mecetronium

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Sterillium (ethylsulfaat) XGVS OTC Hartmann BV

Toedieningsvorm
Lotion
Sterkte
2 mg/g
Verpakkingsvorm
100 ml, 500 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

mecetronium vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Er is voor dit middel geen advies vastgesteld.

Indicaties

  • Hygiënische desinfectie van de handen;
  • Chirurgische desinfectie van de handen;
  • Desinfectie van de huid voorafgaand aan injecties en puncties.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Hygiënische handdesinfectie

Volwassenen en kinderen > 1 maand

Minimaal 3 ml lotion gedurende 30 seconde op droge handen inwrijven. Niet afspoelen.

Chirurgische handdesinfectie

Volwassenen

Was eerst volgens voorschrift de handen. De lotion aanbrengen op droge handen en onderarmen, inwrijven en zo vaak herhalen als nodig om ze ten minste 1,5 minuut vochtig te houden. Niet afspoelen.

Huiddesinfectie voorafgaand aan injecties en puncties

Volwassenen en kinderen > 1 maand

De lotion gedurende 15 seconden inwrijven op de droge huid. Bij puncties van gewrichten, lichaamsholten en holle organen en chirurgische ingrepen, huid gedurende 1 min vochtig houden of huid met veel talgklieren gedurende 10 min vochtig houden.

Toediening: De lotion onverdund aanbrengen. Gebruik hierbij de bijbehorende dispenser, waarbij de standaard afgiftehoeveelheid is ingesteld op 1,5 ml per aansturing van de pomp.

Bijwerkingen

Soms (0,1-1%): lichte droogheid of irritatie van de huid.

Verder is gemeld: allergische reactie.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Onbekend. Gezien de beperkte oppervlakken die worden behandeld en de geringe systemische resorptie van mecetronium is een nadelig effect op de foetus of de zwangerschap onwaarschijnlijk. De alcoholen in de lotion verdampen binnen de toedieningstijd.

Advies:Kan worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Het is echter onwaarschijnlijk dat detecteerbare hoeveelheden van mecetronium of bijgaande alcoholen in de moedermelk terecht komen.

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • Gebruik op slijmvliezen;
  • Gebruik in de onmiddellijke nabijheid van de ogen of open wonden.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet gebruiken bij prematuren of neonaten, omdat de huid bij hen dunner en gevoeliger is.

Vermijd contact met ogen; indien de oplossing in de ogen komt de ogen met geopende ooglidspleet gedurende enkele minuten onder stromend water spoelen.

Vermijd het overgieten van de lotion van de ene verpakking naar de andere. Als overgieten onvermijdelijk is, moet dit onder aseptische omstandigheden gebeuren.

Gebruik geen elektrische apparaten voordat het preparaat is opgedroogd.

De lotion is ontvlambaar, daarom contact met open vuur of ontstekingshaarden vermijden. Bij het morsen de oplossing onmiddellijk opruimen, verdunnen met veel water, de ruimte ventileren en gemakkelijk ontvlambare bronnen verwijderen. Niet roken.

Overdosering

Symptomen

Bij abusievelijke orale inname kunnen ernstige intoxicatieverschijnselen optreden, vergelijkbaar met die van een ethanolintoxicatie. Ademhalingsdepressie.

Neem voor meer informatie over een vergiftiging met mecetronium, isopropylalcohol of propanol contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Zowel de quaternaire ammoniumverbinding mecetronium als isopropylalcohol en propanol hebben antimicrobiële eigenschappen tegen een reeks veelvoorkomende bacteriën, schimmels en beperkt aantal omhulde virussen (incl. HIV, HBV, HCV) en niet-omhulde virussen (adeno-, rota- en norovirus). In (deze) micro-organismen verandert mecetronium de permeabiliteit van het cytoplasmamembraan en zorgt het voor eiwitstolling en enzyminactivatie. Bij hygiënische huiddesinfectie vermindert het de tijdelijke huidflora na minimaal 30 sec met > 99,99%; bij chirurgische desinfectie is het binnen 1,5 min werkzaam tegen de permanent aanwezige huidflora op een talgklierarme huid.

Kinetische gegevens

Resorptie Via de onbeschadigde huid: gering (mecetronium, isopropanol, propanol).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

mecetronium hoort bij de groep desinfectantia, cutaan.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links