mucopolysaccharidepolysulfaat/​salicylzuur

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Mobilat XGVS OTC Healthypharm bv

Toedieningsvorm
Hydrofiele crème
Verpakkingsvorm
50 g, 100 g

Bevat per g: mucopolysaccharidepolysulfaat 2 mg, salicylzuur 20 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

mucopolysaccharidepolysulfaat/​salicylzuur vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Zie voor het beleid bij enkelband- en knieblessures en -letsels de NHG-Standaard Enkelbandletsel (2021) en de NHG-Standaard Traumatische knieklachten (2020).

Indicaties

  • Hulpmiddel bij behandeling van sportblessures en ongevalletsels zoals contusies en distorsies.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Sportblessures, contusies en distorsies

Volwassenen en kinderen ≥ 3 jaar

Afhankelijk van de grootte van het letsel 5–15 cm (overeenkomend met 3–9½ g) crème 2–3 ×/dag op en rond het letsel dun aanbrengen en licht inmasseren. De maximale dosis is 45 cm (overeenkomend met 28½ g) crème/dag. De crème kan na enkele minuten drogen onder non-occlusief verband worden toegepast. Gebruik onder occlusief materiaal vermijden. Een behandelduur van 11 dagen is meestal voldoende; het therapeutisch effect van langer behandelen is niet aangetoond.

Verminderde nierfunctie: bij ernstige nierinsufficiëntie frequente toediening op uitgebreide oppervlakken vermijden in verband met mogelijke absorptie van salicylzuur.

Toediening: vermijd contact met de ogen, slijmvliezen en nabij wondjes en was de handen na gebruik. Zie voor meer informatie de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen, achter Toediening.

Bijwerkingen

Lokaal: Soms (0,1-1%): huidklachten (jeuk, branderig gevoel, irritatie), roodheid.

Zeer zelden (< 0,01%): contacteczeem.

Systemisch: verder is gemeld: overgevoeligheid. Bij gebruik op grote of beschadigde huidoppervlakken en/of onder occlusie zijn systemische bijwerkingen mogelijk.

Interacties

Salicylzuur kan de doorlaatbaarheid van de huid voor andere lokale middelen vergroten.

Indien geabsorbeerd kan overmatig gebruik van lokaal salicylzuur op grote oppervlakken het effect van methotrexaat, bloedglucoseverlagende middelen en orale anticoagulantia potentiëren.

Zwangerschap

Teratogenese: Ruime ervaring met lokale toepassing van salicylaten tijdens de zwangerschap wijst niet op schadelijke effecten. Bij kortdurend gebruik op kleine onbeschadigde oppervlakken is de systemische blootstelling laag.

Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar) volgens voorschrift worden gebruikt, mits kortdurend en op kleine oppervlakken toegepast.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend (mucopolysaccharidepolysulfaat). Ja (salicylzuur).

Farmacologisch effect: Bij kortdurend gebruik op kleine onbeschadigde oppervlakken is de systemische blootstelling laag, en een effect bij de zuigeling niet te verwachten.

Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar) volgens voorschrift worden gebruikt, mits kortdurend en op kleine oppervlakken toegepast.

Overig: Vermijd toepassing op de borst.

Contra-indicaties

  • gebruik op slijmvliezen, open wonden, ulcera, geïnfecteerde huid en eczeemplekken;
  • kinderen < 3 jaar;
  • overgevoeligheid voor salicylaten.

Waarschuwingen en voorzorgen

Toediening: vermijd contact met en rond de ogen, slijmvliezen en nabij wondjes; indien contact optreedt direct uitspoelen met water. Niet toepassen gedurende lange perioden, op grote gedeelten van het lichaam, of op ontstoken of beschadigde huid in verband met het risico van salicylaatintoxicatie.

Bij het ontstaan van huidirritatie of contactallergie de behandeling staken; de hulpstof wolvet kan lokale huidreacties geven, zoals contacteczeem.

Wanneer de klachten niet verminderen na drie dagen moet een arts geraadpleegd worden.

Wees voorzichtig bij nierfunctiestoornissen; bij ernstige nierinsufficiëntie frequente toediening op uitgebreide oppervlakken vermijden in verband met mogelijke absorptie van salicylzuur.

Wees voorzichtig bij kinderen omdat de veiligheid en werkzaamheid bij hen niet zijn vastgesteld. Niet gebruiken bij kinderen < 3 jaar. Niet gebruiken bij kinderen < 12 jaar met waterpokken, influenza of andere virale infecties vanwege een kans op het syndroom van Reye. Voorkom dat de handen van kinderen in contact komen met de behandelde huid.

Overdosering

Excessief langdurig gebruik op grote oppervlakken kan vooral bij kinderen en bij een ernstige nierfunctiestoornis leiden tot salicylisme. Voor verdere informatie zie toxicologie.org/salicylaten.

Eigenschappen

Mucopolysaccharidepolysulfaat behoort tot de heparinoïden. Het remt de activiteit van katabolische enzymen en uiteenlopende ontstekingsmediatoren, waardoor het een ontstekingsremmend effect heeft. Salicylzuur heeft een keratolytische werking, mogelijk zou de absorptie van mucopolysaccharidepolysulfaat hierdoor worden bevorderd.

Kinetische gegevens

Resorptie dringt via de huid door in het bindweefsel en spierlagen onder het huidoppervlak. De systemische blootstelling en bloedspiegels van de actieve bestanddelen zijn laag.
F salicylzuur: ca. 10–25 % t.o.v. oraal acetylsalicylzuur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

mucopolysaccharidepolysulfaat/salicylzuur hoort bij de groep dermatica, combinatiepreparaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links