carbocisteïne

Samenstelling

Mucodyne XGVSOTC Vemedia bv

Toedieningsvorm
Drank 'Adult'
Sterkte
50 mg/ml
Verpakkingsvorm
200 ml

Bevat: saccharose 400 mg/ml en methylhydroxybenzoaat.

Toedieningsvorm
Drank 'Junior'
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
125 ml

Bevat saccharose 25 mg/ml en methylhydroxybenzoaat.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

carbocisteïne vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij acute hoest ten gevolge van ongecompliceerde luchtweginfecties heeft een afwachtend beleid de voorkeur. De effectiviteit van symptomatische of antimicrobiële therapie is niet aangetoond.

Acute bronchitis: Er zijn geen aanwijzingen dat de toepassing van mucolytica bij incidentele acute bronchitis klinisch nut heeft.

Exacarbaties van chronische luchtwegaandoeningen: Van de toepassing van een mucolyticum bij een acute exacerbatie bij een ernstige chronische luchtwegaandoening, die gepaard gaat met de productie van taai, moeilijk te verwijderen slijm, kan hoogstens een verbetering van de subjectieve symptomen worden verwacht.

Indicaties

Om het ophoesten te vergemakkelijken indien dit door taai slijm wordt bemoeilijkt, zoals bij vastzittende hoest.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Hoest:

Volwassenen:

750 mg 3×/dag.

Kinderen > 12 jaar:

300 mg 3–4×/dag.

Kinderen 5–12 jaar:

200 mg 3–4×/dag.

Kinderen 3–5 jaar:

100 mg 3–4×/dag.

Bijwerkingen

Maagklachten (zoals maagpijn, misselijkheid, braken) en diarree. Jeuk en overgevoeligheidsreactie van de huid, dermatitis, huiduitslag en anafylaxie.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gedocumenteerde gegevens. Er is echter ruime ervaring met het gebruik tijdens zwangerschap.
Advies: Kan overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Er is weinig ervaring met het gebruik tijdens de lactatie.
Farmacologisch effect: Nadelige effecten op de zuigeling zijn niet gemeld.
Advies: Kan overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

Kinderen jonger dan 2 jaar (zie ook Waarschuwingen en voorzorgen).

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij kinderen jonger dan 2 jaar kan het vermogen om slijm op te hoesten beperkt zijn met als gevolg luchtwegobstructie (vol lopen); gebruik bij kinderen jonger dan 2 jaar is daarom gecontra-indiceerd. De werkzaamheid en veiligheid zijn niet vastgesteld voor kinderen van 2–3 jaar.

Carbocisteïne kan de zwavelbruggen van de mucopolysacchariden van de maagmucosa verbreken, waardoor de consistentie wordt aangetast. Voorzichtigheid is daarom geboden bij (een voorgeschiedenis van) ulcus pepticum vanwege mogelijke irritatie van het slijmvlies in het maag-darmkanaal.

Eigenschappen

Mucolyticum. Carbocisteïne kan de viscositeit van het bronchiaalslijm verminderen door depolymerisatie, waarbij de in het slijm aanwezige disulfidebruggen tussen de macromoleculen worden geopend.

Kinetische gegevens

Resorptiegoed.
T maxna ca. 1 uur.
Eliminatiemet de urine, vnl. onveranderd (80%).
T 1/2elca. 2 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

carbocisteïne hoort bij de groep mucolytica.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links