Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

esomeprazol

Esomeprazol, Esomeprazol, Nexium Control, Nexium injectie/​infusie, Nexium tablet

eerste-episode maagklachten, functionele maagklachten, gastro-oesofageale refluxziekte, maagbescherming, maagklachten door gebruik van NSAID's en/of andere medicatie, peptische ulcera met positieve Helicobacter pylori-test, refluxoesofagitis

oraal, oraal vloeibaar, parenteraal (inj/inf)

lansoprazol

Lansoprazol, Prezal

eerste-episode maagklachten, functionele maagklachten, gastro-oesofageale refluxziekte, maagbescherming, maagklachten door gebruik van NSAID's en/of andere medicatie, peptische ulcera met positieve Helicobacter pylori-test, refluxoesofagitis

oraal

omeprazol

Losec, Losecosan, Omecat, Omeprazol

eerste-episode maagklachten, functionele maagklachten, gastro-oesofageale refluxziekte, maagbescherming, maagklachten door gebruik van NSAID's en/of andere medicatie, peptische ulcera met positieve Helicobacter pylori-test, refluxoesofagitis

oraal

pantoprazol

Pantoprazol injectie, Pantoprazol tablet, Pantoprazol tablet OTC, Pantozol Control, Pantozol injectie, Pantozol tablet

eerste-episode maagklachten, functionele maagklachten, gastro-oesofageale refluxziekte, maagbescherming, maagklachten door gebruik van NSAID's en/of andere medicatie, peptische ulcera met positieve Helicobacter pylori-test, refluxoesofagitis

oraal, parenteraal (inj/inf)

rabeprazol

Pariet, Rabeprazol

eerste-episode maagklachten, functionele maagklachten, gastro-oesofageale refluxziekte, maagklachten door gebruik van NSAID's en/of andere medicatie, peptische ulcera met positieve Helicobacter pylori-test, refluxoesofagitis

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Middelen in de groep protonpompremmers:

 • remmen irreversibel het enzym H+/K+-ATP-ase (protonpomp) in de pariëtale cellen van de maag. Hierdoor remmen zij in aanzienlijke mate zowel de basale als gestimuleerde maagzuursecretie.

Effect

Algemeen:

 • bescherming van het duodenum- en maagslijmvlies tegen irriterende agentia zoals NSAID's en/of maagzuur;
 • vermindering van ernstige klachten van zuurbranden;
 • regressie van duodenum- en/of maagulcera.

Bij eradicatie Helicobacter pylori vooral:

 • bevordering van de effectiviteit van antibiotica, door stijging van lokale pH in de maag.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

 • hoofdpijn;
 • duizeligheid;
 • buikpijn;
 • misselijkheid;
 • obstipatie;
 • diarree;
 • flatulentie;
 • huiduitslag.

Minder frequent:

 • subacute cutane lupus erythematodes;
 • subacute myopathie;
 • gewrichtspijn;
 • hypergastrinemie;
 • langdurig gebruik: botfracturen, hypomagnesiëmie, verminderde absorptie van vitamine B12, infecties, zoals pneumonie en C. difficile.

Meer informatie

Verhoging van de pH in de maag kan leiden tot een verminderde bescherming tegen pathogene micro-organismen en verder ook inactivatie van pepsine, waardoor opname van vitamine B12 uit voedsel verminderd is.

hypergastrinemie kan leiden tot rebound-effecten.

 1. Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 12th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.
 2. Aronson JK, et al. (eds). Meyler's side effects of drugs. 16th ed. Amsterdam: Elsevier, 2016.