benzalkonium

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Dettol Med Benzalkoniumchloride XGVS OTC Reckitt Benckiser Nederland bv

Toedieningsvorm
Oplossing voor cutaan gebruik (0,2%)
Sterkte
2 mg/g
Verpakkingsvorm
huidspray 100 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

benzalkonium vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Er is voor dit middel geen advies vastgesteld.

Indicaties

  • Antiseptische reiniging van kleine wonden.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Antiseptische reiniging van kleine wonden

Volwassenen en kinderen > 6 jaar

1–2× sprayen op de wond en 5 min laten inwerken. Maximaal 1×/dag aanbrengen en max. 3–5 dagen gebruiken.

Kinderen 1–6 jaar

1× sprayen op de wond (op max. 4 wonden) en 5 min laten inwerken. Maximaal 1×/dag aanbrengen en max. 3–5 dagen gebruiken.

Bij het weer opengaan van de wond mag de spray opnieuw worden aangebracht, maximaal 1×/dag gedurende max. 3–5 dagen.

Toediening

  • Sprayen op een afstand van 4–12 cm, afhankelijk van de wondoppervlakte (resp. ca. 13 tot 22 cm²). Zo nodig een gaasje gebruiken om het eventueel teveel aan vloeistof weg te vegen.
  • Tijdens het sprayen niet inademen.
  • Niet gebruiken rond de ogen, oren, in de mond, de geslachtsorganen of op grote zones van het lichaam – groter dan 5% van de totale lichaamsoppervlakte (5% komt ongeveer overeen met kleine wonden van beide knieën en ellebogen).

Bijwerkingen

Lokaal

Zeer zelden (< 0,01%): irritatie, brandend gevoel, erytheem, verkleuring of afschilfering van de huid, acrodermatitis, exacerbatie van eczeem, contacteczeem, dystrofie van de huid, fissuur, alopecia of huiduitslag.

Systemisch

Zeer zelden (< 0,01%): systemische allergische reacties zoals (papuleuze) huiduitslag en jeuk.

Interacties

Benzalkoniumchloride kan worden geïnactiveerd bij gebruik met zeep of andere surfactantia.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Farmacologisch effect: Gezien de zeer geringe cutane absorptie zijn nadelige effecten bij de foetus niet waarschijnlijk.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: benzalkonium wordt bij lokaal gebruik door de moeder in zeer geringe mate geabsorbeerd waardoor nadelige effecten bij de zuigeling onwaarschijnlijk zijn.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Overig: Bij aanbrengen op de borsten deze eerst goed wassen voordat de baby wordt gevoed.

Contra-indicaties

  • kinderen < 1 jaar.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet gebruiken op huidgebieden groter dan 5% van de totale lichaamsoppervlakte en op huid rond ogen, oren, mond en geslachtsorganen. Bij contact met de ogen, direct uitspoelen met koud water.

Niet gebruiken om de wondgenezing te bevorderen.

Overdosering

De acute toxiciteit na accidentele inname is zeer gering vanwege de lage absorptie.

Eigenschappen

Benzalkoniumchloride is een quaternaire ammoniumverbinding. De antimicrobiële werking van deze verbindingen berust op toename van de permeabiliteit van de celmembraan door verdringing van kationen uit de celwand en denaturatie van de lipide membraan. Benzalkoniumchloride is in lage concentraties (m.n. 0,1–0,2%) bactericide tegen een groot aantal Gram–positieve en Gram–negatieve bacteriën. Benzalkoniumchloride doodt o.a. Staphylococcus aureus en β-hemolytische streptokokken (o.a. Streptococcus pyogenes) binnen 1 minuut en Pseudomonas aeruginosa binnen 5 minuten.

Kinetische gegevens

Resorptie zeer gering door intacte en beschadigde huid.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

benzalkonium hoort bij de groep desinfectantia, cutaan.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links