triamcinolon/​salicylzuur

Samenstelling

Triamcinolon-Salicylzuur Crème/Oplossing/Smeersel FNA Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Crème (0,1% / 5 %)

Bevat per g: triamcinolonacetonide (gemicroniseerd) 1 mg, salicylzuur 50 mg. Basis: Lanettecrème I FNA. Conserveermiddel: sorbinezuur.

Toedieningsvorm
Oplossing (0,1% / 2 %)

Bevat per g: triamcinolonacetonide 1 mg, salicylzuur 20 mg. Basis: alcohol 70 % v/v.

Toedieningsvorm
Smeersel (0,1% / 5 %)

Bevat per g: triamcinolonacetonide (gemicroniseerd) 1 mg, salicylzuur 50 mg. Basis: Lanettesmeersel FNA. Conserveermiddel: sorbinezuur.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

triamcinolon/​salicylzuur vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De basisbehandeling van constitutioneel eczeem is het dagelijks gebruiken van indifferente middelen. Bij matig eczeem daarnaast behandelen met klasse 1- of klasse 2-corticosteroïden. Bij ernstig eczeem heeft kortdurend dagelijks gebruik (tot 2 à 3 weken) met klasse 3-corticosteroïden de voorkeur, in het gezicht of in huidplooien hebben klasse 1- of klasse 2-corticsteroiden de voorkeur. Bij verbetering corticosteroïden afbouwen. Overweeg pulse-therapie met klasse 2-corticosteroïden bij frequente recidieven van ernstig eczeem. Bij de keuze van de zalf- of crèmebasis is de ervaring en voorkeur van de patiënt doorslaggevend. Als lokale therapie onvoldoende effect sorteert, kunnen in de tweede lijn intensievere vormen van lokale behandeling, lichttherapie of systemische middelen worden toegepast.

Bij seborroïsch eczeem kunnen niet-medicamenteuze maatregelen klachten verminderen. Overweeg bij milde vormen van hoofdroos, een behandeling met shampoo met zinkpyrithion of piroctone. Behandel bij onvoldoende effect met ketoconazol of seleensulfide tot de schilfering en/of korsten zijn verdwenen. Voeg bij roodheid en jeuk kortdurend een klasse 1-corticosteroïd, of bij onvoldoende effect een klasse 2–corticosteroïd toe. Voeg eventueel ureum of salicylzuur toe om dikke korsten sneller te laten verdwijnen. In geval van ‘berg’ bij kinderen kan meestal volstaan worden met het afweken van de schilferlaag met olie. Behandel bij onvoldoende effect met ketoconazol, tot de schilfering en/of korsten zijn verdwenen. Voeg bij roodheid en jeuk kortdurend een klasse 1-corticosteroïd toe.

Psoriasis in eerste instantie lokaal behandelen met indifferente middelen gecombineerd met een klasse 3-corticosteroïd, of gecombineerd met een klasse 3-corticosteroïd én een vitamine D-analoog, of monotherapie met een klasse 4-corticosteroid. Na max. 4 weken het dagelijks gebruik van corticosteroïden en vitamine D-analogen afbouwen tot een intermitterende behandeling. Indifferente middelen dagelijks continueren. Bij kinderen en bij toepassing in het gezicht of in huidplooien hebben klasse 2-corticosteroiden de voorkeur. De keuze van een zalf- of crèmebasis is afhankelijk van de locatie van de huidafwijkingen (wel/niet behaarde hoofdhuid) en de voorkeur van de patiënt. Bij onvoldoende effect van lokale therapie worden in de tweede lijn intensievere vormen van lokale behandeling, lichttherapie of systemische middelen toegepast.

