Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

natriumdocusaat/glycerol

Docusaat Klysma FNA, Norgalax

functionele obstipatie obstipatie met fecale impactie

rectaal

natriumdocusaat/sorbitol

Klyx

functionele obstipatie obstipatie met fecale impactie

rectaal

natriumlaurylsulfoacetaat/natriumcitraat/sorbitol

Microlax

functionele obstipatie obstipatie met fecale impactie

rectaal

picozwavelzuur/magnesiumoxide/citroenzuur

CitraFleet, Picoprep

oraal

sennosiden/psylliumzaad

Agiolax

functionele obstipatie

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

De geneesmiddelen in deze groep bestaan uit combinaties van laxantia uit verschillende groepen (dus met verschillende werkingsmechanismen).

Emollientia (natriumdocusaat, natriumlaurylsulfoacetaat) verhogen het watergehalte van de feces door:

  • verlaging van de oppervlaktespanning;
  • beïnvloeding van de water/zoutresorptie- en excretieprocessen in de darmwand.

Osmotisch werkende laxantia (glycerol, sorbitol, magnesiumoxide, magnesiumcitraat) zijn slecht resorbeerbaar waardoor via osmose relatief veel water in de darm wordt vastgehouden. Dit leidt vervolgens tot:

  • bevordering van de darmperistaltiek door vergroting van de darminhoud;
  • verhoging van het watergehalte van de feces, waardoor de consistentie van de feces zachter wordt.

Volumevergrotende laxantia (psylliumzaad):

  • mengen zich met de darminhoud;
  • nemen water op en maken zo de feces volumineus en zacht;
  • fermenteren tot korteketenvetzuren (toename peristaltiek en fecesvolume).

Contactlaxantia (sennosiden, picozwavelzuur) prikkelen op een chemische wijze de darmwand; hierdoor verminderen zij de water- en zoutresorptie door de mucosacellen en verhogen zij de uitscheiding ervan. Dit leidt vervolgens tot:

  • bevordering van de darmperistaltiek;
  • verhoging van het watergehalte van de feces.

Effect

  • Vergemakkelijken van de stoelgang en verminderen van obstipatie.

Typerende bijwerkingen

Vanwege de diversiteit binnen deze groep, staan hier geen Typerende bijwerkingen; zie daarvoor de afzonderlijke groepsteksten:

Zie voor de bijwerkingen van onderstaande middelen de betreffende geneesmiddelteksten: