natriumlaurylsulfoacetaat/​natriumcitraat/​sorbitol

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Microlax OTC Bijlage 2 Johnson & Johnson Consumer bv

Toedieningsvorm
Klysma
Verpakkingsvorm
5 ml

Bevat per ml: natriumlaurylsulfoacetaat 9 mg, natriumcitraat 90 mg, sorbitol 625 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

natriumlaurylsulfoacetaat/​natriumcitraat/​sorbitol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Adviseer bij obstipatie in eerste instantie voldoende inname van vocht en vezels, en voldoende beweging. Indien een dieet met extra vezels niet volstaat, is psyllium een alternatief. Bij de medicamenteuze behandeling van functionele obstipatie is een osmotisch laxans eerste keus. Verhoog bij onvoldoende effect zo nodig tot de maximale dosering of combineer met, of schakel over op een contactlaxans of ander osmotisch laxans. Overweeg als defecatie 3 dagen uitblijft ondanks optimale orale therapie, rectale medicatie ter lediging van het rectum. Fecale impactie kan medicamenteus of manueel worden verwijderd. Als medicatie de voorkeur heeft, overweeg een (micro)klysma of een hoge dosis macrogol (met of zonder elektrolyten).

Overweeg als defecatie 3 dagen uitblijft, ondanks optimale orale therapie, rectale medicatie ter lediging van het rectum. Kies uit rectaal bisacodyl, natriumlaurylsulfoacetaat/natriumcitraat/sorbitol, natriumfosfaat, natriumdocusaat/glycerol of natriumdocusaat/sorbitol.

Bij fecale impactie bij kinderen heeft een hoge dosis macrogol de voorkeur boven een klysma, omdat dit minder belastend is voor het kind. Geef een klysma indien macrogol niet beschikbaar is.

Aan de vergoeding van natriumlaurylsulfoacetaat/natriumcitraat/sorbitol zijn voorwaarden verbonden, zie Regeling zorgverzekering, bijlage 2.

Indicaties

  • Rectale obstipatie;
  • Encopresis;
  • Als voorbereiding op operatieve ingrepen van het rectum; proctoscopie.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Obstipatie, encopresis, proctoscopie

Volwassenen en kinderen

Rectaal: De inhoud van 1 microklysma toedienen. Normaliter treedt 5 tot 20 min na toediening defecatie op. Als na de eerste toediening geen ontlasting is gekomen, kan de behandeling na enkele uren (2–3 uur) éénmaal herhaald worden.

Toediening: Bij kinderen de canule slechts voor de helft inbrengen om beschadiging of perforatie van het darmslijmvlies te voorkomen.

Bijwerkingen

Soms (0,1-1%): hyperemie van slijmvlies.

Zelden (0,01-0,1%): lokale irritatie.

Zeer zelden (< 0,01%): anafylactische shock.

Verder zijn gemeld: urticaria en andere overgevoeligheidsreacties, (boven)buikpijn, anorectaal ongemak.

Interacties

Bij gelijktijdig gebruik van sorbitol en natriumpolystyreensulfonaat kan intestinale necrose optreden.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren onvoldoende gegevens.

Advies: Kan, voor zover bekend zonder gevaar, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: onbekend.

Advies: Kan voor zover bekend zonder gevaar kortdurend worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • plotseling optredende buikpijn (appendicitis, ileus);
  • proctitis;
  • anale fissuren.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet chronisch gebruiken.

Raadpleeg een arts als na twee achtereenvolgende toedieningen geen ontlasting optreedt of als de symptomen verergeren of langer aanhouden dan 7 dagen.

Raadpleeg een arts bij kinderen < 6 jaar.

Eigenschappen

Bewerkstelligt, zonder extra toevoer van water, de herverdeling van het ook nog aan harde feces gebonden water. Heeft een directe zacht makende inwerking op de feces. Er treedt geen verstoring van het waterelektrolytenevenwicht op. Werking: binnen 5–20 min.

Groepsinformatie

natriumlaurylsulfoacetaat/natriumcitraat/sorbitol hoort bij de groep laxantia, combinatiepreparaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links