belatacept

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Nulojix XGVS Bristol-Myers Squibb

Toedieningsvorm
Poeder voor concentraat voor infusievloeistof
Sterkte
250 mg

Bevat na reconstitutie per ml: belatacept 25 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

belatacept vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor belatacept is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

 • Profylaxe van transplantaatafstoting bij volwassenen bij een niertransplantatie, in combinatie met corticosteroïden en een mycofenolzuur.

Doseringen

Het productieproces en het handelsproduct zijn gewijzigd. Hierdoor is een hogere onderhoudsdosering nodig. Deze is nu 6 mg/kg lichaamsgewicht (voor nieuwe gele verpakking) in plaats van 5 mg/kg lichaamsgewicht (voor oude witte verpakking). Het oude en nieuwe product zijn tijdelijk allebei op de markt. Per ongeluk verwisselen van de producten kan leiden tot medicatiefouten met als gevolg over- of onderdosering van belatacept.

Klap alles open Klap alles dicht

Profylaxe van afstoting van niertransplantaat

Volwassenen (incl. ouderen)

Bij start van transplantatie: 10 mg/kg lichaamsgewicht via intraveneuze infusie, op de dag van de transplantatie, voorafgaand aan implantatie, onmiddellijk voorafgaand aan of tijdens de operatie, maar vóór het voltooien van de vasculaire anastomosen van het transplantaat (dag 1); op dag 5, dag 14 en dag 28; aan het einde van week 8 en week 12 na transplantatie. Vanaf het einde van week 16 na transplantatie: 6 mg/kg om de 4 weken (± 3 dagen). Toedienen in combinatie met basiliximab, mycofenolaatmofetil en corticosteroïden.

Bij overstappen van een calcineurineremmer–gebaseerd regime ten minste 6 maanden na transplantatie: 6 mg/kg lichaamsgewicht via intraveneuze infusie elke 2 weken gedurende de eerste 8 weken, daarna 6 mg/kg lichaamsgewicht elke 4 weken. Na start van belatacept calcineurineremmer voortzetten, in afbouwende doses, voor ten minste 4 weken na de infusie van de initiële dosis belatacept. Controleer frequent op acute afstoting, volgens de lokale zorgstandaard, voor ten minste 6 maanden na omzetting op belatacept.

Nierfunctiestoonissen: een dosisaanpassing is niet nodig.

Toediening: verdunde oplossing toedienen met een relatief constante snelheid gedurende 30 minuten.

Bijwerkingen

Toon bijwerkingen per frequentieToon bijwerkingen per tractus.

Zeer vaak

Ademhalingsstelsel, borstkas en mediastinum

 • Dyspneu
 • Hoesten

Algemeen en toedieningsplaats

 • Oedeem perifeer
 • Pyrexie

Bloed en lymfestelsel

 • Anemie
 • Leukopenie

Bloedvaten

 • Hypertensie
 • Hypotensie

Infecties

 • Bovenste-luchtweginfectie
 • Bronchitis
 • Cytomegalovirusinfectie
 • Urineweginfectie

Letsels, intoxicaties en complicaties

 • Transplantaat disfunctie

Maagdarmstelsel

 • Braken
 • Buikpijn
 • Diarree
 • Nausea
 • Obstipatie

Nieren en urinewegen

 • Dysurie
 • Hematurie
 • Proteïnurie

Onderzoeken

 • Bloed creatinine verhoogd

Psyche

 • Angst
 • Insomnia

Skeletspieren en bindweefsel

 • Artralgie
 • Pijn in extremiteit
 • Rugpijn

Stofwisseling en voeding

 • Dyslipidemie
 • Hyperglykemie
 • Hyperkaliëmie
 • Hypocalciëmie
 • Hypofosfatemie
 • Hypokaliëmie

Zenuwstelsel

 • Hoofdpijn

Vaak

Ademhalingsstelsel, borstkas en mediastinum

 • Bloedneus
 • Hypocapnie
 • Orofaryngeale pijn
 • Orthopnoea
 • Pulmonaal oedeem

