paracetamol/​ibuprofen

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Nuralgan XGVS OTC Laboratoires SMB S.A.

Toedieningsvorm

Een tablet bevat 500 mg paracetamol en 200 mg ibuprofen.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

paracetamol/​ibuprofen vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor dit combinatiepreparaat is geen specifiek advies vastgesteld.

Bij acute nociceptieve pijn: paracetamol is in adequate dosering de pijnstiller van eerste keus. Begin bij lokale spier- of gewrichtspijn eventueel met een cutane NSAID, en combineer deze eventueel met paracetamol. Overweeg bij onvoldoende effect, d.w.z. als de patiënt te veel beperkingen in het dagelijks leven ervaart, (de combinatie met) een systemisch NSAID: diclofenac, ibuprofen of naproxen. Houd bij de keuze van het NSAID rekening met patiëntkenmerken en met de verschillen in bijwerkingenprofiel tussen de NSAID’s; zie NSAID's systemisch, Typerende bijwerkingen. Vermijd NSAID’s zo veel mogelijk bij kwetsbare patiënten met een verhoogd risico op gastro-intestinale, renale of cardiovasculaire bijwerkingen, bv. bij ouderen. Pas het NSAID zo kort mogelijk toe. Overweeg bij onvoldoende effect (de combinatie met) kortdurend gebruik van tramadol. Houd rekening met de bijwerkingen; de plaats van tramadol is beperkt. Overweeg bij onvoldoende effect (de combinatie van een niet- opioïde pijnstiller met) kortdurend gebruik van een sterkwerkend opioïd. Kies een opioïd op basis van ervaring, toedieningsvorm en prijs.

Bij acute hevige nociceptieve pijn (bv. in spoedeisende situaties): geef kortdurend een sterkwerkend opioïd, bv. morfine of fentanyl.

Bij chronische niet-kanker-gerelateerde pijn: probeer pijnstillers te vermijden. Bij chronische pijn zijn ze minder effectief, terwijl de kans op bijwerkingen toeneemt. Als toch een pijnstiller gewenst is, heeft paracetamol de voorkeur.

Bij chronische kanker-gerelateerde pijn: combineer een sterkwerkend opioïd (kies op basis van ervaring, toedieningsvorm en prijs) al dan niet met ‘zo nodig’-gebruik van paracetamol en/of een oraal NSAID. Voeg een bij de patiënt en de situatie passende toedieningsvorm van een opioïd voor doorbraakpijn toe.

Indicaties

  • Kortdurende symptomatische behandeling van milde tot matige pijn bij volwassenen, als paracetamol of ibuprofen alleen niet afdoende is.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Pijn

Volwassenen (incl. ouderen)

Zo nodig 1-2 tabletten, max. 6 tabletten (3000 mg paracetamol en 1200 mg ibuprofen) per 24 uur, gedurende max. 3 dagen. Houd een interval tussen doseringen aan van ten minste 6 uur. Pas de laagst mogelijke effectieve dosis toe en gebruik zo kort mogelijk. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden of verergeren, of als gebruik langer dan 3 dagen nodig is.

Verminderde nierfunctie: GFR 10-50 ml/min: 500 mg paracetamol elke 6 uur; GFR < 10 ml/min: 500 mg paracetamol elke 8 uur, echter gebruik van ibuprofen is gecontra-indiceerd bij een ernstige nierfunctiestoornis.

Verminderde leverfunctie of Gilbert-syndroom: verlaag de dosering of verleng het toedieningsinterval. Gebruik van ibuprofen is gecontra-indiceerd bij een ernstige leverfunctiestoornis.

Toediening: met voedsel innemen, met een vol glas water.

Bijwerkingen

Klinische studies met dit combinatiepreparaat tonen geen andere bijwerkingen dan die voor paracetamol alleen of ibuprofen alleen. Zie paracetamol#bijwerkingen en ibuprofen (systemisch)#bijwerkingen.

Interacties

Zie paracetamol#interacties en ibuprofen (systemisch)#interacties.

Zwangerschap

Advies: gebruik wordt afgeraden vanaf week 20 en is gecontra-indiceerd tijdens het 3e trimester. Zie verder paracetamol#zwangerschap en ibuprofen (systemisch)#zwangerschap.

Vruchtbaarheid: zie ibuprofen (systemisch)#zwangerschap.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: ja, in geringe mate (paracetamol en ibuprofen).

Farmacologisch effect: Bij therapeutische doses is er geen schadelijke invloed op het kind te verwachten.

Advies: Kan kortdurend worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • Overgevoeligheidsreacties in de voorgeschiedenis die verband houden met acetylsalicylzuur of NSAID's (bv. bronchospasmen, angio-oedeem, astma, rinitis, urticaria);
  • Actieve, of voorgeschiedenis van recidiverende, peptische ulceratie of bloeding;
  • Bestaande, of voorgeschiedenis van gastro-intestinale ulceratie, perforatie of bloeding, incl. die gerelateerd zijn aan NSAID-gebruik;
  • Stollingsstoornissen;
  • Cerebrovasculaire of andere actieve bloeding;
  • Ernstig lever-, nier- of hartfalen (NYHA classificatie IV);
  • Leeftijd < 18 jaar.

Zie voor meer contra-indicaties de rubriek Zwangerschap.

Waarschuwingen en voorzorgen

Het combinatiepreparaat niet langer dan 3 dagen gebruiken.

Zie verder paracetamol#waarschuwingen en ibuprofen (systemisch)#waarschuwingen.

Overdosering

Zie paracetamol#overdosering en ibuprofen (systemisch)#overdosering.

Eigenschappen

Combinatie van een aceetanilidederivaat en een propionzuurderivaat. Pijnstillend en koortswerend (paracetamol en ibuprofen); ontstekingsremmend (ibuprofen). Zie verder paracetamol#eigenschappen en ibuprofen (systemisch)#eigenschappen.

Kinetische gegevens

Overig Zie de teksten van paracetamol en ibuprofen.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

paracetamol/ibuprofen hoort bij de groep aceetanilidederivaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links