natriumdocusaat/​sorbitol

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Klyx OTC Bijlage 2 Nordic Pharma bv

Toedieningsvorm
Klysma
Verpakkingsvorm
120 ml

Bevat per ml: natriumdocusaat 1 mg, sorbitol 250 mg. Bevat tevens: methylparahydroxybenzoaat (1 mg/ml), propylparahydroxybenzoaat (0,2 mg/ml).

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

natriumdocusaat/​sorbitol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij de medicamenteuze behandeling van functionele obstipatie gaat de voorkeur uit naar macrogol (met of zonder elektrolyten) of lactulose, vanwege de osmotische werking, de klinische ervaring en het gebruiksgemak. Bij onvoldoende effect komt een contactlaxans (bisacodyl of sennosiden A+B) in aanmerking. Kies bij ernstige klachten voor rectale medicatie ter lediging van het rectum. Een klysma met natriumdocusaat/sorbitol komt daarvoor in aanmerking.

Bij obstipatie met fecale impactie wordt in eerste instantie gekozen voor rectale medicatie of het gebruik van een hoge dosis macrogol; daarna kan worden overgegaan op de standaardbehandeling met orale laxantia.

Aan de vergoeding van natriumdocusaat/sorbitol zijn voorwaarden verbonden, zie Regeling zorgverzekering, bijlage 2.

Indicaties

  • Symptomatische behandeling van incidentele obstipatie.
  • Lediging van het rectum voor endoscopisch onderzoek.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Obstipatie:

Volwassenen en kinderen > 6 jaar:

Start met 1 klysma (120 ml). Gewoonlijk treedt de darmlediging ongeveer 15 minuten na toediening op. Mocht na 30 minuten geen darmlediging hebben plaatsgevonden, dan dient voor een tweede maal een klysma te worden toegediend.

Kinderen ≤ 6 jaar

Volgens het Kinderformularium van het NKFK: Start met ½ klysma (60 ml). Gewoonlijk treedt de darmlediging ongeveer 15 minuten na toediening op. Mocht na 30 minuten geen darmlediging hebben plaatsgevonden, dan dient voor een tweede maal een ½ klysma te worden toegediend.

Bijwerkingen

Gemeld zijn: buikpijn, lichte buikkrampen, diarree, paradoxale obstipatie. Bij langdurig gebruik: irritatie van het darmkanaal, verlies van elektrolyten.

Interacties

Klyx kan de absorptie van andere geneesmiddelen versterken en mag niet worden gebruikt in combinatie met hepatotoxische middelen.

Zwangerschap

Teratogenese: Er zijn er geen aanwijzingen (bij redelijke hoeveelheid ervaring) voor nadelige effecten voor de zwangerschap en het kind.

Farmacologisch effect: Er is één melding van neonatale hypomagnesiëmie na overmatig gebruik van natriumdocusaat door de moeder.

Advies: Kortdurend gebruik kan overwogen worden. Hoge doseringen en langdurig gebruik dienen vermeden te worden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Er wordt slechts weinig natriumdocusaat opgenomen vanuit het maag­-darmkanaal.

Advies: Kortdurend gebruik kan overwogen worden.

Contra-indicaties

  • aambeien, anale fissuren;
  • hemorragische proctocolitis of andere darmontstekingen;
  • buikpijn en darmobstructie zonder duidelijke oorzaak.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet chronisch toepassen.

De kans op leverbeschadiging kan toenemen, indien dit product wordt gecombineerd met hepatotoxische middelen.

Overdosering

Neem voor meer informatie over een vergiftiging met natriumdocusaat/sorbitol contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Natriumdocusaat is een oppervlakteactieve stof die feces week maakt. Aangenomen wordt dat het de obstipatie vermindert, doordat het de penetratie van vocht in feces vergemakkelijkt.

Sorbitol behoort tot de osmotisch werkende laxantia. Het trekt in de darm osmotisch water aan en houdt dit water vast. Het volume en het watergehalte van feces neemt hierdoor toe, waardoor de peristaltiek wordt opgewekt.

Kinetische gegevens

Resorptie traag (sorbitol).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

natriumdocusaat/sorbitol hoort bij de groep laxantia, combinatiepreparaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links