Behandelplan

 1. Bespreek niet-medicamenteus beleid

  • Adviseer een regelmatig slaapritme aan te houden.

  Toelichting

  De NHG-Standaard raadt af om actief triggers op te sporen en die te vermijden.

 2. Overweeg alternatief (tweedelijnszorg)

  Overweeg één van de volgende middelen bij ≥ 2 aanvallen per maand met ineffectieve aanvalsbehandeling, lange of ernstige aanvallen:

  Toelichting

  Goed bewijs voor het effect van profylaxe bij kinderen ontbreekt [2]. Beperkingen van de studies: gering aantal, een hoog placebo effect en matige kwaliteit; daarnaast inconsistente uitkomsten.

  Candesartan is niet onderzocht als profylaxe bij kinderen.

Zie ook

Geneesmiddelgroep