Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

danaparoïde

Orgaran

trombo-embolie, behandeling

parenteraal (inj./inf.)

fondaparinux

Arixtra

Behandeling van een NSTEMI/IAP ACS Behandeling van een STEMI ACS preventie van een veneuze trombo-embolie bij orthopedische ingrepen trombo-embolie, behandeling

parenteraal (inj./inf.)

heparine

Heparine Leo

Behandeling van een NSTEMI/IAP ACS Behandeling van een STEMI ACS trombo-embolie, behandeling

parenteraal (inj./inf.)

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Heparinen:

  • versterken de neutralisering van geactiveerde stollingsfactoren (m.n. IIa en Xa) door binding aan antitrombine. Hierdoor wordt de omzetting van fibrinogeen in fibrine geremd.

De mate van remming van de geactiveerde stollingsfactoren, verschilt tussen de middelen in deze groep.

  • heparine remt factor IIa en factor Xa gelijkmatig;
  • danaparoïde remt factor Xa in grotere mate dan factor IIa;
  • fondaparinux remt alleen factor Xa.

Effect

  • indirecte remming van de bloedstolling.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

  • bloedingen.

Meer informatie

Het optreden van bloedingen is de belangrijkste bijwerking van heparinen. Vaak is er sprake van een onderliggende oorzaak, zoals een recente operatie, trauma of maagzweer.

Heparine-geïnduceerde trombocytopenie (HIT) kan voorkomen bij gebruik van heparinen. Ongefractioneerde heparine veroorzaakt vaker heparine-geïnduceerde trombocytopenie dan de LMWH's; bij fondaparinux en danaparoïde is HIT type II zeer zelden gemeld 1. Fondaparinux en danaparoïde zijn alternatieven voor heparine of LMWH's bij het optreden van HIT type II.

Zie voor meer typerende bijwerkingen van (ongefractioneerde) heparine de bijwerkingen zoals beschreven in de groepstekst LMWH's. Zie voor meer bijwerkingen van danaparoïde en fondaparinux danaparoide#bijwerkingen en fondaparinux#bijwerkingen.