Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

acetylcysteïne (bij paracetamolintoxicatie)

Fluimucil

parenteraal (inj/inf)

andexanet alfa

Ondexxya

parenteraal (inj/inf)

calciumgluconaat/chloorhexidine

Calciumgluconaat FNA

cutaan

flumazenil

Anexate, Flumazenil

parenteraal (inj/inf)

fomepizol

Fomepizole

parenteraal (inj/inf)

geactiveerde kool

Norit

acute diarree

oraal, oraal vloeibaar

hydroxocobalamine

Cyanokit

parenteraal (inj/inf)

idarucizumab

Praxbind

parenteraal (inj/inf)

methylthionine

Methylthionine FNA, Methylthioninium Proveblue

parenteraal (inj/inf)

naloxon

Naloxon

parenteraal (inj/inf)

obidoxim

Toxogonin

parenteraal (inj/inf)

protamine

Protamine

parenteraal (inj/inf)

sugammadex

Bridion

parenteraal (inj/inf)

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

  • 'Antidota, overige’ is een heterogene groep van geneesmiddelen die via verschillende aangrijpingspunten hun werking kunnen uitoefenen. Het werkingsmechanisme en effect staan in de afzonderlijke geneesmiddelteksten onder de rubriek Eigenschappen.

Typerende bijwerkingen

Niet van toepassing doordat dit een heterogene groep antidota betreft. Zie voor de bijwerkingen van deze middelen de betreffende geneesmiddelteksten.

Zie ook

Indicaties