natriumsulfaat

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Natriumsulfaatpoeder voor Drank FNA (grondstof) Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Poeder
Sterkte
3 g, 6 g, 9 g, 12 g, 15 g, 18 g, 21 g, 24 g, 27 g, 30 g

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

natriumsulfaat vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij orale colonlavage voor onderzoek of chirurgie is de preparaatkeuze afhankelijk van de conditie en omstandigheden van de patiënt en van de aard van de te volgen verrichting.

Indicaties

Colonlavage. Bij vergiftigingen, vrijwel altijd in een combinatie met geactiveerde kool, om obstipatie door de kool te voorkomen.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Colonlavage

10–30 g poeder in ruim water opgelost op de nuchtere maag.

Bij vergiftigingen

Volwassenen

richtlijn 30 g in 100 ml water.

Kinderen

0,5 g/kg lichaamsgewicht. Kinderen krijgen een kleiner volume van de oplossing (30% g/v) dan volwassenen.

Bijwerkingen

Zwangerschap

Lactatie

Contra-indicaties

Plotseling optredende buikpijn (appendicitis, ileus). Obstructie van de darm. Hartfalen met oedemen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Voorzichtigheid is geboden bij hart- en nierziekten. Overmatig gebruik kan ernstige verstoring van de water- en zouthuishouding veroorzaken.

Eigenschappen

Osmotisch werkend laxans; in de darm wordt water vastgehouden, waardoor de darminhoud en het volume ervan groter worden. Bij lood- en bariumvergiftigingen wordt bij toepassing van natriumsulfaat onoplosbaar lood- of bariumsulfaat gevormd. Werking: na 2–8 uur, afhankelijk van de concentratie van de ingenomen vloeistof.

Kinetische gegevens

Resorptie goed (natrium).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

natriumsulfaat hoort bij de groep laxantia, osmotisch werkende.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links