Algemeen en toedieningsplaats

 • Borstkaspijn
 • Malaise
 • Vermoeidheid
 • Vertraagde wondgenezing

Bloed en lymfestelsel

 • Leukocytose
 • Lymfopenie
 • Neutropenie
 • Polycytemie
 • Trombocytopenie

Bloedvaten

 • Angiopathie
 • Arteriële fibrose
 • Hematoom
 • Lymfokèle
 • Shock

Congenitaal, familiaal en genetisch

 • Hydrokèle

Endocrien

 • Cushingoïd

Hart

 • Angina pectoris
 • Atriale fibrillatie
 • Bradycardie
 • Hartfalen
 • Linkerventrikelhypertrofie
 • Tachycardie

Huid en onderhuid

 • Acne
 • Alopecia
 • Huidexfoliatie
 • Hyperhidrose
 • Nachtzweten
 • Pruritus
 • Rash

Immuunsysteem

 • Chronische allograftnefropathie

Infecties

 • BK virusinfectie
 • Candida-infectie
 • Cellulitis
 • Gastro-enteritis
 • Griep
 • Herpes simplex
 • Herpes zoster
 • Onychomycose
 • Orale candidiasis
 • Pneumonie
 • Pyelonefritis
 • Schimmelinfectie
 • Sepsis
 • Wondinfectie

Letsels, intoxicaties en complicaties

 • Incisie hernia

Lever en galwegen

 • Cytolytische galblaas

Maagdarmstelsel

 • Abdominale hernia
 • Dyspepsie
 • Orale aften

Nieren en urinewegen

 • Glucosurie
 • Hydronefrose
 • Nachtelijke mictie
 • Nierarterie stenose
 • Niervene trombose
 • Tubulaire niernecrose
 • Urine-incontinentie
 • Urineretentie
 • Vesico-ureter reflux

Onderzoeken

 • Bloed immunoglobuline G verlaagd
 • Bloed immunoglobuline M verlaagd
 • Bloed parathyroïdhormoon verhoogd
 • C-reactief proteïne verhoogd
 • Gewicht verhoogd
 • Gewicht verlaagd
 • Leverfunctietest abnormaal

Oog

 • Cataract
 • Gezichtsvermogen wazig
 • Oculaire hyperemie

Oor en evenwichtsorgaan

 • Gehoorverlies

Psyche

 • Depressie

Skeletspieren en bindweefsel

 • Botpijn
 • Gewrichtsblokkering
 • Gewrichtszwelling
 • Myalgie
 • Osteoartritis
 • Spierspasmen
 • Spierzwakte
 • Tussenwervelschijfaandoening

Stofwisseling en voeding

 • Acidose
 • Dehydratie
 • Diabetes mellitus
 • Hypercalciëmie
 • Hypoproteïnemie
 • Vochtretentie

Tumoren (inclusief cysten en poliepen)

 • Basaalcelcarcinoom
 • Baso-squameuscarcinoom van de huid
 • Huidpapilloom

Zenuwstelsel

 • Cerebrovasculair accident
 • Duizeligheid
 • Lethargie
 • Neuropathie perifeer
 • Paresthesie
 • Syncope
 • Tremor

Soms

Ademhalingsstelsel, borstkas en mediastinum

 • Acuut ademhalingsnoodsyndroom
 • Bronchiëctasie
 • Bronchopneumopathie
 • Dysfonie
 • Haemoptysis
 • Orofaryngeale blaarvorming
 • Pijnlijke ademhaling
 • Pleurale effusie
 • Pneumonitis
 • Pulmonaire hypertensie
 • Slaap apneu syndroom

Algemeen en toedieningsplaats

 • Brandend gevoel op de toedieningsplaats
 • Brandend gevoel op toedieningsplaats
 • Fibrose op toedieningsplaats
 • Irritatie op de toedieningsplaats
 • Ontsteking op de toedieningsplaats
 • Reactie op infuusplaats
 • Ulcus op infuusplaats
 • Zwelling aangezicht

Bloed en lymfestelsel

 • Agranulocytose
 • Hemolyse
 • Hypercoagulatie
 • Monocytopenie
 • Zuivere erytrocytaire aplasie

Bloedvaten

 • Arteriële stenose
 • Arteriële trombose
 • Intermitterende claudicatio
 • Overmatig blozen
 • Tromboflebitis
 • Veneuze trombose

Congenitaal, familiaal en genetisch

 • Hypofosfatasemie

Endocrien

 • Bijnierinsufficiëntie

Hart

 • Acuut coronairsyndroom
 • Aortaklepaandoening
 • Atrioventriculair blok tweedegraads
 • Supraventriculaire aritmie

Huid en onderhuid

 • Diabetische voet
 • Haargroei abnormaal
 • Onychoclasis
 • Peniele ulceratie
 • Psoriasis
 • Trichorrhexis

Immuunsysteem

 • Hypogammaglobulinemie
 • Seizoensgebonden allergie

Infecties

 • Blastocystis-infectie
 • Conjunctivitis
 • Cytomegaloviruscolitis
 • Encefalitis
 • Endocarditis
 • Epididymitis
 • Giardiasis
 • Herpes genitalis
 • Herseninfectie door schimmels
 • Lymfangitis
 • Met polyomavirus geassocieerde nefropathie
 • Osteomyelitis
 • Progressieve multifocale leuko-encefalopathie
 • Retinitis
 • Stafylokokken-infectie
 • Strongyloidiasis
 • Tuberculose

Letsels, intoxicaties en complicaties

 • Breuk
 • Kneuzing
 • Peesruptuur

Lever en galwegen

 • Cholelithiase
 • Hepatische steatose
 • Levercyste

Maagdarmstelsel

 • Cheilitis
 • Dikkedarmulcus
 • Dunnedarmobstructie
 • Gastroduodenaal ulcus
 • Gingivale hypertrofie
 • Maag-darminfectie
 • Melaena
 • Rectale hemorragie
 • Speekselklierpijn
 • Verkleurde feces

Nieren en urinewegen

 • Nefritis
 • Nierarterie trombose
 • Nierfibrose
 • Niersclerose
 • Niertubulusatrofie

Onderzoeken

 • Bloed urinezuur verhoogd
 • CD4-lymfocytenpercentage verlaagd
 • Pancreatische enzymen verhoogd
 • Prostaatspecifiek antigeen verhoogd
 • Troponine verhoogd
 • Urine output verlaagd

Oog

 • Fotofobie
 • Keratitis
 • Ooglidoedeem

Oor en evenwichtsorgaan

 • Oorpijn
 • Tinnitus
 • Vertigo

Psyche

 • Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis
 • Abnormale dromen
 • Stemmingswisselingen
 • Verhoogd libido

Skeletspieren en bindweefsel

 • Botmetabolismestoornis
 • Osteitis
 • Osteolyse
 • Synoviitis

Stofwisseling en voeding

 • Alkalose
 • Diabetische ketoacidose
 • Elektrolytstoornis
 • Hypoglykemie
 • Verminderde eetlust
 • Vitamine-D-deficiëntie

Tumoren (inclusief cysten en poliepen)

 • Borstkanker
 • Cervixcarcinoom
 • Epstein-Barrvirus-gerelateerd lymfoom
 • Kaposi-sarcoom
 • Keelkanker
 • Longkanker
 • Lymfoom
 • Multipel myeloom
 • Overgangscelcarcinoom
 • Prostaatkanker
 • Rectaalkanker
 • Sarcoom

Voortplantingsstelsel en borst

 • Atrofische vulvovaginitis
 • Borstgezwel
 • Cervicale dysplasie
 • Infertiliteit
 • Priapisme
 • Scrotaaloedeem
 • Testiculaire pijn
 • Vulvale ulceratie

Zenuwstelsel

 • Branderig gevoel
 • Cognitieve aandoening
 • Demyelinisatie
 • Diabetische neuropathie
 • Encefalopathie
 • Geheugen vermindering
 • Gelaatsparalyse
 • Guillain-Barré-syndroom
 • Hemiparese
 • Hersenoedeem
 • Insult
 • Intracraniale druk toegenomen
 • Migraine
 • Restless legs-syndroom
 • Smaakstoornis

Beschreven, met onbekende frequentie

Immuunsysteem

 • Anafylactische reactie

Letsels, intoxicaties en complicaties

 • Transplantaattrombose

Ademhalingsstelsel, borstkas en mediastinum (In meer dan 10% van de gevallen)

