Advies

Bij spanningshoofdpijn kan relaxatietraining en verandering van levensstijl, effect hebben. Treedt het frequent op, dan kan kortdurend paracetamol of een NSAID gebruikt worden. Bij chronische spanningshoofdpijn is terughoudendheid geboden met gebruik van analgetica. Profylaxe met amitriptyline is een mogelijke behandeling als tweedelijnszorg.

Behandelplan

Het doel van de behandeling van spanningshoofdpijn is een gezonde omgang met de pijnklachten [1].

Het geven van uitleg en het bespreken van veranderingen in leefstijl zijn belangrijk en kunnen effect hebben. Bij onvoldoende effect, komt medicamenteuze behandeling in aanmerking.

Bij frequente spanningshoofdpijn is kortdurend gebruik van paracetamol of een NSAID de eerste keus. Wees terughoudend met het gebruik van analgetica bij de chronische spanningshoofdpijn [1].

Profylaxe met amitriptyline is een mogelijke behandeling als tweedelijnszorg. De NVN acht amitriptyline aangetoond effectief als profylaxe. Het NHG wijst op inconsistente uitkomsten in de literatuur [1,2].

De effectiviteit van gedragspsychologische interventies, manuele therapie en acupunctuur is onduidelijk, deze maatregelen worden daarom niet aangeraden. De NICE-richtlijn adviseert een profylaxe met acupunctuur [1,3].

Achtergrond

Definitie

(Spier)spanningshoofdpijn is een lichte tot matige, drukkende, meestal tweezijdige hoofdpijn, zonder misselijkheid of braken, die niet toeneemt bij lichamelijke inspanning en die enkele minuten tot dagen kan aanhouden. De hoofdpijn zit aan twee kanten rondom de schedel of in de nek.

Onderscheid wordt gemaakt tussen:

  • weinig frequente spanningshoofdpijn (< 1 dag/maand);
  • frequente spanningshoofdpijn (1–15 dagen/maand);
  • chronische spanningshoofdpijn (≥ 15 dagen/maand).

Bij de chronische vorm bestaat er vaak overmatig gebruik van analgetica of coffeïne.

Geneesmiddelen

tricyclische antidepressivaToon kosten

Literatuur

  1. NHG-standaard Hoofdpijn (derde herziening). Huisarts Wet 2014; 57: 2–20.
  2. Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Richtlijn Hoofdpijn (pdf 0,7 MB, 2007); Let op: de meeste recente Richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie: Diagnostiek en behandeling van chronisch recidiverende hoofdpijn zonder neurologische afwijkingen (2017) is nog niet verwerkt in deze tekst.
  3. NICE clinical guideline no. 150. Headaches in over 12's. Diagnosis and management of headache in young people and adults. September 2012.

Zie ook

Geneesmiddelgroep