eculizumab

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Epysqli XGVS Aanvullende monitoring Samsung Bioepis NL

Toedieningsvorm
Concentraat voor infusievloeistof
Sterkte
10 mg/ml
Verpakkingsvorm
flacon 30 ml

Soliris XGVS Alexion Pharma Netherlands bv

Toedieningsvorm
Concentraat voor infusievloeistof
Sterkte
10 mg/ml
Verpakkingsvorm
flacon 30 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

eculizumab vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij paroxismale nachtelijke hemoglobinurie vermindert eculizumab de intravasculaire hemolyse en de transfusiebehoefte bij transfusie-afhankelijke patiënten. Er zijn aanwijzingen dat eculizumab daarnaast een positief effect heeft op overleving, de nierfunctie en het risico op trombo-embolische episoden bij (erytrocyten-) transfusie-afhankelijke patiënten met PNH. Er zijn beperkt gegevens beschikbaar over de baten/risico-balans van gebruik bij kinderen en tijdens de zwangerschap.

Bij atypisch hemolytisch-uremisch syndroom kent eculizumab een therapeutische meerwaarde ten opzichte van de standaardbehandeling bij patiënten waarbij plasmatherapie niet (voldoende) effectief is gebleken (plasmaresistente aHUS-patiënten). Vanwege beperkingen in de studieopzet (niet-vergelijkend en een zeer beperkt aantal patiënten) bestaat er grote onzekerheid over de grootte van het effect.

Voor dit geneesmiddel is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling van refractaire gegeneraliseerde myasthenia gravis en neuromyelitis optica-spectrumstoornis.

Indicaties

Soliris

 • Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) bij volwassenen en kinderen; bewijs van klinische voordelen van de behandeling zijn aangetoond bij patiënten met hemolyse met één of meer klinische symptomen indicatief voor een hoge activiteit van de ziekte, ongeacht een voorgeschiedenis van transfusies;
 • Atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS) bij volwassenen en kinderen;
 • Refractaire gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG) bij volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar die positief testen voor antilichamen tegen acetylcholinereceptoren (AChR);
 • Neuromyelitis optica-spectrumstoornis (NMOSD) bij volwassenen die positief testen voor antilichamen tegen aquaporine-4 (AQP4), met een recidiverend verloop van de ziekte.

Epysqli

 • Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) bij volwassenen en kinderen; bewijs van klinische voordelen van de behandeling zijn aangetoond bij patiënten met hemolyse met één of meer klinische symptomen indicatief voor een hoge activiteit van de ziekte, ongeacht een voorgeschiedenis van transfusies.

Doseringen

De patiënt gedurende 1 uur na infusie controleren. Bij een ongewenste reactie, infusie vertragen of staken.

Klap alles open Klap alles dicht

Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Volwassenen en kinderen met een lichaamsgewicht ≥ 40 kg

Via intraveneuze infusie: initiële fase: 600 mg 1×/week gedurende 4 weken. Daarna starten met de onderhoudsfase: 900 mg 1× in week 5, vervolgens eenmaal per 14 ±2 dagen via een intraveneus infuus.

Kinderen met een lichaamsgewicht < 40 kg

Via intraveneuze infusie: lichaamsgewicht 30–40 kg: initieel 600 mg 1×/week gedurende 2 weken, 900 mg 1× in week 3, daarna 900 mg elke 2 weken;

lichaamsgewicht 20–30 kg: initieel 600 mg 1×/week gedurende 2 weken, 600 mg 1× in week 3, daarna 600 mg elke 2 weken;

lichaamsgewicht 10–20 kg: initieel 600 mg 1× in week 1, 300 mg 1× in week 2, daarna 300 mg elke 2 weken;

lichaamsgewicht 5–10 kg: initieel 300 mg 1× in week 1, 300 mg 1× in week 2, daarna 300 mg elke 3 weken.

Atypisch hemolytisch-uremisch syndroom

Volwassenen en kinderen met een lichaamsgewicht ≥ 40 kg

via intraveneuze infusie: initiële fase: 900 mg 1×/w. gedurende 4 weken.Daarna starten met de onderhoudsfase: 1200 mg 1× in week 5 en vervolgens eenmaal per 14 ±2 dagen.

