Geneesmiddelenoverzicht protonpompremmer met antibiotica

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Meer informatie over maagklachten. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

protonpompremmer met antibiotica

Werking

Amoxicilline behoort tot de groep penicillinen. Pantoprazol behoort tot de groep protonpompremmers. Claritromycine behoort tot de groep macroliden.

Werkingsmechanisme

Amoxicilline

  • bactericide β–lactam-antibioticum. Remt de crosslinking van peptidoglycanen in de celwand, wat uiteindelijk leidt tot lysis en celdood.

Claritromycine

  • bacteriostatisch (tegen sommige species bactericide) werkend macrolide. Remt de intracellulaire eiwitsynthese van gevoelige bacteriën door binding aan de 50S-subunit van de ribosomen.

Pantoprazol

  • remmen irreversibel het enzym H+/K+-ATP-ase (protonpomp) in de pariëtale cellen van de maag. Hierdoor remmen zij in aanzienlijke mate zowel de basale als gestimuleerde maagzuursecretie;
  • bevorderen de effectiviteit van antibiotica, door stijging van lokale pH in de maag.

Effect

  • eradicatie van H. pylori.

Typerende bijwerkingen

Omdat deze 'groep' uit één geneesmiddel bestaat, zie voor de bijwerkingen de geneesmiddeltekst.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

protonpompremmer met antibiotica vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties