Geneesmiddelenoverzicht motiliteitsremmende middelen

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Meer informatie over acute diarree. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

motiliteitsremmende middelen

Werking

Werkingsmechanisme

Loperamide:

 • bindt aan de μ-opioïdreceptor in de darmwand waardoor afgifte van acetylcholine en prostaglandines wordt geremd. Hierdoor vertraagt de darmpassage en neemt de consistentie van feces toe;
 • verhoogt NaCl-co-transport en blokkeert calcium-afhankelijke secretie in ileum. Hierdoor neemt vooral in het ileum de absorptie van water en elektrolyten toe, met als gevolg een toename in de consistentie van de feces;
 • verhoogt de tonus van de anale sfincter. Hierdoor nemen fecale incontinentie en aandrang af.

De prodrug loperamide-oxide wordt in de darm omgezet tot het werkzame loperamide.

Dimeticon is geen motiliteitsremmend middel, maar verlaagt de oppervlaktespanning.

Telotristat-ethyl:

 • remt de L-tryptofaanhydrolasen 1 en 2 (TPH1 en TPH2). Hierdoor vermindert de productie van serotonine, dat bij het carcinoïdsyndroom in overmaat geproduceerd wordt en diarree en opvliegers veroorzaakt.

De prodrug telotristat-ethyl en de actieve metaboliet telotristat zijn beide werkzaam.

Effect

 • loperamide: normalisering van de stoelgang;
 • loperamide: voorkómen van excessief water- en zoutenverlies.
 • dimeticon: werkt aanvullend op remming van de gasvorming in het maag-darmkanaal.
 • telotristat-ethyl: verbetering van de stoelgang bij het carcinoïdsyndroom.

Meer informatie

Loperamide is een krachtig werkend antidiarrhoicum. De werking op de darmperistaltiek is grotendeels gelijk aan die van de opiumalkaloïden, maar de remmende werking op het centrale zenuwstelsel is veel minder uitgesproken.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

 • obstipatie;
 • maag-darmklachten, zoals opgezet gevoel, buikkramp, dyspepsie, misselijkheid, flatulentie;
 • hoofdpijn.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Indicaties

Vergelijken

motiliteitsremmende middelen vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.