Kinderen met een lichaamsgewicht < 40 kg

Via intraveneuze infusie lichaamsgewicht 30–40 kg: initieel 600 mg 1×/week gedurende 2 weken, 900 mg 1× in week 3, daarna 900 mg elke 2 weken;

lichaamsgewicht 20–30 kg: initieel 600 mg 1×/week gedurende 2 weken, 600 mg 1× in week 3, daarna 600 mg elke 2 weken;

lichaamsgewicht 10–20 kg: initieel 600 mg 1× in week 1, 300 mg 1× in week 2, daarna 300 mg elke 2 weken;

lichaamsgewicht 5–10 kg: initieel 300 mg 1× in week 1, 300 mg 1× in week 2, daarna 300 mg elke 3 weken.

Refractaire gegeneraliseerde myasthenia gravis

Volwassenen en kinderen met een lichaamsgewicht ≥ 40 kg

Via intraveneuze infusie: initiële fase: 900 mg 1×/w. gedurende 4 weken. Daarna starten met de onderhoudsfase: 1200 mg 1× in week 5 en vervolgens eenmaal per 14 ±2 dagen. Overweeg staken behandeling als na 12 weken geen klinische respons is bereikt.

Kinderen met een lichaamsgewicht < 40 kg

Via intraveneuze infusie: lichaamsgewicht 30–40 kg: initieel 600 mg 1×/week gedurende 2 weken, 900 mg 1× in week 3, daarna 900 mg elke 2 weken;

lichaamsgewicht 20–30 kg: initieel 600 mg 1×/week gedurende 2 weken, 600 mg 1× in week 3, daarna 600 mg elke 2 weken;

lichaamsgewicht 10–20 kg: initieel 600 mg 1× in week 1, 300 mg 1× in week 2, daarna 300 mg elke 2 weken;

lichaamsgewicht 5–10 kg: initieel 300 mg 1× in week 1, 300 mg 1× in week 2, daarna 300 mg elke 3 weken. Toedienen via een intraveneus infuus met een inlooptijd van 1–4 uur.

Neuromyelitis optica-spectrumstoornis

Volwassenen

Via intraveneuze infusie: initiële fase: 900 mg 1×/w. gedurende 4 weken. Daarna starten met de onderhoudsfase: 1200 mg 1× in week 5 en vervolgens eenmaal per 14 ±2 dagen.

De vermelde dosering voor kinderen met PNH of patiënten < 40 kg lichaamsgewicht met refractaire gMG is identiek aan de dosering die wordt gebruikt voor pediatrische patiënten met aHUS, op basis van de farmacokinetische/farmacodynamische gegevens die beschikbaar zijn voor aHUS- en PNH-patiënten behandeld met eculizumab.

Aanvullende dosering na PI, PF, IP of IVIg

 • Bij gelijktijdige plasmaferese (PF), plasmawisseling (PI): bij een meest recente dosis van 300 mg een aanvullende dosis van 300 mg per sessie binnen 1 uur na elke plasmaferese of plasmawisseling; bij een meest recente dosis van ≥ 600 mg een aanvullende dosis van 600 mg per sessie binnen 1 uur na elke plasmaferese of plasmawisseling.
 • Bij infusie met vers ingevroren plasma (IP): bij een meest recente dosis van ≥ 300 mg een aanvullende dosis van 300 mg geven, 1 uur vóór elke toediening van het plasma infuus.
 • Bij gelijktijdige behandeling met i.v. immunoglobuline (IVIg): bij een meest recente dosis van ≥900 mg een aanvullende dosis van 600 per IVIg-cyclus, zo snel mogelijk na IVIg-cyclus; bij een meest recente dosis ≤600 mg een aanvullende dosis van 300 mg per IVIg-cyclus, zo snel mogelijk na IVIg-cyclus.

Ouderen ≥ 65 jaar en verminderde nierfunctie: Geen doseringsaanpassing nodig.

Verminderde leverfunctie: Er zijn geen gegevens bekend.

Toediening

 • Voor gebruik het concentraat verdunnen tot een eindconcentratie van 5 mg/ml;
 • Toediening door middel van intraveneuze infusie met behulp van een spuitpomp of een infuuspomp gedurende 25–45 min (35 min ±10 min) bij volwassenen en 1-4 uur bij kinderen < 18 jaar; zo nodig kan de infusieduur worden verlengd, de maximale infusieduur is 2 uur bij volwassenen en 4 uur bij kinderen < 18 jaar;
 • Overweeg eventueel bij goed verdragen infusies in het ziekenhuis thuistoediening met aanvullende voorzorgsmaatregelen, zoals beschikbaarheid van spoedbehandeling van infusiereacties of anafylaxie.

Bijwerkingen

Toon bijwerkingen per frequentieToon bijwerkingen per tractus.

Zeer vaak

Zenuwstelsel

 • Hoofdpijn

Vaak

Ademhalingsstelsel, borstkas en mediastinum

 • Hoesten
 • Orofaryngeale pijn

Algemeen en toedieningsplaats

 • Influenza-achtige ziekte
 • Pyrexie
 • Vermoeidheid

Bloed en lymfestelsel

 • Anemie
 • Leukopenie

Bloedvaten

 • Hypertensie

Huid en onderhuid

 • Alopecia
 • Pruritus
 • Rash

Infecties

 • Bovenste-luchtweginfectie
 • Bronchitis
 • Nasofaryngitis
 • Orale herpes
 • Pneumonie
 • Urineweginfectie

Maagdarmstelsel

 • Braken
 • Buikpijn
 • Diarree
 • Nausea

Psyche

 • Insomnia

Skeletspieren en bindweefsel

 • Artralgie
 • Myalgie
 • Pijn in extremiteit

Stofwisseling en voeding

 • Verminderde eetlust

Zenuwstelsel

 • Duizeligheid
 • Dysgeusie

Soms

Ademhalingsstelsel, borstkas en mediastinum

 • Bloedneus
 • Dyspneu
 • Keelirritatie
 • Neusverstopping
 • Rhinorroe

Algemeen en toedieningsplaats

 • Asthenie
 • Koude rillingen
 • Oedeem
 • Reactie op infuusplaats

Bloed en lymfestelsel

 • Lymfopenie
 • Trombocytopenie

Bloedvaten

 • Angiopathie
 • Hypotensie
 • Opvlieger
 • Versnelde hypertensie

Hart

 • Angina pectoris
 • Hartkloppingen

Huid en onderhuid

 • Dermatitis
 • Droge huid
 • Erytheem
 • Huidhypopigmentatie
 • Hyperhidrose
 • Petechiae
 • Urticaria

Immuunsysteem

 • Anafylactische reactie
 • Infusiegerelateerde overgevoeligheidsreactie
 • Overgevoeligheid

Infecties

 • Abces
 • Cellulitis
 • Cystitis
 • Gastro-intestinale infectie
 • Gingivitis
 • Griep
 • Meningokokkenhersenvliesontsteking
 • Meningokokkensepsis
 • Neisseria-infectie
 • Onderste-luchtweginfectie
 • Peritonitis
 • Schimmelinfectie
 • Sepsis
 • Septische shock
 • Sinusitis
 • Virale infectie

Letsels, intoxicaties en complicaties

 • Infusie gerelateerde reactie

Maagdarmstelsel

 • Abdominale distensie
 • Dyspepsie
 • Obstipatie

Nieren en urinewegen

 • Dysurie
 • Hematurie
 • Nierfunctie verminderd

Onderzoeken

 • Alanine-aminotransferase verhoogd
 • Aspartaataminotransferase verhoogd
 • Gamma-glutamyltransferase verhoogd
 • Hematocriet verlaagd
 • Hemoglobine verlaagd
 • Transaminasen verhoogd

Oog

 • Gezichtsvermogen wazig

Oor en evenwichtsorgaan

 • Tinnitus
 • Vertigo

Psyche

 • Angst
 • Depressie
 • Slaapstoornis
 • Stemmingswisselingen

Skeletspieren en bindweefsel

 • Botpijn
 • Nekpijn
 • Rugpijn
 • Spierspasmen

Voortplantingsstelsel en borst

 • Spontane peniserectie

Zenuwstelsel

 • Paresthesie
 • Syncope
 • Tremor

Zelden

Algemeen en toedieningsplaats

 • Extravasatie
 • Warmtegevoel

Bloed en lymfestelsel

 • Abnormale stollingsfactor
 • Coagulopathie
 • Hemolyse
 • Rodebloedcelagglutinatie

Bloedvaten

 • Hematoom

Endocrien

 • Ziekte van Basedow

Huid en onderhuid

 • Afgenomen huidpigmentatie

Infecties

 • Artritis bacterieel
 • Aspergillus-infectie
 • Geslachts- en urinewegen gonokokkeninfectie
 • Haemophilus-infectie
 • Impetigo

Lever en galwegen

 • Geelzucht

Maagdarmstelsel

 • Gastro-oesofageale refluxziekte

Onderzoeken

 • Coombs-test positief

Oog

 • Conjunctiva-irritatie

Psyche

 • Abnormale dromen

Skeletspieren en bindweefsel

 • Gewrichtszwelling
 • Trismus

Tumoren (inclusief cysten en poliepen)

 • Maligne melanoom
 • Myelodysplastisch syndroom

Voortplantingsstelsel en borst

 • Menstruatiestoornis

Ademhalingsstelsel, borstkas en mediastinum (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Hoesten Vaak
Orofaryngeale pijn
Bloedneus Soms
Dyspneu
Keelirritatie
Neusverstopping
Rhinorroe

Algemeen en toedieningsplaats (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Influenza-achtige ziekte Vaak
Pyrexie
Vermoeidheid
Asthenie Soms
Koude rillingen
Oedeem
Reactie op infuusplaats
Extravasatie Zelden
Warmtegevoel

Bloed en lymfestelsel (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Anemie Vaak
Leukopenie
Lymfopenie Soms
Trombocytopenie
Abnormale stollingsfactor Zelden
Coagulopathie
Hemolyse
Rodebloedcelagglutinatie

Bloedvaten (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Hypertensie Vaak
Angiopathie Soms
Hypotensie
Opvlieger
Versnelde hypertensie
Hematoom Zelden

Endocrien (Tussen de 0,01% en 0,1% van de gevallen)

Ziekte van Basedow Zelden

Hart (Tussen de 0,1% en 1% van de gevallen)

Angina pectoris Soms
Hartkloppingen

Huid en onderhuid (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Alopecia Vaak
Pruritus
Rash
Dermatitis Soms
Droge huid
Erytheem
Huidhypopigmentatie
Hyperhidrose
Petechiae
Urticaria
Afgenomen huidpigmentatie Zelden

Immuunsysteem (Tussen de 0,1% en 1% van de gevallen)

Anafylactische reactie Soms
Infusiegerelateerde overgevoeligheidsreactie
Overgevoeligheid

Infecties (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Bovenste-luchtweginfectie Vaak
Bronchitis
Nasofaryngitis
Orale herpes
Pneumonie
Urineweginfectie
Abces Soms
Cellulitis
Cystitis
Gastro-intestinale infectie
Gingivitis
Griep
Meningokokkenhersenvliesontsteking
Meningokokkensepsis
Neisseria-infectie
Onderste-luchtweginfectie
Peritonitis
Schimmelinfectie
Sepsis
Septische shock
Sinusitis
Virale infectie
Artritis bacterieel Zelden
Aspergillus-infectie
Geslachts- en urinewegen gonokokkeninfectie
Haemophilus-infectie
Impetigo

Letsels, intoxicaties en complicaties (Tussen de 0,1% en 1% van de gevallen)

Infusie gerelateerde reactie Soms

Lever en galwegen (Tussen de 0,01% en 0,1% van de gevallen)

Geelzucht Zelden

Maagdarmstelsel (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Braken Vaak
Buikpijn
Diarree
Nausea
Abdominale distensie Soms
Dyspepsie
Obstipatie
Gastro-oesofageale refluxziekte Zelden

