benzoëzuur/​salicylzuur

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Benzoëzuursalicylzuur crème/zalf FNA XGVS OTC Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Crème

Bevat per g: benzoëzuur 50 mg, salicylzuur 50 mg, in vaste lanettecrème (Whitfields Crème, Cremor acidi benzoici et acidi salicylici FNA).

Toedieningsvorm
Zalf

Bevat per g: benzoëzuur 50 mg, salicylzuur 50 mg, in lanoline en vaseline (Whitfields Zalf, Unguentum acidi benzoici et acidi salicylici FNA).

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

benzoëzuur/​salicylzuur vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Er is geen plaats voor de combinatie van benzoëzuur en salicylzuur bij dermatomycosen, gezien de beperkte effectiviteit. Voor de keuze van de juiste standaardbehandeling zie Dermatomycosen.

Indicaties

Infecties veroorzaakt door dermatofyten (bv. 'athlete's feet', zwemmerseczeem en ringworm).

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Dermatomycosen:

Vooraf de huid reinigen. Tweemaal per dag dun aanbrengen op het aangedane huidgedeelte; eventueel afdekken met een droog verband of met een gaasje. De behandeling niet onderbreken tot de huidafwijking geheel is verdwenen.

Bijwerkingen

Soms (0,1-1%): overgevoeligheidsreacties (urticaria, sterke jeuk en irritatie, ongewone zwelling of huiduitslag).

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens (benzoëzuur).

Advies: Gebruik ontraden vanwege onvoldoende gegevens.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend (benzoëzuur). Ja (salicylzuur).

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden vanwege onvoldoende gegevens.

Waarschuwingen en voorzorgen

Contact met de ogen vermijden. Langdurige en/of frequente toepassing op een groot oppervlak kan leiden tot salicylisme.

Eigenschappen

Benzoëzuur heeft een zwak fungistatische en antibacteriële werking. Salicylzuur heeft een keratolytische effect.

Groepsinformatie

benzoëzuur/salicylzuur hoort bij de groep dermatica, combinatiepreparaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links