hydrocortison/​oxytetracycline/​polymyxine B (bij oogaandoening)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Terra-Cortril + Polymyxine B oogzalf Pfizer bv

Toedieningsvorm
Oogzalf
Verpakkingsvorm
3,5 g

Bevat per g: hydrocortison(acetaat) 10 mg, oxytetracycline (als hydrochloride) 5 mg, polymyxine B(sulfaat) 10.000 E. De zalfbasis bestaat uit vloeibare en witte paraffine.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

hydrocortison/​oxytetracycline/​polymyxine B (bij oogaandoening) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij een stafylokokkenblefaritis anterior en bij blefaritis die ondanks goede ooglidhygiënische maatregelen (warmte, massage en poetsen ooglidrand) na vier weken niet verbetert, is fusidinezuur ooggel aangewezen, waarbij de ooglidhygiëne dient te worden gecontinueerd. Zie voor meer informatie de NHG-standaard Rood oog en oogtrauma (2017). Soms is een combinatie van antibiotica en corticosteroïden aangewezen, met name bij chronische blefaritis in combinatie met (kerato)conjunctivitis. Behandeling dient dan uitsluitend te geschieden door een oogarts (bron: oogartsen.nl).

Indicaties

  • Blefaritis squamosa.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Blefaritis squamosa

2–3×/dag ca. 1 cm oogzalf aanbrengen op de binnenzijde van de onderste oogleden, max. 14 dagen gebruiken.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste toedienen, daarna meer viskeuze druppels en oogzalf als laatste aanbrengen.

Bijwerkingen

Oculair: tranen, een voorbijgaand prikkend of branderig gevoel, corpus-alienumgevoel, corneaperforatie, glaucoom, oogzenuwbeschadiging, posterior subcapsulair cataract, vertraagde wondgenezing, wazig zien. Secundaire bacteriële of schimmelinfecties.

Peri-oculair/cutaan: branderig gevoel, jeuk, irritatie, droogheid van de huid, folliculitis, hypertrichosis, acne-achtige huiduitslag, hypopigmentatie, periorale dermatitis, allergisch contacteczeem, maceratie van de huid, huidatrofie, striae en miliaria. Secundaire bacteriële of schimmelinfecties.

Zwangerschap

Teratogenese: ydrocortison: bij de mens geen aanwijzingen voor schadelijkheid bij systemisch gebruik van hydrocortison. Polymyxine: bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid. Oxytetracycline: bij de mens, onvoldoende gegevens. Systemisch gebruik van tetracyclinen kan in de tweede helft van de zwangerschap permanente verkleuring van de tanden en een vertraagde osteosynthese veroorzaken. Bij oculair gebruik echter wordt de systemische belasting te laag geacht om nadelige effecten bij de foetus te kunnen veroorzaken.

Advies: Kan tijdens het 1e trimester worden gebruikt. Tijdens het 2e en 3e trimester (> 16 w.) waarschijnlijk veilig.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe mate (hydrocortison, oxytetracycline bij systemisch gebruik). Onbekend (polymyxine B). Tetracyclinen kunnen bij directe toepassing aan kinderen het gebit en de botten aantasten. Het is echter onwaarschijnlijk dat de minimale hoeveelheid oxytetracycline in de borstvoeding bij een korte kuur en bij toepassing per oogzalf het gebit en de botten van de zuigeling kunnen aantasten. In het bloed van de zuigeling zijn tetracyclinen niet aangetoond na blootstelling via de borstvoeding.

Advies: Kan kortdurend (≤ 2 weken) waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • epitheliale herpes simplex keratitis (keratitis dendritica) en andere virale aandoeningen van cornea en conjunctiva;
  • blefaritis ulcerosa en andere acute purulente infecties van oog en oogleden;
  • mycobacteriële en schimmelinfecties van het oog;
  • ongecompliceerde verwijdering van een vreemd lichaam uit de cornea;
  • overgevoeligheid voor corticosteroïden, polymyxinen of tetracyclinen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij verandering in het gezichtsvermogen is nauwkeurige controle aangewezen. Langdurige behandeling kan leiden tot verhoogde intra-oculaire druk met mogelijke ontwikkeling van glaucoom en cataract. Een stijging van de intra-oculaire druk treedt in het algemeen binnen twee weken na aanvang van de behandeling op. Adequate controle is aangewezen, m.n. bij glaucoom of indien glaucoom in de familie voorkomt. Ook de zeldzame oogaandoening centrale sereuze chorioretinopathie (CSCR) is gemeld na gebruik van systemische en lokale corticosteroïden.

Corticosteroïden kunnen een ooginfectie maskeren of verergeren. Overgroei door niet-gevoelige micro-organismen, vooral Candida, stafylokokken en schimmels, is mogelijk; in geval zich een superinfectie voordoet adequate therapie instellen. Schimmelinfecties of virale infecties van de cornea treden vooral op tijdens langdurig gebruik van corticosteroïden. Wees bedacht op een schimmelinfectie bij persisterende ulceratie van de cornea. Indien schimmelinfecties optreden behandeling met corticosteroïden staken. Oculaire corticosteroïden kunnen bij aandoeningen die gepaard gaan met een verdunning van cornea en sclera, perforaties veroorzaken.

Géén contactlenzen dragen tijdens de behandeling.

Wees voorzichtig bij gebruik van occlusieve technieken, vanwege een verhoogde kans op systemische absorptie en corticosteroïd-gerelateerde bijwerkingen, met name bij kinderen en zuigelingen.

Eigenschappen

Hydrocortison is een zwak werkend (klasse I) corticosteroïd met anti-inflammatoire, antipruritische en vasoconstrictieve werking.

Oxytetracycline is een bacteriostatisch breed-spectrum antibioticum behorend tot de tetracyclinen. Het veroorzaakt een antimicrobieel effect door inhibitie van de bacteriële eiwitsynthese. Het werkingsspectrum omvat onder meer Gram-positieve en Gram-negatieve micro-organismen (waaronder Staphylococcus aureus, meticilline gevoelig; 'MSSA'). Kruisresistentie met andere tetracyclinen kan voorkomen.

Polymyxine B is een bactericide antibioticum werkzaam tegen Gram-negatieve micro-organismen (met name tegen Pseudomonas aeruginosa). Het brengt veranderingen in de bacteriële celmembraan teweeg, hierdoor lekken essentiële intracellulaire stoffen weg.

Kinetische gegevens

Resorptie Polymyxine: nauwelijks via het oog.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

hydrocortison/oxytetracycline/polymyxine B (bij oogaandoening) hoort bij de groep corticosteroïden met antimicrobiële middelen, oculair.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links