migraine, profylaxe bij kinderen

Behandelplan

 1. Bespreek niet-medicamenteus beleid

  • Adviseer een regelmatig slaapritme aan te houden.

  Toelichting

  De NHG-Standaard raadt af om actief triggers op te sporen en die te vermijden.

 2. Overweeg alternatief (tweedelijnszorg)

  Overweeg één van de volgende middelen bij ≥ 2 aanvallen per maand met ineffectieve aanvalsbehandeling, lange of ernstige aanvallen:

  Toelichting

  Goed bewijs voor het effect van profylaxe bij kinderen ontbreekt [2]. Beperkingen van de studies: gering aantal, een hoog placebo effect en matige kwaliteit; daarnaast inconsistente uitkomsten.

  Candesartan is niet onderzocht als profylaxe bij kinderen.

Geneesmiddelen

anti-epileptica Toon kosten

bètablokkers, systemisch Toon kosten

Literatuur

 1. NHG-Standaard Hoofdpijn (derde herziening). Huisarts Wet 2014; 57: 2-20.
 2. Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Medicamenteuze behandeling van migraine, medicatieovergebruikshoofdpijn en spanningshoofdpijn. Geautoriseerd december 2017. Beschikbaar via NVN-richtlijnen.
 3. NICE Clinical Guideline: Headaches in over 12s: diagnosis and management, 2015.
 4. EMA: Restrictions on the use of domperidone-containing medicines. EMA/465179/2014. 1 September 2014.
 5. Law S, Derry S, Moore RA. Sumatriptan plus naproxen for the treatment of acute migraine attacks in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD008541.
 6. CBG Gebruik domperidon beperkt, overzicht risico’s bij gebruik. 2019.
 7. Silberstein SD, S. Holland S, F. Freitag F, et al. Evidence-based guideline update: Pharmacologic treatment for episodic migraine prevention in adults Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache Society; Neurology 2012;78:1337–1345.
 8. Bijwerkingencentrum Lareb. Geraadpleegd in november 2019 via www.lareb.nl
 9. Zorginstituut Nederland. Diemen, 2021. GVS rapport CGRP-remmers bij de profylaxe van chronische migraine. Beschikbaar via zorginstituutnederland.nl GVS-advies CGRP remmers

Vergelijken

Zie ook

Geneesmiddelgroep