natriumdocusaat/​sorbitol

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Klyx OTC Bijlage 2 Nordic Pharma bv

Toedieningsvorm
Klysma
Verpakkingsvorm
120 ml

Bevat per ml: natriumdocusaat 1 mg, sorbitol 250 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

natriumdocusaat/​sorbitol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Adviseer bij obstipatie in eerste instantie voldoende inname van vocht en vezels, en voldoende beweging. Indien een dieet met extra vezels niet volstaat, is psyllium een alternatief. Bij de medicamenteuze behandeling van functionele obstipatie is een osmotisch laxans eerste keus. Verhoog bij onvoldoende effect zo nodig tot de maximale dosering of combineer met, of schakel over op een contactlaxans of ander osmotisch laxans. Overweeg als defecatie 3 dagen uitblijft ondanks optimale orale therapie, rectale medicatie ter lediging van het rectum. Fecale impactie kan medicamenteus of manueel worden verwijderd. Als medicatie de voorkeur heeft, overweeg een (micro)klysma of een hoge dosis macrogol (met of zonder elektrolyten).

Overweeg als defecatie 3 dagen uitblijft, ondanks optimale orale therapie, rectale medicatie ter lediging van het rectum. Kies uit rectaal bisacodyl, natriumlaurylsulfoacetaat/natriumcitraat/sorbitol, natriumfosfaat, natriumdocusaat/glycerol of natriumdocusaat/sorbitol.

Bij fecale impactie bij kinderen heeft een hoge dosis macrogol de voorkeur boven een klysma, omdat dit minder belastend is voor het kind. Geef een klysma indien macrogol niet beschikbaar is.

Aan de vergoeding van natriumdocusaat/sorbitol zijn voorwaarden verbonden, zie Regeling zorgverzekering, bijlage 2.

Indicaties

  • Symptomatische behandeling van incidentele obstipatie.
  • Lediging van het rectum voor endoscopisch onderzoek.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Obstipatie

Volwassenen en kinderen > 6 jaar

Start met 1 klysma (120 ml). Gewoonlijk treedt de darmlediging ongeveer 15 minuten na toediening op. Mocht na 30 minuten geen darmlediging hebben plaatsgevonden, dan dient voor een tweede maal een klysma te worden toegediend.

Kinderen ≤ 6 jaar

Volgens het Kinderformularium van het NKFK: Start met ½ klysma (60 ml). Gewoonlijk treedt de darmlediging ongeveer 15 minuten na toediening op. Mocht na 30 minuten geen darmlediging hebben plaatsgevonden, dan dient voor een tweede maal een ½ klysma te worden toegediend.

Bijwerkingen

Gemeld zijn: buikpijn, lichte buikkrampen, diarree, paradoxale obstipatie. Bij langdurig gebruik: irritatie van het darmkanaal, verlies van elektrolyten.

Interacties

Klyx kan de absorptie van andere geneesmiddelen versterken en mag niet worden gebruikt in combinatie met hepatotoxische middelen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens en bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Farmacologisch effect: Eenmaal is hypomagnesiëmie bij de neonaat gemeld na overmatig gebruik van natriumdocusaat door de moeder.

Advies: Kan worden gebruikt. Vermijd hoge doseringen en overmatig gebruik.

Overig: Als gevolg van hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap kunnen vrouwen last krijgen van een verstopping (obstipatie). Dit komt vooral voor in het tweede of derde trimester. Door meer te drinken, meer vezels te eten en meer te bewegen kan de obstipatie verminderen. Als dit onvoldoende helpt, kunnen laxeermiddelen nodig zijn

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Er wordt slechts weinig natriumdocusaat opgenomen vanuit het maag­-darmkanaal.

Advies: Kan waarschijnlijk veillig worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • aambeien, anale fissuren;
  • hemorragische proctocolitis of andere darmontstekingen;
  • buikpijn en darmobstructie zonder duidelijke oorzaak.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet chronisch toepassen.

De kans op leverbeschadiging kan toenemen, indien dit product wordt gecombineerd met hepatotoxische middelen.

Overdosering

Neem voor meer informatie over een vergiftiging met natriumdocusaat/sorbitol contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Natriumdocusaat is een oppervlakteactieve stof die feces week maakt. Aangenomen wordt dat het de obstipatie vermindert, doordat het de penetratie van vocht in feces vergemakkelijkt.

Sorbitol behoort tot de osmotisch werkende laxantia. Het trekt in de darm osmotisch water aan en houdt dit water vast. Het volume en het watergehalte van feces neemt hierdoor toe, waardoor de peristaltiek wordt opgewekt.

Kinetische gegevens

Resorptie traag (sorbitol).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

natriumdocusaat/sorbitol hoort bij de groep laxantia, combinatiepreparaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links