Geneesmiddelenoverzicht laxantia, combinatiepreparaten

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

laxantia, combinatiepreparaten

Werking

Werkingsmechanisme

De geneesmiddelen in deze groep bestaan uit combinaties van laxantia uit verschillende groepen (dus met verschillende werkingsmechanismen).

Emollientia (natriumdocusaat, natriumlaurylsulfoacetaat) verhogen het watergehalte van de feces door:

  • verlaging van de oppervlaktespanning;
  • beïnvloeding van de water/zoutresorptie- en excretieprocessen in de darmwand.

Osmotisch werkende laxantia (glycerol, sorbitol, magnesiumoxide, magnesiumcitraat) zijn slecht resorbeerbaar waardoor via osmose relatief veel water in de darm wordt vastgehouden. Dit leidt vervolgens tot:

  • bevordering van de darmperistaltiek door vergroting van de darminhoud;
  • verhoging van het watergehalte van de feces, waardoor de consistentie van de feces zachter wordt.

Volumevergrotende laxantia (psylliumzaad):

  • mengen zich met de darminhoud;
  • nemen water op en maken zo de feces volumineus en zacht;
  • fermenteren tot korteketenvetzuren (toename peristaltiek en fecesvolume).

Contactlaxantia (sennosiden, picozwavelzuur) prikkelen op een chemische wijze de darmwand; hierdoor verminderen zij de water- en zoutresorptie door de mucosacellen en verhogen zij de uitscheiding ervan. Dit leidt vervolgens tot:

  • bevordering van de darmperistaltiek;
  • verhoging van het watergehalte van de feces.

Effect

  • Vergemakkelijken van de stoelgang en verminderen van obstipatie.

Typerende bijwerkingen

Vanwege de diversiteit binnen deze groep, staan hier geen Typerende bijwerkingen; zie daarvoor de afzonderlijke groepsteksten:

Zie voor de bijwerkingen van onderstaande middelen de betreffende geneesmiddelteksten:

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

laxantia, combinatiepreparaten vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties