natriumdocusaat/​glycerol

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Docusaat Klysma FNA XGVS Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Klysma
Verpakkingsvorm
100 ml

Bevat per ml: natriumdocusaat 1 mg (0,1%), glycerol 85%. Bevat tevens: water. (Dioctylsulfosuccinaatklysma FNA, Clysma dioctylis sulfosuccinatis FNA)

Norgalax OTC Bijlage 2 Essential Pharma Ltd

Toedieningsvorm
Klysma
Verpakkingsvorm
tube 10 g

Bevat per g: natriumdocusaat 12 mg, glycerol ca. 35%. Bevat tevens: water.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

natriumdocusaat/​glycerol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Adviseer bij obstipatie in eerste instantie voldoende inname van vocht en vezels, en voldoende beweging. Indien een dieet met extra vezels niet volstaat, is psyllium een alternatief. Bij de medicamenteuze behandeling van functionele obstipatie is een osmotisch laxans eerste keus. Verhoog bij onvoldoende effect zo nodig tot de maximale dosering of combineer met, of schakel over op een contactlaxans of ander osmotisch laxans. Overweeg als defecatie 3 dagen uitblijft ondanks optimale orale therapie, rectale medicatie ter lediging van het rectum. Fecale impactie kan medicamenteus of manueel worden verwijderd. Als medicatie de voorkeur heeft, overweeg een (micro)klysma of een hoge dosis macrogol (met of zonder elektrolyten).

Overweeg als defecatie 3 dagen uitblijft, ondanks optimale orale therapie, rectale medicatie ter lediging van het rectum. Kies uit rectaal bisacodyl, natriumlaurylsulfoacetaat/natriumcitraat/sorbitol, natriumfosfaat, natriumdocusaat/glycerol of natriumdocusaat/sorbitol.

Bij fecale impactie bij kinderen heeft een hoge dosis macrogol de voorkeur boven een klysma, omdat dit minder belastend is voor het kind. Geef een klysma indien macrogol niet beschikbaar is.

Aan de vergoeding van natriumdocusaat/glycerol zijn voorwaarden verbonden, zie Regeling zorgverzekering, bijlage 2.

Indicaties

Incidentele obstipatie bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Lediging van het colon en het rectum bij endoscopische onderzoeken bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Obstipatie

Volwassenen en kinderen > 12 jaar

100 ml of de inhoud van 1 tube toedienen; bij onvoldoende effect dezelfde of de volgende dag herhalen.

Bijwerkingen

Zeer zelden (< 0,01%): diarree.

Verder zijn gemeld: rectale bloeding, rectale pijn, branderig gevoel bij de anus, hepatotoxiciteit, urticaria.

Interacties

Niet gebruiken in combinatie met andere hepatotoxische stoffen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens en bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Farmacologisch effect: Eenmaal is hypomagnesiëmie bij de neonaat gemeld na overmatig gebruik van natriumdocusaat door de moeder.

Advies: Kan worden gebruikt. Vermijd hoge doseringen en overmatig gebruik.

Overig: Als gevolg van hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap kunnen vrouwen last krijgen van een verstopping (obstipatie). Dit komt vooral voor in het tweede of derde trimester. Door meer te drinken, meer vezels te eten en meer te bewegen kan de obstipatie verminderen. Als dit onvoldoende helpt, kunnen laxeermiddelen nodig zijn

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Niet waarschijnlijk vanwege lage systemische absorptie in de moeder.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

Plotseling optredende buikpijn (appendicitis, ileus). Obstructie van de darm. Hemorroïden. Anale fissuren. Anale bloeding. Inflammatoire darmziekten (IBD).

Waarschuwingen en voorzorgen

Pas toepassen als meer vezels in de voeding, meer drinken en meer lichaamsbeweging niet tot het gewenste effect hebben geleid. Niet langdurig gebruiken in verband met kans op elektrolytenverstoring. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 12 jaar wegens ontbreken van klinische gegevens.

Eigenschappen

De laxerende werking berust op de oppervlakte-actieve eigenschappen van natriumdocusaat. Door opname van water worden de feces week. Door activering van de defecatiereflex volgt een snelle lediging van het sigmoïdale colon en rectum. Werking: na 5–20 min.

Kinetische gegevens

Resorptie Minimale absorptie kan niet worden uitgesloten.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

natriumdocusaat/glycerol hoort bij de groep laxantia, combinatiepreparaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links