Geneesmiddelenoverzicht CGRP-antagonisten

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

CGRP-antagonisten

Werking

Werkingsmechanisme

  • binding aan CGRP eiwit, waardoor dit niet meer aan de CGRP-receptor kan binden (fremanezumab, galcanezumab);
  • binding aan de CGRP-receptor (erenumab, rimegepant).

CGRP-antagonisten worden onderverdeeld in monoklonale antilichamen (mAbs) en gepants.

CGRP-mAbs (erenumab, fremanezumab, galcanezumab) zijn monoklonale antilichamen die CGRP blokkeren of de CGRP-receptor remmen; ze worden ook wel CGRP-remmers genoemd. De CGRP-mAbs hebben alleen een indicatie voor migraineprofylaxe.

Gepants (bv. rimegepant) zijn ‘small molecules’ (laagmoleculaire stoffen) die aangrijpen op de CGRP-receptor. De gepants zijn zowel geregistreerd voor aanvalsbehandeling van migraine en voor migraineprofylaxe.

'Calcitonin gene-related peptide' (CGRP) is een neuropeptide dat de nociceptieve signalering moduleert en is een vasodilatator die in verband is gebracht met de pathofysiologie van migraine. Tijdens een migraineaanval is de CGRP-spiegel verhoogd. De hypothese is dat een CGRP-remmer door modulatie van het trigeminale systeem migraine kan voorkomen.

Effect

  • afname van het aantal dagen per maand met migraine;
  • afname van het aantal dagen dat acute (migraine-specifieke) medicatie moet worden gebruikt;
  • alleen gepants: couperen van de migraineaanval en migrainesymptomen zoals hoofdpijn, fotofobie, fonofobie en misselijkheid.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

  • reacties op de injectieplaats (alleen de mAbs).

Op grond van het werkingsmechanisme van CGRP-mAbs moet rekening worden gehouden met cardiovasculaire bijwerkingen. Het is nog onduidelijk of patiënten met een cardiovasculaire voorgeschiedenis CGRP-mAbs veilig kunnen gebruiken. Zie verder voor de bijwerkingen de geneesmiddelteksten.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

CGRP-antagonisten vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties