Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Tempocol XGVS OTC Will-Pharma bv

Toedieningsvorm
Capsule, zacht maagsapresistent
Sterkte
182 mg

Pepermuntolie ( Menthae piperitae aetheroleum) bevat oa. menthol, pulegon en menthofuran.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

De behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) is vooral niet-medicamenteus. Alle behandelingen zijn slechts bij een deel van de patiënten effectief. Bij PDS waarbij obstipatie op de voorgrond staat (PDS-C), zijn de medicamenteuze opties het gebruik van laxantia en bij onvoldoende effect linaclotide. Bij PDS waarbij diarree op de voorgrond staat (PDS-D), zijn de medicamenteuze opties volumevergrotende laxantia en als symptomatische behandeling een onderhoudsdosering met loperamide. Bij PDS waarbij pijnklachten op de voorgrond staan, kunnen paracetamol en pepermuntolie worden overwogen. Bij alle vormen van PDS kan als laatste stap bij uitzondering een antidepressivum worden overwogen, naast de psychologische behandeling van een eventuele onderliggende stemmingsstoornis.

Indicaties

  • Als kruidengeneesmiddel bij lichte spasmen van het maag-darmkanaal, flatulentie en buikpijn, vooral bij patiënten met prikkelbaredarmsyndroom.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Lichte spasmen van het maag-darmkanaal

Volwassenen en kinderen > 12 jaar

182 mg 1–3 ×/dag, zo nodig verhogen tot max. 364 mg 3×/dag.

Kinderen 8–12 jaar

182 mg max. 3×/dag.

De behandeling voortzetten tot de symptomen zijn verdwenen, gewoonlijk binnen 2–4 weken. Bij aanhoudende symptomen kan het gebruik worden voortgezet tot max. 3 maanden per kuur.

Toediening

  • Vóór de maaltijd op een lege maag met voldoende koude drank innemen (bij voorkeur een glas koud water) en heel doorslikken.
  • De capsules niet breken of kauwen, omdat de pepermuntolie dan voortijdig wordt afgegeven. Dit kan irritatie van de mond en de slokdarm veroorzaken.

Bijwerkingen

Vaak (1–10%): hoofdpijn, brandend maagzuur, brandend gevoel rond de anus, droge mond.

Soms (0,1–1%): wazig zien.

Verder zijn gemeld: allergische reacties (op menthol: hoofdpijn, bradycardie, spiertremoren, ataxie, anafylactische shock en erythemateuze huiduitslag). Misselijkheid, braken, urine of feces met mentholgeur, dysurie, ontsteking van de glans van de penis.

Interacties

Bij gelijktijdige inname met voedsel of antacida kan de inhoud van de capsule voortijdig vrijkomen. De maagsapresistente coating van de capsule kan door andere geneesmiddelen die de maagzuurproductie verlagen, zoals H2-receptorantagonisten, protonpompremmers of antacida, voortijdig worden opgelost; gelijktijdig gebruik vermijden.

Uit in vitro onderzoek is gebleken dat pepermuntolie enige remmende werking op CYP3A4 en een calciumkanaalblokkerend effect heeft.

Zwangerschap

Er zijn geen of een beperkte hoeveelheid gegevens over het gebruik van pepermuntolie bij zwangere vrouwen

Teratogenese: Gegevens bij dieren zijn alleen beschikbaar voor menthol. Uit deze gegevens is geen teratogeen effect gebleken.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel óf het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Hepatotoxiciteit: Gebruik bij leveraandoening, cholangitis, achloorhydrie, galstenen of andere aandoeningen van de galblaas/galwegen wordt ontraden vanwege mogelijk meer kans op hepatotoxiciteit door pulegon en menthofuran.

Verergering symptomen: Bij brandend maagzuur of hiatus hernia kunnen de symptomen verergeren; dan de behandeling staken. Bij breken of kauwen van de maagsapresistente capsule kan de vluchtige olie voortijdig vrijkomen en irritatie van de maag en slokdarm geven.

Menthol kan bij zuigelingen en jonge kinderen laryngospasmen veroorzaken.

Onderzoek: Vanwege relatief weinig gegevens over de veiligheid en werkzaamheid niet gebruiken bij kinderen < 8 jaar.

Eigenschappen

Pepermunt heeft een dosisgerelateerd antispasmodisch effect op de gladde spiercellen, doordat menthol het calciumtransport over de celmembraan beïnvloedt. Het vermindert ook het schuimvolume in de maag en darmen. De maagsapresistente coating vertraagt de afgifte tot het product het distale deel van de dunne darm bereikt. De lokale werking zorgt ervoor dat het colon zich ontspant. Het exacte werkingsmechanisme is echter niet duidelijk.

Kinetische gegevens

Resorptie snel in het proximale deel van de dunne darm. Menthol en andere terpeenbestanddelen van pepermuntolie zijn oplosbaar in vet.
Eliminatie deels in de vorm van glucuronide.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd