adapaleen/​benzoylperoxide

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Effezel Galderma Benelux bv

Toedieningsvorm
Gel
Verpakkingsvorm
30 g

Bevat per g: adapaleen 1 mg, benzoylperoxide 25 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

adapaleen/​benzoylperoxide vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De behandeling van acne vulgaris wordt bepaald door de ernst van de acne en de eerder toegepaste (zelf)behandeling. Behandel milde acne in eerste instantie met benzoylperoxide 5% of een lokaal retinoïde; combineer dit bij onvoldoende effect met een lokaal antibioticum. Start direct met een lokaal antibioticum in combinatie met benzoylperoxide 5% of een lokaal retinoïde bij matig-ernstige acne. Vervang bij onvoldoende effect het lokaal antibioticum door een oraal antibioticum. Start direct met een oraal antibioticum in combinatie met benzoylperoxide 5% of een lokaal retinoïde bij ernstige acne. Bij onvoldoende effect van een oraal antibioticum kan bij (matig-)ernstige acne als laatste alternatief isotretinoïne worden voorgeschreven, waarbij de lokale therapie vervalt. Combineer lokale en orale antibiotica altijd met benzoylperoxide of een lokaal retinoïde; de combinatie werkt sneller en is effectiever en voorkomt of reduceert hiermee bacteriële resistentie.

Volgens de NHG-Standaard Acne (2017) kan bij onvoldoende werkzaamheid van monotherapie met benzoylperoxide of een lokaal retinoïde, combinatietherapie worden geprobeerd bij milde acne met uitsluitend comedonen.

Volgens de Europese richtlijn Guideline for the treatment of acne (2016) van het European Dermatology Forum wordt de vaste combinatie adapaleen met benzoylperoxide aanbevolen bij milde tot matige papulopustuleuze acne.

Indicaties

  • Acne vulgaris met comedonen, papels en pustels.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Niet gebruiken op een beschadigde, zonverbrande of eczemateuze huid.

Blootstelling aan overmatig zonlicht of zonnebank zoveel mogelijk vermijden; zie ook de rubriek Waarschuwingen en Voorzorgen.

Klap alles open Klap alles dicht

Acne vulgaris

Volwassenen en kinderen ≥ 9 jaar

1×/dag 's avonds dun aanbrengen op de volledig door acne aangedane zones, op een schone en droge huid.

Bij gevoelige of donker gekleurde huid: start met applicatie om de dag; zie ook de rubriek Waarschuwingen en Voorzorgen.

Bij irritatie: een vochtinbrengende crème aanbrengen, adapaleen/benzoylperoxide minder frequent aanbrengen (bv. om de twee dagen) of de behandeling (tijdelijk) staken.

Toediening

  • Breng na het wassen van de huid aan op een droge huid (droogdeppen of 15 min aan de lucht laten drogen) om irritatie te voorkómen.
  • Contact met ogen, mond en slijmvliezen vermijden en na gebruik handen wassen; zie ook de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): irritatieve contacteczeem. Huidirritatie (in het algemeen mild tot matig) met lokale verschijnselen zoals erytheem, droogheid, schilfering en branderig gevoel treedt met name tijdens de eerste week op en neemt daarna spontaan af.

Soms (0,1-1%): jeuk, zonnebrand.

Verder zijn gemeld: anafylactische reactie. Gevoel van dichtgeknepen keel, dyspneu. Zwelling in het gezicht, ooglidoedeem. Allergisch contacteczeem, stekende pijnlijke huid (m.n. tijdens eerste week, in het algemeen mild tot matig), urticaria, blaren. Hyperpigmentatie, hypopigmentatie. Brandwond op de toedienplaats; meestal oppervlakkig, echter ook tweedegraads of ernstige brandwonden zijn gemeld.

Interacties

Niet gelijktijdig gebruiken met andere lokale retinoïden, benzoylperoxide of middelen met een soortgelijk werkingsmechanisme; zie ook de rubriek Eigenschappen.

