spanningshoofdpijn

Advies

Bij spanningshoofdpijn kan zowel verandering van levensstijl als relaxatie-training effect hebben. Treedt spanningshoofdpijn op, dan kan kortdurend paracetamol of een NSAID gebruikt worden. Bij chronische spanningshoofdpijn is terughoudendheid geboden met gebruik van analgetica in verband met medicatieovergebruikshoofdpijn. Profylaxe met amitriptyline is een mogelijke alternatieve behandeling.

Behandelplan

Het doel van de behandeling is een gezonde omgang met de pijnklachten bij spanningshoofdpijn [1].

Het geven van uitleg en het bespreken van veranderingen in leefstijl zijn belangrijk en kunnen effect hebben. Bij onvoldoende effect, komt medicamenteuze behandeling in aanmerking.

Bij frequente spanningshoofdpijn is kortdurend gebruik van paracetamol of een NSAID de eerste keus. Toevoegen van coffeïne kan de werkzaamheid verhogen [2]. Wees terughoudend met het gebruik van analgetica bij chronische spanningshoofdpijn [1].

Profylaxe met amitriptyline is een mogelijke behandeling. De NVN acht amitriptyline mogelijk effectief als profylaxe. Het NHG wijst op inconsistente uitkomsten in de literatuur [1,2].

Het is onduidelijk waarom amitriptyline werkt bij de profylaxe van spanningshoofdpijn. Een behandelperiode van 3-6 maanden is meestal voldoende. Ook van andere antidepressiva, zoals mirtazapine, zijn aanwijzingen voor een gunstig effect beschreven. Voor SSRI’s is geen bewijs voor een effect [2].

De effectiviteit van gedragspsychologische interventies, manuele therapie en acupunctuur is onduidelijk, deze maatregelen worden daarom niet aangeraden. De NICE-richtlijn adviseert een profylaxe met acupunctuur [1,3].

Achtergrond

Definitie

(Spier)spanningshoofdpijn is een lichte tot matige, drukkende, meestal tweezijdige hoofdpijn, zonder misselijkheid of braken, die niet toeneemt bij lichamelijke inspanning en die enkele minuten tot dagen kan aanhouden. De hoofdpijn zit aan twee kanten rondom de schedel of in de nek.

Onderscheid wordt gemaakt tussen:

  • weinig frequente spanningshoofdpijn (< 1 dag/maand);
  • frequente spanningshoofdpijn (1–15 dagen/maand);
  • chronische spanningshoofdpijn (≥ 15 dagen/maand).

Bij de chronische vorm bestaat er vaak overmatig gebruik van analgetica of coffeïne; zie medicatieovergebruikshoofdpijn.

In de tweedelijnszorg maakt men verschil tussen episodische en chronische spanningshoofdpijn en medicatieovergebruikshoofdpijn [2].

Geneesmiddelen

tricyclische antidepressiva Toon kosten

Literatuur

  1. NHG-Standaard Hoofdpijn (derde herziening). Huisarts Wet 2014; 57: 2–20.
  2. Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Medicamenteuze behandeling van migraine, medicatieovergebruikshoofdpijn en spanningshoofdpijn. Geautoriseerd december 2017. Beschikbaar via NVN-richtlijnen.
  3. NICE Clinical Guideline: Headaches in over 12s: diagnosis and management, 2015.

Vergelijken

Zie ook

Geneesmiddelgroep