Geneesmiddelenoverzicht prostacycline-analoga

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

prostacycline-analoga

Werking

Werkingsmechanisme

Prostacycline-analoga:

 • activeren het enzym adenylaatcyclase. Hierdoor neemt het cyclisch adenosinemonofosfaat (cAMP) in de trombocyten toe. Verhoging van de cAMP-concentratie stimuleert de calciumafgifte uit de cel; door een verlaging van de cytoplasmatische calciumconcentratie wordt de trombocytenaggregatie geremd.

Effect

 • remming van de trombocytenaggregatie;
 • vaatverwijding van de pulmonale en systemische vaten. Dit leidt tot verbetering van hemodynamische parameters bij pulmonale arteriële hypertensie en hierdoor verbetering van inspanningstolerantie.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

 • hypotensie;
 • bloedingen (door remming van de trombocytenaggregatie);
 • hoofdpijn;
 • voorbijgaand erytheem;
 • diarree;
 • misselijkheid;
 • kaakpijn.

Minder frequent (ernstig)

 • Bij middelen die parenteraal worden toegediend: ontsteking op de plaats van de katheter, katheter-trombose, sepsis en andere ontstekingen.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

prostacycline-analoga vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen