hydrocortison/​cinchocaïne/​framycetine

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Proctosedyl XGVS Opella Healthcare France SAS

Toedieningsvorm
Zalf
Verpakkingsvorm
30 g

Bevat per g: hydrocortison 5 mg, cinchocaïne(hydrochloride) 5 mg, framycetine(sulfaat) 10 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

hydrocortison/​cinchocaïne/​framycetine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Vanwege de kans op lokale overgevoeligheidsreacties bij gebruik van cinchocaïne en met name framycetine wordt het gebruik van deze combinatie afgeraden. Voor de keuze van de juiste behandeling zie hemorroïden.

Indicaties

  • (Inwendige en uitwendige) aambeien bij volwassenen, indien niet-medicamenteuze maatregelen onvoldoende resultaat opleveren.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Aambeien

Volwassenen

een kleine hoeveelheid zalf 's morgens, 's avonds en na iedere ontlasting op de pijnlijke of jeukende plek aanbrengen, of met behulp van een canule in het rectum brengen. Maximaal 3 weken achtereen gebruiken. Bij optreden van bloedende aambeien, irritatie of uitblijven van verbetering het gebruik staken.

Toediening: bij uitwendige aambeien, aanbrengen met behulp van een vingercondoom of na het aanbrengen goed de handen wassen.

Bijwerkingen

Lokaal branderig gevoel, jeuk, huiduitslag, contacteczeem. Bij langdurig gebruik lokaal huidatrofie, striae op de billen, purpura, teleangiëctasieën, neiging tot bloeden en depigmentatie.

Zwangerschap

Teratogenese: bij de mens geen gegevens over het rectaal gebruik van framycetine; ruime ervaring met het (lokaal) gebruik van cinchocaïne en klasse 1 en 2 corticosteroïden op de intacte huid laat geen schadelijke effecten zien.

Advies: Volgens de fabrikant gebruik ontraden, vanwege mogelijk aanzienlijke absorptie bij rectaal gebruik (inwendige aambeien) van framycetine en cinchocaïne en ontbrekende gegevens.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend (framycetine, cinchocaïne), in kleine hoeveelheden (hydrocortison).

Advies: Volgens de fabrikant het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden, vanwege mogelijke systemische maternale absorptie van framycetine en cinchocaïne en ontbrekende gegevens.

Contra-indicaties

  • geïnfecteerde of bloedende aambeien;
  • geïnfecteerde aandoeningen in het anale gebied;
  • overgevoeligheid voor aminoglycosiden.

Waarschuwingen en voorzorgen

Vanwege de kans op chronische perianale dermatitis en lokale atrofie bij gebruik van lokale corticosteroïden, maximaal 2-3 weken gebruiken.

Bij bloedende aambeien, irritatie of uitblijven van verbetering het gebruik staken.

Het (onjuist) gebruik van corticosteroïden kan infecties maskeren. Langdurig gebruik van framycetine kan leiden tot superinfectie door micro-organismen, inclusief schimmels, die hiertegen resistent zijn.

Kruisovergevoeligheid met andere aminoglycosiden kan optreden.

Eigenschappen

Hydrocortison is een zwak werkend corticosteroïd (klasse 1) met anti-inflammatoire, anti-prurigineuze en vasoconstrictieve werking, wat mogelijk invloed heeft op jeuk- en pijnklachten. Cinchocaïne is een sterkwerkend lokaal anestheticum met vaatverwijdende eigenschappen. Framycetine is een aminoglycoside antibioticum met een bactericide werking; doorgaans gevoelig zijn Escherichia coli, Staphylococcus aureus (MSAA), Staphylococcus epidermis en Enterococcus faecalis; ongevoelig zijn Enterobacter spp., Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus (MRSA) en Pseudomonas aeruginosa.

Groepsinformatie

hydrocortison/cinchocaïne/framycetine hoort bij de groep corticosteroïden, combinatiepreparaten cutaan.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links