Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

loperamide

Imodium, Loperamide

acute diarree

oraal

opium

Dropizol

oraal

telotristat-ethyl

Xermelo

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Loperamide en opium:

 • binden aan de μ-opioïdreceptor in de darmwand waardoor afgifte van acetylcholine en prostaglandines wordt geremd. Hierdoor vertraagt de darmpassage en neemt de consistentie van feces toe;
 • verhogen NaCl-co-transport en blokkeren calcium-afhankelijke secretie in het ileum. Hierdoor neemt vooral in het ileum de absorptie van water en elektrolyten toe, met als gevolg een toename in de consistentie van de feces;
 • verhogen de tonus van de anale sfincter. Hierdoor nemen fecale incontinentie en aandrang af.

Dimeticon is geen motiliteitsremmend middel, maar verlaagt de oppervlaktespanning.

Opium bindt ook aan κ en δ-opioïdereceptoren, wat bijdraagt aan de remming van spieractiviteit in de darmen.

Telotristat-ethyl:

 • remt de L-tryptofaanhydrolasen 1 en 2 (TPH1 en TPH2). Hierdoor vermindert de productie van serotonine, dat bij het carcinoïdsyndroom in overmaat geproduceerd wordt en diarree en opvliegers veroorzaakt.

De prodrug telotristat-ethyl en de actieve metaboliet telotristat zijn beide werkzaam.

Effect

 • loperamide en opium: normalisering van de stoelgang;
 • loperamide en opium: voorkómen van excessief water- en zoutenverlies;
 • dimeticon: werkt aanvullend op remming van de gasvorming in het maag-darmkanaal;
 • telotristat-ethyl: verbetering van de stoelgang bij het carcinoïdsyndroom.

Meer informatie

Loperamide en opium zijn krachtig werkende antidiarrhoica. De werking van loperamide op de darmperistaltiek is grotendeels gelijk aan die van de opiumalkaloïden, maar de remmende werking op het centrale zenuwstelsel is veel minder uitgesproken.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

 • obstipatie;
 • maag-darmklachten, zoals opgezet gevoel, buikkramp, dyspepsie, misselijkheid, flatulentie;
 • hoofdpijn.

Daarnaast voor opium:

 • sedatie;
 • doge mond;
 • zweten;
 • urineretentie;

Zie voor meer gerelateerde bijwerkingen van opium (overeenkomend met morfine) de groepstekst opioïden.

Zie ook

Indicaties