Dyspneu Zeer vaak
Hoesten
Bloedneus Vaak
Hypocapnie
Orofaryngeale pijn
Orthopnoea
Pulmonaal oedeem
Acuut ademhalingsnoodsyndroom Soms
Bronchiëctasie
Bronchopneumopathie
Dysfonie
Haemoptysis
Orofaryngeale blaarvorming
Pijnlijke ademhaling
Pleurale effusie
Pneumonitis
Pulmonaire hypertensie
Slaap apneu syndroom

Algemeen en toedieningsplaats (In meer dan 10% van de gevallen)

Oedeem perifeer Zeer vaak
Pyrexie
Borstkaspijn Vaak
Malaise
Vermoeidheid
Vertraagde wondgenezing
Brandend gevoel op de toedieningsplaats Soms
Brandend gevoel op toedieningsplaats
Fibrose op toedieningsplaats
Irritatie op de toedieningsplaats
Ontsteking op de toedieningsplaats
Reactie op infuusplaats
Ulcus op infuusplaats
Zwelling aangezicht

Bloed en lymfestelsel (In meer dan 10% van de gevallen)

Anemie Zeer vaak
Leukopenie
Leukocytose Vaak
Lymfopenie
Neutropenie
Polycytemie
Trombocytopenie
Agranulocytose Soms
Hemolyse
Hypercoagulatie
Monocytopenie
Zuivere erytrocytaire aplasie

Bloedvaten (In meer dan 10% van de gevallen)

Hypertensie Zeer vaak
Hypotensie
Angiopathie Vaak
Arteriële fibrose
Hematoom
Lymfokèle
Shock
Arteriële stenose Soms
Arteriële trombose
Intermitterende claudicatio
Overmatig blozen
Tromboflebitis
Veneuze trombose

Congenitaal, familiaal en genetisch (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Hydrokèle Vaak
Hypofosfatasemie Soms

Endocrien (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Cushingoïd Vaak
Bijnierinsufficiëntie Soms

Hart (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Angina pectoris Vaak
Atriale fibrillatie
Bradycardie
Hartfalen
Linkerventrikelhypertrofie
Tachycardie
Acuut coronairsyndroom Soms
Aortaklepaandoening
Atrioventriculair blok tweedegraads
Supraventriculaire aritmie

Huid en onderhuid (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Acne Vaak
Alopecia
Huidexfoliatie
Hyperhidrose
Nachtzweten
Pruritus
Rash
Diabetische voet Soms
Haargroei abnormaal
Onychoclasis
Peniele ulceratie
Psoriasis
Trichorrhexis

Immuunsysteem (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Chronische allograftnefropathie Vaak
Hypogammaglobulinemie Soms
Seizoensgebonden allergie
Beschreven, met onbekende frequentie
Anafylactische reactie

Infecties (In meer dan 10% van de gevallen)

Bovenste-luchtweginfectie Zeer vaak
Bronchitis
Cytomegalovirusinfectie
Urineweginfectie
BK virusinfectie Vaak
Candida-infectie
Cellulitis
Gastro-enteritis
Griep
Herpes simplex
Herpes zoster
Onychomycose
Orale candidiasis
Pneumonie
Pyelonefritis
Schimmelinfectie
Sepsis
Wondinfectie
Blastocystis-infectie Soms
Conjunctivitis
Cytomegaloviruscolitis
Encefalitis
Endocarditis
Epididymitis
Giardiasis
Herpes genitalis
Herseninfectie door schimmels
Lymfangitis
Met polyomavirus geassocieerde nefropathie
Osteomyelitis
Progressieve multifocale leuko-encefalopathie
Retinitis
Stafylokokken-infectie
Strongyloidiasis
Tuberculose

Letsels, intoxicaties en complicaties (In meer dan 10% van de gevallen)

Transplantaat disfunctie Zeer vaak
Incisie hernia Vaak
Breuk Soms
Kneuzing
Peesruptuur
Beschreven, met onbekende frequentie
Transplantaattrombose

Lever en galwegen (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Cytolytische galblaas Vaak
Cholelithiase Soms
Hepatische steatose
Levercyste

Maagdarmstelsel (In meer dan 10% van de gevallen)