Gelijktijdig gebruik van keratolytische, uitdrogende of irriterende cosmetica kan een additief irriterend effect hebben.

Zwangerschap

Teratogenese: Ruime ervaring met benzoylperoxide bij de mens geeft geen aanwijzingen voor schadelijkheid. Systemisch gebruik van retinoïden kan leiden tot aangeboren misvormingen. Over lokale toediening van adapaleen zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar bij de mens. Bij dieren is reproductietoxiciteit bij zowel hoge orale als hoge lokale doseringen adapaleen aangetoond.

Advies: Het gebruik is volgens de fabrikant gecontra-indiceerd.

Overig: Vóór aanvang behandeling zwangerschap uitsluiten. Een vruchtbare vrouw dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen tijdens de behandeling. In geval van een onverwachte zwangerschap behandeling staken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend (adapaleen, benzoylperoxide).

Farmacologisch effect: Het is onwaarschijnlijk dat cutane toediening van adapaleen en benzoylperoxide leidt tot een systemische belasting bij de moeder die hoog genoeg is om meetbare concentraties in de moedermelk te kunnen opleveren. Echter gezien de structurele verwantschap van adapaleen met systemische retinoïden en het ontbreken van voldoende gegevens wordt lokaal gebruik toch ontraden.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden. Indien het gebruik tijdens borstvoeding toch wordt overwogen, dan niet op de borst aanbrengen.

Contra-indicaties

Zie de rubriek Zwangerschap.

Waarschuwingen en voorzorgen

Contact met ogen, mond en slijmvliezen vermijden. Bij contact met de ogen onmiddellijk met lauw water uitspoelen.

Bij aanwijzingen voor een overgevoeligheidsreactie de behandeling staken.

Blootstelling aan overmatig zonlicht of zonnebank zoveel mogelijk vermijden vanwege het risico van fotosensibilisatie.

Benzoylperoxide en lokale retinoïden kunnen de huid irriteren waardoor de kans op hyperpigmentatie toeneemt. De kans op post-inflammatoire hyperpigmentatie is groter bij een donkere huid. Start daarom bij mensen met een gevoelige of donkere huid met behandeling om de dag en adviseer in de zomer een zonnebrandcrème met minimaal factor 15.

Benzoylperoxide kan een blekende werking hebben op kleding, beddengoed, het haar en de wenkbrauwen.

De veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld bij kinderen < 9 jaar.

Eigenschappen

Benzoylperoxide heeft een bactericide werking tegen het vaak bij acne betrokken anaerobe Cutibacterium acnes (voorheen Propionibacterium acnes). Benzoylperoxide werkt daarnaast mild keratolytisch door oxidatie van disulfidebruggen in het keratine van het stratum corneum, waardoor de vorming en omvang van comedonen wordt verminderd. Ook heeft benzoylperoxide een sebostatische werking, waardoor excessieve sebumproductie onderdrukt wordt. Adapaleen is een retinoïde-achtige verbinding. Lokaal op de huid aangebracht vermindert het de ontstekingscomponent van acne (papels en pustels) en remt het de vorming van micro-comedonen door normalisering van de folliculaire epitheliale differentiatie. Werking: na 1–4 weken.

Benzoylperoxide en adapaleen zijn chemisch onverenigbaar, echter zijn beide componenten op zodanige wijze gescheiden in de gel verwerkt (gel-in-gelstructuur) dat ze samen kunnen worden aangebracht en hun werking kunnen uitoefenen op de huid.

Kinetische gegevens

Resorptie gering (adapaleen, benzoylperoxide).
Metabolisering in de huid (vnl. in de dermis) tot benzoëzuur en daarna snel tot hippuurzuur (benzoylperoxide).
Eliminatie met de urine (benzoylperoxide).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

adapaleen/benzoylperoxide hoort bij de groep dermatica, combinatiepreparaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links