migraine, aanvalsbehandeling bij kinderen

Advies

Bij kinderen zijn voor de aanvalsbehandeling van migraine paracetamol en NSAID's – eventueel met een anti-emeticum –, eerste keus. Triptanen zijn tweede keus. Binnen de groep triptanen gaat de voorkeur uit naar sumatriptan neusspray op grond van bewezen werkzaamheid.

Behandelplan

 1. Bespreek niet-medicamenteus beleid

  • Adviseer bezigheden te staken en rust te nemen bij de eerste verschijnselen.
  • Besteed aandacht aan uitlokkende factoren zoals stress of slaapgebrek.

  Toelichting

  Adviseer ouders van kinderen met veelal korte aanvallen om te overleggen of het kind op school in een aparte kamer kan liggen; medicatie is niet altijd aangewezen.

 2. Geef pijnstiller en eventueel domperidon

 3. Pijnstiller

  Start bij aanvang van de hoofdpijn.

  Ga naar de volgende stap bij onvoldoende effect.

  Let op

  Ook bij kinderen kan overmatig gebruik van pijnstillers (≥ 15 dagen/maand) leiden tot medicatieovergebruikshoofdpijn. Geef daarom bij frequente migraine in combinatie met spanningshoofdpijn alleen een pijnstiller voor de migraine [1].

  Overweeg verwijzen naar een op het gebied van kinderhoofdpijn deskundige neuroloog of kinderarts bij onvoldoende reactie op paracetamol en ibuprofen, en vóór instellen op triptanen [1].

  Bij patiënten met meer kans op gastro-intestinale complicaties, NSAID's innemen met gelijktijdige preventieve maagbescherming (misoprostol, protonpompremmer).

  Toelichting

  Paracetamol en ibuprofen waren bij kinderen in een beperkt aantal onderzoeken werkzaam.

 4. Anti-emeticum

  Geef bij misselijkheid of braken bij kinderen > 12 jaar:

  Toelichting

  Bij kinderen met migraine is vanwege het risico van neurologische bijwerkingen (extrapiramidale symptomen en tardieve dyskinesie) geen plaats voor metoclopramide als anti-emeticum.

  Een effect van domperidon op misselijkheid bij kinderen < 12 jaar en bij kinderen met een gewicht < 35 kg is niet aangetoond [6].

 5. Overweeg alternatief (tweedelijnszorg)

  Bij onvoldoende effect:

  Let op

  Instellen door een op het gebied van kinderhoofdpijn deskundige kinderarts of -neuroloog is aanbevolen [1].

  Toelichting

  Binnen de triptanen gaat bij kinderen de voorkeur uit naar sumatriptan-neusspray op grond van bewezen werkzaamheid [1]. Rizatriptan vermindert de misselijkheid, maar niet de pijn [2].

Achtergrond

Symptomen

Zie adviestekst migraine bij volwassenen. Bij kinderen met migraine is de hoofdpijnaanval in het algemeen korter dan bij volwassenen; deze duurt 30 min. tot 48 uur.

Geneesmiddelen

aceetanilidederivaten Toon kosten

dopamine-antagonisten Toon kosten

NSAID's, overige Toon kosten

triptanen Toon kosten

Vergelijken

Zie ook

Geneesmiddelgroep