Braken Zeer vaak
Buikpijn
Diarree
Nausea
Obstipatie
Abdominale hernia Vaak
Dyspepsie
Orale aften
Cheilitis Soms
Dikkedarmulcus
Dunnedarmobstructie
Gastroduodenaal ulcus
Gingivale hypertrofie
Maag-darminfectie
Melaena
Rectale hemorragie
Speekselklierpijn
Verkleurde feces

Nieren en urinewegen (In meer dan 10% van de gevallen)

Dysurie Zeer vaak
Hematurie
Proteïnurie
Glucosurie Vaak
Hydronefrose
Nachtelijke mictie
Nierarterie stenose
Niervene trombose
Tubulaire niernecrose
Urine-incontinentie
Urineretentie
Vesico-ureter reflux
Nefritis Soms
Nierarterie trombose
Nierfibrose
Niersclerose
Niertubulusatrofie

Onderzoeken (In meer dan 10% van de gevallen)

Bloed creatinine verhoogd Zeer vaak
Bloed immunoglobuline G verlaagd Vaak
Bloed immunoglobuline M verlaagd
Bloed parathyroïdhormoon verhoogd
C-reactief proteïne verhoogd
Gewicht verhoogd
Gewicht verlaagd
Leverfunctietest abnormaal
Bloed urinezuur verhoogd Soms
CD4-lymfocytenpercentage verlaagd
Pancreatische enzymen verhoogd
Prostaatspecifiek antigeen verhoogd
Troponine verhoogd
Urine output verlaagd

Oog (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Cataract Vaak
Gezichtsvermogen wazig
Oculaire hyperemie
Fotofobie Soms
Keratitis
Ooglidoedeem

Oor en evenwichtsorgaan (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Gehoorverlies Vaak
Oorpijn Soms
Tinnitus
Vertigo

Psyche (In meer dan 10% van de gevallen)

Angst Zeer vaak
Insomnia
Depressie Vaak
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis Soms
Abnormale dromen
Stemmingswisselingen
Verhoogd libido

Skeletspieren en bindweefsel (In meer dan 10% van de gevallen)

Artralgie Zeer vaak
Pijn in extremiteit
Rugpijn
Botpijn Vaak
Gewrichtsblokkering
Gewrichtszwelling
Myalgie
Osteoartritis
Spierspasmen
Spierzwakte
Tussenwervelschijfaandoening
Botmetabolismestoornis Soms
Osteitis
Osteolyse
Synoviitis

Stofwisseling en voeding (In meer dan 10% van de gevallen)

Dyslipidemie Zeer vaak
Hyperglykemie
Hyperkaliëmie
Hypocalciëmie
Hypofosfatemie
Hypokaliëmie
Acidose Vaak
Dehydratie
Diabetes mellitus
Hypercalciëmie
Hypoproteïnemie
Vochtretentie
Alkalose Soms
Diabetische ketoacidose
Elektrolytstoornis
Hypoglykemie
Verminderde eetlust
Vitamine-D-deficiëntie

Tumoren (inclusief cysten en poliepen) (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Basaalcelcarcinoom Vaak
Baso-squameuscarcinoom van de huid
Huidpapilloom
Borstkanker Soms
Cervixcarcinoom
Epstein-Barrvirus-gerelateerd lymfoom
Kaposi-sarcoom
Keelkanker
Longkanker
Lymfoom
Multipel myeloom
Overgangscelcarcinoom
Prostaatkanker
Rectaalkanker
Sarcoom

Voortplantingsstelsel en borst (Tussen de 0,1% en 1% van de gevallen)

Atrofische vulvovaginitis Soms
Borstgezwel
Cervicale dysplasie
Infertiliteit
Priapisme
Scrotaaloedeem
Testiculaire pijn
Vulvale ulceratie

Zenuwstelsel (In meer dan 10% van de gevallen)

Hoofdpijn Zeer vaak
Cerebrovasculair accident Vaak
Duizeligheid
Lethargie
Neuropathie perifeer
Paresthesie
Syncope
Tremor
Branderig gevoel Soms
Cognitieve aandoening
Demyelinisatie
Diabetische neuropathie
Encefalopathie
Geheugen vermindering
Gelaatsparalyse
Guillain-Barré-syndroom
Hemiparese
Hersenoedeem
Insult
Intracraniale druk toegenomen
Migraine
Restless legs-syndroom
Smaakstoornis

Interacties

Vermijd de toediening van levende vaccins, immunosuppressiva kunnen de werkzaamheid van vaccinaties verminderen.

