mecetronium

Samenstelling

Sterillium (ethylsulfaat) XGVSOTC Hartmann BV

Toedieningsvorm
Lotion
Sterkte
1,7 mg/ml
Verpakkingsvorm
100 ml, 500 ml

Basis: isopropanol, n-propanol.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

mecetronium vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Gezien het toepassingsgebied zal mecetronium in het algemeen niet via de openbare apotheek worden verstrekt.

Indicaties

Pre-operatieve en hygiënische desinfectie van de handen. Huiddesinfectie vóór injecties, puncties en operatieve ingrepen.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Pre-operatieve desinfectie van de handen:

Volwassenen:

Was eerst volgens voorschrift uw handen. Daarna de lotion op droge handen en onderarmen insmeren. Indien nodig herhalen, dusdanig dat de lotion op de huid ten minste 1½ minuut vochtig blijft. Niet afspoelen.

Hygiënische desinfectie van de handen:

Volwassenen en kinderen > 1 maand:

Minimaal 3 ml lotion gedurende 30 seconde op droge handen insmeren. Niet afspoelen.

Huiddesinfectie voor injecties en puncties en voor operatief ingrijpen:

Volwassenen en kinderen > 1 maand:

De lotion gedurende 15 seconden insmeren op de droge huid. Houd de huid gedurende 1 minuut vochtig voordat met de handeling of ingreep wordt begonnen. Op huidgedeelten met veel talgklieren moet de huid gedurende 10 minuten vochtig gehouden worden.

De lotion onverdund toepassen.

Bijwerkingen

Soms (0,1-1%): huidklachten (droogte en irritatie).

Verder is gemeld: allergische reactie.

Zwangerschap

Teratogenese: Onbekend. Gezien de beperkte oppervlakken die worden behandeld en de geringe systemische resorptie van mecetronium is een nadelig effect op de foetus of de zwangerschap onwaarschijnlijk. De alcoholen in de lotion verdampen binnen de toedieningstijd.
Advies: Dit middel kan, voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Het is echter onwaarschijnlijk dat detecteerbare hoeveelheden van mecetronium of bijgaande alcoholen in de moedermelk terecht komen.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Contact met ogen en slijmvliezen en inhalatie van de lotion vermijden. Mecetronium is licht ontvlambaar, daarom contact met open vuur of ontstekingshaarden vermijden. Gebruik geen elektrische apparaten voordat het preparaat is opgedroogd. Hevel mecetronium alleen over onder aseptische omstandigheden. Mecetronium niet gebruiken bij prematuren of neonaten, omdat de huid dunner en gevoeliger is.

Overdosering

Bij abusievelijke orale ingestie kunnen ernstige intoxicatieverschijnselen zich voordoen.

Behandeling: o.a. hemodialyse kan worden toegepast.

Eigenschappen

Zowel de quaternaire ammoniumverbinding mecetronium als de beide propylalcoholen hebben antimicrobiële eigenschappen tegen schimmels en zowel Gram-positieve als Gram-negatieve bacteriën. In (deze) micro-organismen verandert mecetronium de permeabiliteit van het cytoplasmamembraan en zorgt het voor eiwitstolling en enzyminactivatie. Bij huiddesinfectie vermindert het de tijdelijke huidflora binnen 30s met > 99,99%; bij pre-operatieve desinfectie is het binnen 1,5 min werkzaam tegen de permanent aanwezige huidflora. De werking wordt verminderd door de aanwezigheid van eiwit (zoals pus, bloed). De in de lotion toegevoegde emollientia verminderen het uitdrogend effect van de alcoholen.

Kinetische gegevens

ResorptieVia de onbeschadigde huid: gering (mecetronium), ja (isopropanol).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

mecetronium hoort bij de groep desinfectantia, cutaan.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links