bij mengen met acetylcysteïne; hiermee rekening houden indien ook oogdruppels met antibiotica worden gegeven.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Beperkte hoeveelheid gegevens van oraal gebruik bij mensen wijst niet op een risico voor het kind. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar) volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Met het gebruik van acetylcysteïne als mucolyticum tijdens lactatie bestaat veel ervaring, nadelige effecten op de zuigeling zijn niet gemeld.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij droge ogen of een beschadigde cornea is nauwlettend toezicht vereist, omdat het conserveermiddel benzalkoniumchloride bij langdurig gebruik keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie kan veroorzaken.

Contactlenzen: benzalkoniumchloride kan zachte contactlenzen doen verkleuren en vanuit de traanfilm worden opgenomen in de zachte contactlens. Geen zachte contactlenzen dragen tijdens behandeling met acetylcysteïne oogdruppels.

Eigenschappen

Acetylcysteïne verdunt taaie en ingedroogde traanvloeistof en vangt bepaalde schadelijke stoffen (radicalen) weg. Het kan de viscositeit van slijm verminderen door depolymerisatie, waarbij de in het slijm aanwezige disulfidebruggen tussen de macromoleculen worden geopend.

Groepsinformatie

acetylcysteïne (bij oogaandoening) hoort bij de groep Middelen voor oculair gebruik, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links