Geneesmiddelenoverzicht protonpompremmers

Deze hoofdrubriek bevat 7 rubrieken:

protonpompremmers

Werking

Werkingsmechanisme

Middelen in de groep protonpompremmers:

 • remmen irreversibel het enzym H+/K+-ATP-ase (protonpomp) in de pariëtale cellen van de maag. Hierdoor remmen zij in aanzienlijke mate zowel de basale als gestimuleerde maagzuursecretie.

Effect

Algemeen:

 • bescherming van het duodenum- en maagslijmvlies tegen irriterende agentia zoals NSAID's en/of maagzuur;
 • vermindering van ernstige klachten van zuurbranden;
 • regressie van duodenum- en/of maagulcera.

Bij eradicatie Helicobacter pylori vooral:

 • bevordering van de effectiviteit van antibiotica, door stijging van lokale pH in de maag.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

 • hoofdpijn;
 • duizeligheid;
 • buikpijn;
 • misselijkheid;
 • obstipatie;
 • diarree;
 • flatulentie;
 • huiduitslag.

Minder frequent:

 • subacute cutane lupus erythematodes;
 • subacute myopathie;
 • gewrichtspijn;
 • hypergastrinemie;
 • langdurig gebruik: botfracturen, hypomagnesiëmie, verminderde absorptie van vitamine B12, infecties, zoals pneumonie en C. difficile.

Meer informatie

Verhoging van de pH in de maag kan leiden tot een verminderde bescherming tegen pathogene micro-organismen en verder ook inactivatie van pepsine, waardoor opname van vitamine B12 uit voedsel verminderd is.

hypergastrinemie kan leiden tot rebound-effecten.

 1. Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 12th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.
 2. Aronson JK, et al. (eds). Meyler's side effects of drugs. 16th ed. Amsterdam: Elsevier, 2016.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Indicaties

Vergelijken

protonpompremmers vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.