Indicaties

  • Crème: behandeling van eczeem en psoriasis.
  • Oplossing: behandeling van seborrhoïsch eczeem van de behaarde hoofdhuid.
  • Smeersel: behandeling van eczeem en psoriasis van de behaarde hoofdhuid.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Behandeling van eczeem en psoriasis:

Volwassenen en kinderen > 2 jaar:

Crème en smeersel: Aanvankelijk 1–2×/dag dun aanbrengen op de aangedane huid (crème) of behaarde hoofdhuid (smeersel), bij verbetering overgaan op 1×/dag of minder; meestal is 2–3×/week aanbrengen voldoende. Hierbij de algemene richtlijnen voor het aanbrengen van corticosteroïdpreparaten in acht nemen en doseren aan de hand van vingertopeenheden (VTE). Maximaal 30–60 gram crème of smeersel per week (volwassenen) gebruiken.

Behandeling van seborroïsch eczeem van de behaarde hoofdhuid:

Volwassenen en kinderen > 2 jaar:

Oplossing: Aanvankelijk 1–2×/dag aanbrengen op de behaarde hoofdhuid, bij verbetering overgaan op 1×/dag of minder; meestal is 2–3×/week aanbrengen voldoende. Oplossing dun aanbrengen; deze mag niet van het hoofd afdruipen. Niet meer dan ca. 5 milliliter per dag gebruiken.

Na het aanbrengen goed de handen wassen of aanbrengen met behulp van een vingercondoom.

Breng een indifferent middel minstens één uur na het corticosteroïdpreparaat aan.

Bijwerkingen

Voorbijgaande prikkeling, branderigheid en irritatie van de huid (verdwijnt meestal na enkele minuten). Soms lokale overgevoeligheidsreacties. Zeer zelden huidinfecties.

Verder zijn gemeld na langdurig gebruik (> 3 weken): dunner worden van de (epi)dermis, periorale dermatitis, teleangiëctasieën, striae atrophicae, hypo- of hyperpigmentatie, hypertrichose. Cataract en verhoogde oogdruk. Vertraging van de lengtegroei bij kinderen.

Systemische bijwerkingen (salicylaatintoxicatie) na toepassing op grote huidoppervlakken, op beschadigde huid en/of onder occlusie is mogelijk, zoals hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, zweten, snellere ademhaling, oorsuizen, doofheid, verwardheid. Kinderen zijn hier extra gevoelig voor.

Meer details:

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Triamcinolonacetonide passeert de placenta.
Teratogenese: Ruime ervaring bij de mens wijst uit dat lokaal gebruik van klasse 1 en 2 corticosteroïden geen nadelige effecten heeft. De resorptie van triamcinolonacetonide vanuit de huid is laag echter wordt verhoogd in combinatie met salicylzuur. Systemische blootstelling van triamcinolonacetonide is mogelijk bij langdurig lokaal gebruik, gebruik onder occlusie en gebruik op grote of beschadigde huidoppervlakken. Salicylzuur: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren schadelijk gebleken. Bij lokale toediening van salicylzuur treedt 9-25 % resorptie op; deze neemt toe bij gebruik onder occlusie.
Farmacologisch effect: Theoretisch bestaat er kans op het optreden van intra-uteriene groeivertraging en op bijnierschorsinsufficiëntie bij de neonaat, met name bij langdurig lokaal gebruik, gebruik onder occlusie en gebruik op grote huidoppervlakken.
Advies: Alleen op strikte indicatie kortdurend en op kleine onbeschadigde huidoppervlakken gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend (triamcinolonacetonide). Ja (salicylzuur).
Farmacologisch effect: Bij uitgebreid gebruik (langdurig, op een groot of beschadigd huidoppervlak, onder occlusie) kan het optreden van relevante bloedspiegels bij de moeder en het risico van een ongewenst effect bij de zuigeling niet worden uitgesloten (triamcinolonacetonide, salicylzuur).
Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar) kortdurend op kleine onbeschadigde huidoppervlakken gebruikt worden. Gebruik onder occlusie vermijden.

Contra-indicaties

  • onbehandelde huidinfecties, veroorzaakt door een bacterie, virus, schimmel, of parasiet;
  • ongenezen wonden, ulcereuze huidaandoeningen;
  • bijwerkingen door triamcinolonacetonide (dermatitis perioralis, striae atrophicae);
  • ichtyose, acne vulgaris, rosacea, juveniele plantaire dermatose, huidatrofie, fragiliteit van de huidvaten;
  • overgevoeligheid voor corticosteroïden;
  • overgevoeligheid voor salicylaten;
  • kinderen < 2 jaar.

Waarschuwingen en voorzorgen

Salicylzuur: Wees voorzichtig bij gebruik op het gelaat en vermijd contact met en rond de ogen, neus of mond (slijmvliezen) en nabij wondjes; indien contact optreedt met de ogen, slijmvliezen van neus, mond of wondjes, direct uitspoelen met water. Niet toepassen gedurende lange perioden, op grote gedeelten van het lichaam, of op ontstoken of beschadigde huid in verband met het risico van salicylaatintoxicatie. Bij kinderen alleen toepassen op kleine huidoppervlakken. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar; wees voorzichtig bij kinderen jonger dan 4 jaar. Wees voorzichtig bij kinderen met waterpokken, influenza of andere virale infecties vanwege een kans op het syndroom van Reye. Wees voorzichtig bij gebruik op de extremiteiten bij een verminderde perifere doorbloeding vanwege een risico op huidulceratie.

Triamcinolonacetonide: Bij een allergie wordt zelden een ernstige reactie gezien, omdat het corticosteroïd de reactie gelijktijdig onderdrukt; wees bedacht op een allergie/overgevoeligheidsreactie indien de huidaandoening niet (meer) reageert op een op zich juiste behandeling. Overgevoeligheidsreacties kunnen lijken op symptomen waarvoor behandeld wordt. Wees voorzichtig bij gebruik op het gelaat of op de genitaliën, vanwege de toegenomen kans op lokale bijwerkingen; het wordt aanbevolen voor deze toepassingen zwakke corticosteroïden te gebruiken. Wees voorzichtig bij het gebruik onder occlusie (niet gebruiken onder een luier) en bij gebruik op grote en beschadigde huidoppervlakken en huidplooien, vanwege de toegenomen kans op zowel lokale als systemische bijwerkingen. Gebruik bij kinderen kan leiden tot bijnierschorssuppressie en ook tot groeihormoonsuppressie; bij langdurig gebruik wordt aanbevolen regelmatig lengte en gewicht te controleren en de plasmacortisolspiegel te bepalen. Het (onjuist) gebruik van corticosteroïden kan bacteriële-, virus-, parasitaire- en schimmelinfecties maskeren. Tijdens het gebruik van corticosteroïden kan een rebound-effect optreden, wat kan leiden tot afhankelijkheid.

De oplossing is licht ontvlambaar, daarom contact met open vuur of ontstekingshaarden vermijden.

Overdosering

Bij toepassing gedurende lange perioden, op grote gedeelten van het lichaam, onder occlusie, op ontstoken of beschadigde huid of bij (jonge) kinderen kan een salicylaatintoxicatie optreden (zie ook onder Bijwerkingen). Voor verdere informatie over een salicylaatintoxicatie zie toxicologie.org/salicylaten en vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Triamcinolon is een matig sterk werkend corticosteroïd, klasse 2. Corticosteroïden uit klasse 2 en 3 (matig sterk, resp. sterk werkend) hebben een anti-inflammatoire, vasoconstrictieve en antimitotische werking. Zij onderdrukken de ontstekingsreactie en de symptomen van verschillende – vaak met jeuk gepaard gaande – huidaandoeningen. Salicylzuur heeft keratolytische eigenschappen (≥ 5 %) en verhoogt tevens de penetratie (2-5 %) van triamcinolonacetonide.

Kinetische gegevens

ResorptieTriamcinolonacetonide kan systemisch worden opgenomen via een intacte, gezonde huid. Salicylzuur, occlusie en pathogene processen als ontsteking en beschadiging van de huid verhogen de percutane resorptie van triamcinolonacetonide. Salicylzuur: resorptie 9–25 % door de huid. Occlusie en pathogene processen als ontsteking en beschadiging van de huid verhogen de percutane resorptie van salicylzuur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

triamcinolon/salicylzuur hoort bij de groep corticosteroïden, combinatiepreparaten cutaan.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links