Corticosteroïd geleidelijk afbouwen, vooral bij patiënten met 4 tot 6 humane leucocytantigeen (HLA)-mismatches.

Bij overschakeling op een ander immunosuppressivum rekening houden met de lange halfwaardetijd van belatacept (8-10 dagen).

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens onvoldoende gegevens. Bij dieren aanwijzingen voor schadelijkheid (veranderingen in immuunfunctie) bij gebruik van zeer hoge doses.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Overig: Een vruchtbare vrouw dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende en tot 8 weken na de behandeling.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, bij dieren.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

 • patiënten die Epstein-Barrvirus-seronegatief zijn, of van wie de serostatus onbekend is.

Waarschuwingen en voorzorgen

Een EBV-seronegatieve status is een risicofactor voor posttransplantatie lymfoproliferatieve ziekte (PTLD); daarom voor het begin van de behandeling de EBV–serostatus vaststellen. Andere risicofactoren voor PTLD zijn cytomegalovirus (CMV)-infectie en T-celdepletietherapie. Bij nieuwe, of toename van, neurologische of cognitieve klachten of gedragsveranderingen PTLD overwegen.

Infecties: Immunosuppressiva kunnen de gevoeligheid voor infectie verhogen. Voorafgaand aan behandeling met belatacept de patiënt beoordelen op tuberculose en testen op een latente infectie. CMV-profylaxe wordt aanbevolen voor ten minste 3 maanden na transplantatie, profylaxe tegen pneumocystose voor ten minste 6 maanden na transplantatie.

Maligniteiten: Blootstelling aan UV-stralen beperken vanwege de toenemende kans op huidkanker.

Transplantaattrombose: bij ontvangers van extended-criteria-donoren (ECD) is in klinisch onderzoek een toegenomen incidentie waargenomen van transplantaattrombose. Postmarketing is het gemeld bij toediening van de initiële dosis thymocytenglobuline, gelijktijdig of rond dezelfde tijd als de eerste dosis belatacept, bij patiënten met andere predisponerende risicofactoren.

Omzetting van een calcineurineremmer-gebaseerd onderhoudsregime (ciclosporine of tacrolimus) naar een op belatacept gebaseerd regime kan aanvankelijk het risico op acute afstoting vergroten. Extra controle op acute afstoting wordt aanbevolen voor ten minste 6 maanden na de omzetting op belatacept, volgens de lokale zorgstandaard. Er zijn geen gegevens over omzetting bij patiënten met een hoger immunologisch risico; hierbij mag omzetting alleen worden overwogen wanneer de mogelijke voordelen opwegen tegen de risico's.

Als progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) wordt vastgesteld, de immunosuppressie verminderen of staken.

De veiligheid en werkzaamheid bij herbehandeling na langdurige stopzetting zijn niet onderzocht; houd rekening met eventuele antistoffen tegen belatacept.

Er zijn onvoldoende gegevens over toepassing bij een gestoorde leverfunctie. Bij levertransplantatiepatiënten zijn de veiligheid en werkzaamheid niet vastgesteld; gebruik wordt niet aanbevolen.

Bij patiënten met een Panel Reactive Antibody (PRA) > 30% is belatacept is niet onderzocht; bij hen uitsluitend toepassen na overwegen van een alternatieve therapie.

Bij kinderen tot 18 jaar zijn de veiligheid en werkzaamheid niet vastgesteld.

Eigenschappen

Immunosuppressivum. Fusie-eiwit, geproduceerd in hamstercellen door recombinante DNA-technologie. Selectieve costimulatieblokker, blokkeert de costimulatie van T-cellen en remt zo hun activatie. Geactiveerde T-cellen zijn de voornaamste mediators van een immunologische respons op de getransplanteerde nier.

Kinetische gegevens

V d 0,15 l/kg.
Eliminatie De klaring neemt toe met het lichaamsgewicht.
T 1/2el circa 9-10 dagen, grote individuele spreiding.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

belatacept hoort bij de groep immunosuppressiva, selectieve.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links