Nieren en urinewegen (Tussen de 0,1% en 1% van de gevallen)

Dysurie Soms
Hematurie
Nierfunctie verminderd

Onderzoeken (Tussen de 0,1% en 1% van de gevallen)

Alanine-aminotransferase verhoogd Soms
Aspartaataminotransferase verhoogd
Gamma-glutamyltransferase verhoogd
Hematocriet verlaagd
Hemoglobine verlaagd
Transaminasen verhoogd
Coombs-test positief Zelden

Oog (Tussen de 0,1% en 1% van de gevallen)

Gezichtsvermogen wazig Soms
Conjunctiva-irritatie Zelden

Oor en evenwichtsorgaan (Tussen de 0,1% en 1% van de gevallen)

Tinnitus Soms
Vertigo

Psyche (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Insomnia Vaak
Angst Soms
Depressie
Slaapstoornis
Stemmingswisselingen
Abnormale dromen Zelden

Skeletspieren en bindweefsel (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Artralgie Vaak
Myalgie
Pijn in extremiteit
Botpijn Soms
Nekpijn
Rugpijn
Spierspasmen
Gewrichtszwelling Zelden
Trismus

Stofwisseling en voeding (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Verminderde eetlust Vaak

Tumoren (inclusief cysten en poliepen) (Tussen de 0,01% en 0,1% van de gevallen)

Maligne melanoom Zelden
Myelodysplastisch syndroom

Voortplantingsstelsel en borst (Tussen de 0,1% en 1% van de gevallen)

Spontane peniserectie Soms
Menstruatiestoornis Zelden

Zenuwstelsel (In meer dan 10% van de gevallen)

Hoofdpijn Zeer vaak
Duizeligheid Vaak
Dysgeusie
Paresthesie Soms
Syncope
Tremor

Interacties

Er is geen onderzoek naar interacties met eculizumab uitgevoerd.

Mogelijk kan op basis van het potentiële remmende effect van eculizumab op complementafhankelijke cytotoxiciteit van rituximab, het farmacodynamisch effect van rituximab verminderen.

Plasmawisseling (PI), plasmaferese (PF), infusie met vers ingevroren plasma (IP) en intraveneuze immunoglobuline (IVIg) kunnen de serumconcentraties van eculizumab verlagen. Een aanvullende dosis eculizumab is noodzakelijk in deze situaties. Zie rubriek Doseringen.

Het gelijktijdig gebruik met intraveneus immunoglobuline (IVIg) kan de werkzaamheid van eculizumab verminderen. Monitor de werkzaamheid van eculizumab zorgvuldig.

Zwangerschap

Humaan IgG passeert de placenta.

Teratogenese: Bij de mens onvoldoende gegevens. Gegevens uit een beperkt aantal zwangerschappen duiden niet op schadelijke effecten op de foetus of neonaat.

Farmacologisch effect: Eculizumab kan aanleiding geven tot remming van het terminale complement in de bloedsomloop van de foetus.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Overig: een vruchtbare vrouw dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende en tot ten minste vijf maanden na de laatste dosis.

Lactatie

Overgang in moedermelk: Onbekend. Veel immunoglobulinen gaan over in de moedermelk.

Advies: Weeg het risico van het gebruik van dit geneesmiddel in combinatie met het geven van borstvoeding af.

Contra-indicaties

 • overgevoeligheid voor muizeneiwitten (Soliris) of CHO celproducten (Epysqli);
 • een niet opgeloste infectie met Neisseria meningitidis;
 • niet gevaccineerd zijn tegen Neisseria meningitidis tenzij profylactisch behandeld met geschikte antibiotica tot 2 weken na vaccinatie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij actieve systemische infecties. Patiënten kunnen vatbaarder zijn voor infecties, vooral bij ingekapselde bacteriën; ernstige infecties met Neisseria-spp. (andere dan Neissera meningitidis), waaronder gedissemineerde gonokokkeninfecties zijn gemeld. Adviseer patiënten over preventie van gonorroe.

