Geneesmiddelenoverzicht

Werking

Werkingsmechanisme

Middelen in de groep protonpompremmers:

  • remmen irreversibel het enzym H+/K+-ATP-ase (protonpomp) in de pariëtale cellen van de maag. Hierdoor remmen zij in aanzienlijke mate zowel de basale als gestimuleerde maagzuursecretie.

Effect

Algemeen:

  • bescherming van het duodenum- en maagslijmvlies tegen irriterende agentia zoals NSAID's en/of maagzuur;
  • vermindering van ernstige klachten van zuurbranden;
  • regressie van duodenum- en/of maagulcera.

Bij eradicatie Helicobacter pylori vooral:

  • bevordering van de effectiviteit van antibiotica, door stijging van lokale pH in de maag.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook