chloorxylenol

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Dettol Med chloorxylenol XGVS OTC Reckitt Benckiser Nederland bv

Toedieningsvorm
Concentraat voor oplossing
Sterkte
48 mg/g
Verpakkingsvorm
500 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

chloorxylenol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Volgens de WIP (Werkgroep Infectie Preventie)-richtlijn Desinfectie van huid en slijmvliezen (2013) op RIVM.nl is het advies om voor huiddesinfectie een desinfectans op basis van alcohol (60–90%) te gebruiken, met óf zonder toevoeging van 0,5% chloorhexidine of 1% jodium. De richtlijn beveelt voor desinfectie van slijmvliezen aan: chloorhexidine 0,2–1% in water, of povidonjodium 10% in water. De WIP heeft begin 2017 zijn activiteiten gestaakt.

Indicaties

  • Desinfectie van snij–, bijt–, schaafwonden en insectenbeten en steken.

Doseringen

Let op! Niet onverdund gebruiken vanwege risico van brandwonden; zie onder Toediening.

Klap alles open Klap alles dicht

Desinfectie snij-, bijt-, schaafwonden en insectensteken

Volwassenen en kinderen > 1 jaar

Was de huidzone met de 1:20 verdunde oplossing en bedek met een droog gaas of verband. NIet gebruiken op grote delen van het lichaam of op een gevoelige huid.

Toediening: vóór gebruik 1:20 verdunnen met kraanwater. Niet aanbrengen in of rond de ogen, oren, neus of mond; zie voor meer informatie de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Bijwerkingen

Zeer zelden (< 0,01%): (contact)eczeem, huidafschilfering, irritatie, jeuk, erytheem, huidverkleuring, alopecia, uitslag in de vorm van papels, huiddystrofie, fissuur.

Verder zijn gemeld: brandwonden bij onverdund aanbrengen. Overgevoeligheid.

Interacties

Er zijn geen interactiestudies uitgevoerd; gelijktijdig gebruik met andere lokale middelen wordt niet aanbevolen.

Zwangerschap

Teratogenese: Onbekend.

Farmacologisch effect: Gezien de minimale systemische blootstelling bij gebruik op doorgaans kleine huidoppervlakken zijn nadelige effecten bij de foetus onwaarschijnlijk.

Advies: Kan volgens de fabrikant volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Gezien de minimale systemische blootstelling bij gebruik op doorgaans kleine huidoppervlakken bij de moeder zullen nadelige effecten bij de zuigeling onwaarschijnlijk zijn.

Advies: Kan volgens de fabrikant volgens voorschrift worden gebruikt.

Overig: Bij aanbrengen op de borsten deze eerst goed wassen voordat de baby wordt gevoed.

Contra-indicaties

  • eczemateuze aandoeningen;
  • kinderen < 1 jaar;
  • overgevoeligheid voor fenolische antiseptica.

Waarschuwingen en voorzorgen

Toediening: niet aanbrengen in of rond de ogen, oren, neus of mond; bij contact grondig spoelen/wassen met koud water. Bij contact met de ogen controleren op hoornvliesbeschadiging en bij beschadiging doorverwijzen naar de oogarts. Niet onverdund gebruiken vanwege risico van brandwonden. Niet gebruiken op grote delen van het lichaam, slijmvliezen of op een gevoelige huid.

De oplossing is niet geschikt voor operatieve desinfectie of voor gebruik in ziekenhuizen.

Overdosering

Symptomen

Bij (accidentele) orale inname: corrosie van de orale mucosa, larynx en het maag-darmkanaal. Bradycardie, hypotensie, nierfalen. Bij inname van grote hoeveelheden tevens depressie van het centraal zenuwstelsel.

Bij inademing van overmatige hoeveelheden: pneumonie, 'acute respiratory distress syndrome' (ARDS), hartstilstand en ademhalingsstilstand.

Neem voor verdere informatie over een vergiftiging met chloorxylenol contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Chloorxylenol is een fenolverbinding en heeft in de aanbevolen verdunning een bactericide werking tegen een breed spectrum van Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën.

Groepsinformatie

chloorxylenol hoort bij de groep desinfectantia, cutaan.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links