Behandelplan

 1. Bespreek niet-medicamenteus beleid

  • Geef uitleg en adviseer de omgeving het kind met rust te laten.
  • Adviseer ouders om op school een aparte kamer te regelen zodat het kind na een korte aanval weer verder kan met de les.
  • Geef bij een verstoord slaapritme uitleg over slaaphygiëne. Adviseer een regelmatig slaapritme aan te houden.

  Overweeg voor profylaxe medicatie bij kinderen met ≥ 2 aanvallen per maand met ineffectieve aanvalsbehandeling, lange of ernstige aanvallen, veel (school)verzuim om te verwijzen naar een (kinder)neuroloog of kinderarts.

  Toelichting

  Uitleg over slaaphygiëne bij een verstoord slaapritme kan het aantal migraineaanvallen verlagen.

 2. Overweeg verwijzing tweedelijnszorg

  In de tweedelijnszorg worden de volgende middelen toegepast:

  Toelichting

  Het effect van profylaxe bij kinderen is onzeker; voldoende bewijs ontbreekt 1. Beperkingen van de studies: geen gegevens < 12 jaar, gering aantal studies, een hoog placebo-effect en matige onderzoekskwaliteit; daarnaast inconsistente uitkomsten.

  Propranolol en valproïnezuur zijn onvoldoende onderzocht; bewijs is gebaseerd op gunstig effect bij volwassenen 1.

  Candesartan is niet onderzocht als profylaxe bij kinderen; advies voor gebruik is gebaseerd op toedieningsgemak, een gunstig bijwerkingenprofiel en het gunstige effect bij volwassenen 1.