Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

epoprostenol

Flolan, Veletri

pulmonale hypertensie

parenteraal (inj./inf.)

iloprost (inhalatie)

Ventavis

pulmonale hypertensie

inhalatie

iloprost (intraveneus)

Iloprost

perifeer arterieel vaatlijden

parenteraal (inj./inf.)

selexipag

Uptravi

pulmonale hypertensie

oraal

treprostinil

Remodulin

pulmonale hypertensie

parenteraal (inj./inf.)

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Prostacycline-analoga:

 • activeren het enzym adenylaatcyclase. Hierdoor neemt het cyclisch adenosinemonofosfaat (cAMP) in de trombocyten toe. Verhoging van de cAMP-concentratie stimuleert de calciumafgifte uit de cel; door een verlaging van de cytoplasmatische calciumconcentratie wordt de trombocytenaggregatie geremd.

Effect

 • remming van de trombocytenaggregatie;
 • vaatverwijding van de pulmonale en systemische vaten. Dit leidt tot verbetering van hemodynamische parameters bij pulmonale arteriële hypertensie en hierdoor verbetering van inspanningstolerantie.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

 • hypotensie;
 • bloedingen (door remming van de trombocytenaggregatie);
 • hoofdpijn;
 • voorbijgaand erytheem;
 • diarree;
 • misselijkheid;
 • kaakpijn.

Minder frequent (ernstig)

 • Bij middelen die parenteraal worden toegediend: ontsteking op de plaats van de katheter, katheter-trombose, sepsis en andere ontstekingen.