benzoylperoxide/​miconazol

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Acnecare XGVS OTC Louis Widmer Nederland

Toedieningsvorm
Crème
Verpakkingsvorm
20 g

Bevat per g: benzoylperoxide 50 mg, miconazolnitraat 20 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

benzoylperoxide/​miconazol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Miconazol heeft geen plaats in de behandeling van acne en daarom wordt dit combinatiepreparaat afgeraden. Voor de keuze van de juiste standaardbehandeling zie acne vulgaris.

Indicaties

  • Acne vulgaris.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Niet gebruiken op beschadigde huid of vlak vóór, tijdens of kort ná het zonnebaden.

Klap alles open Klap alles dicht

Acne vulgaris

De crème 2×/dag ('s morgens en 's avonds) dun aanbrengen op de laesies. De behandeling voortzetten totdat de symptomen zijn verdwenen, doorgaans na 4–12 weken.

Bij uitgebreide acne in het gezicht, gedurende de eerste dagen de crème slechts op een beperkt gebied aanbrengen; bij goed verdragen kan een groter gebied behandeld worden.

Bij een gevoelige huid of eerdere bijwerkingen bij gebruik van een ander anti-acnepreparaat, eerst de verdraagzaamheid van benzoylperoxide/miconazol testen: een kleine hoeveelheid crème aanbrengen op een klein gedeelte van de huid achter het oor of op de binnenkant van de onderarm. Als na 24 uur ernstige of uitgesproken roodheid optreedt benzoylperoxide/miconazol crème niet gebruiken.

Toediening

  • Vóór aanbrengen, het gezicht met lauw-warm water wassen en afdrogen;
  • Contact met mond, ogen en slijmvliezen vermijden; bij incidenteel contact goed afspoelen met water;
  • Niet gebruiken onder occlusie.

Bijwerkingen

Gemeld zijn: irritatie, lokaal erytheem, droge huid, allergische reactie en sensibilisatie.

Meer informatie

Interacties

Gelijktijdig lokaal gebruik van benzoylperoxide en lokale retinoïden is chemisch onverenigbaar. Gelijktijdige toepassing vermijden of eventueel het lokale retinoïde 's nachts en benzoylperoxide overdag aanbrengen.

Miconazol remt CYP3A4 en CYP2C9. Miconazol versterkt het effect van vitamine K-antagonisten, hierdoor neemt de stollingstijd toe; gelijktijdige toediening is gecontra-indiceerd aangezien ook bij cutaan gebruik van miconazol ernstige INR-stijgingen zijn gemeld.

Ondanks de geringe absorptie, kan niet worden uitgesloten dat het effect van orale bloedglucoseverlagende middelen en fenytoïne hierdoor kan worden versterkt.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens geen aanwijzingen voor schadelijkheid (ruime ervaring).

Farmacologisch effect: Bij lokaal gebruik is de absorptie via de huid minimaal en is de systemische beschikbaarheid gering (benzoylperoxide, miconazol).

Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend, maar detecteerbare hoeveelheden in de moedermelk zijn onwaarschijnlijk door de geringe systemische absorptie (benzoylperoxide, miconazol).

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • Overgevoeligheid voor imidazoolderivaten.

Zie voor meer contra-indicaties de rubriek Interacties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Blootstelling aan overmatig zonlicht of zonnebank vermijden vanwege het risico van fotosensibilisatie.

Ernstige overgevoeligheidsreacties, waaronder anafylaxie en angio-oedeem, zijn gemeld; bij optreden van jeuk en zwelling, al dan niet met vochtafscheiding, of overgevoeligheidsreacties het gebruik staken. Kruisovergevoeligheid met andere imidazolen is mogelijk.

Post-inflammatoire hyperpigmentatie: Benzoylperoxide kan de huid irriteren waardoor de kans op hyperpigmentatie toeneemt. De kans op post-inflammatoire hyperpigmentatie is groter bij een donkere huid. Start daarom bij mensen met een gevoelige of donkere huid met behandeling om de dag en adviseer in de zomer een zonnebrandcrème met minimaal factor 15.

Vermijd gebruik op slijmvliezen, onder occlusie of op grote oppervlakken, vanwege een toenemende kans op systemische absorptie.

Benzoylperoxide kan een blekende werking hebben op kleding, beddengoed, het haar en de wenkbrauwen.

Eigenschappen

Benzoylperoxide heeft een bactericide werking (waarschijnlijk door het langzaam vrijkomen van zuurstof) tegen het vaak bij acne betrokken anaerobe Cutibacterium acnes (voorheen Propionibacterium acnes). Benzoylperoxide werkt tevens mild keratolytisch door oxidatie van disulfidebruggen in keratine, waardoor de vorming en omvang van comedonen wordt verminderd. Ook heeft benzoylperoxide een sebostatische werking, waardoor excessieve talgproductie onderdrukt wordt en een droge huid ontstaat. Miconazol is een imidazoolderivaat, werkzaam tegen de meeste voor de mens pathogene schimmels (m.n. gisten en dermatofyten). In vitro is tevens groeiremming van Cutibacterium acnes en Staphylococcus aureus waargenomen.

Kinetische gegevens

Resorptie benzoylperoxide: (na omzetting tot benzoëzuur) gedeeltelijk door de intacte huid; miconazol: minimaal door een intacte huid.
F miconazol: cutaan < 1%.
Metabolisering benzoylperoxide: in de huid (vnl. in de dermis) tot benzoëzuur en daarna snel tot hippuurzuur.
Eliminatie benzoylperoxide: met de urine als hippuurzuur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

benzoylperoxide/miconazol hoort bij de groep dermatica, combinatiepreparaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links