Vóór aanvang van de therapie, immunisatie toedienen volgens de geldende immunisatierichtlijnen; minstens twee weken vóór aanvang van de therapie, de patiënt (re)vaccineren tegen meningokokkeninfectie (Neisseria meningitidis). Bij starten met eculizumab binnen 2 weken na meningokokkenvaccinatie, 2 weken profylactisch behandelen met geschikte antibiotica en tijdens de therapie goed letten op vroege tekenen van een meningokokkeninfectie (diverse serogroepen mogelijk) zoals koorts, hoofdpijn die gepaard gaat met koorts en/of stijve nek of fotosensibilisatie. Bij een meningokokkeninfectie treedt vaak sepsis op. Patiënten ≤ 18 jaar vaccineren tegen Haemophilus influenzae en pneumokokkeninfecties. Controleer op ziektesymptomen na aanbevolen vaccinatie; vaccinatie kan complement activeren en daardoor versterkte tekenen en symptomen geven van de onderliggende ziekte.

Bij PNH: controleer op intravasculaire hemolyse door meting serumlactaatdehydrogenase (LDH)-spiegel; pas eventueel onderhoudsdosering aan (maximaal elke 12 dagen). Hemolyse is gemeld als een dosis is overgeslagen of toediening is uitgesteld. Bij staken van de behandeling minstens 8 weken intensief controleren op verschijnselen van ernstige intravasculaire hemolyse of andere reacties. Overweeg bij ernstige hemolyse bloedtransfusie, exsanguinatietransfusie, corticosteroïden, anticoagulantia of herstarten van eculizumab.

Bij aHUS: controleer op trombotische microangiopathie door bepaling van het trombocytenaantal, LDH in serum en serumcreatinine; pas eventueel de onderhoudsdosering aan (max. elke 12 dagen). Trombotische microangiopathie is gemeld als een dosis is overgeslagen of toediening is uitgesteld. De behandeling voor aHUS is in principe levenslang en mag alleen gestaakt worden wanneer dit medisch verantwoord is. Bij staken levenslang nauwgezet controleren op (zeer) ernstige complicaties door trombotische microangiopathie; complicaties zijn waargenomen 4 weken na staken en kunnen optreden zolang er niet behandeld wordt; bij optreden hiervan overwegen om de behandeling met eculizumab te hervatten.

Er is onvoldoende ervaring met het gebruik bij gestoorde leverfunctie. Er is weinig ervaring met het gebruik bij ouderen (≥ 65 j.).

Eculizumab is niet onderzocht bij kinderen met NMOSD of bij kinderen < 6 jaar met gMG.

Hulpstoffen: Wees voorzichtig met natrium, in de infusievloeistof, bij een natriumarmdieet.

Eigenschappen

Selectief immunosuppressivum. Recombinant gehumaniseerd monoklonaal IgG-antilichaam dat bindt aan het humane complementeiwit C5. Remt activering van het terminale complement. Hierdoor wordt bij patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) intravasculaire hemolyse geblokkeerd. Bij atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS) wordt de trombotische microangiopathie geblokkeerd. Bij gMG wordt een Membrane Attack Complex (MAC) afhankelijke lysis en ontsteking op de neuromusculaire overgang (NMJ) geremd. Bij NMOSD remt het deze MAC- en C5-afhankelijke ontsteking en daarmee necrose van astrocyten, een verhoogde permeabiliteit van de bloed-hersenbarrière en het afsterven van oligodendrocyten en neuronen.

Soliris is door middel van recombinant-DNA-technologie geproduceerd in een muizen-NS0-cellijn. Epysgli is geproduceerd in een cellijn van het ovarium van Chinese hamsters (CHO-cellijn) met behulp van recombinant-DNA-technologie.

Kinetische gegevens

V d ca. 0,1 l/kg.
Overig Plasmawisseling leidt tot een vermindering van 50% van de eculizumabconcentratie.
Metabolisering in cellen van het reticulo-endotheliale systeem door lysosomale enzymen tot kleine peptiden en aminozuren.
T 1/2el gem. 11,3–12,5 dagen, bij kinderen 14,5–16 dagen. Bij plasmawisseling of plasma-infusie 1,3 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

eculizumab hoort bij de groep immunosuppressiva, selectieve.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links