Geneesmiddelenoverzicht laxantia, osmotisch werkende

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

laxantia, osmotisch werkende

Werking

Werkingsmechanisme

De osmotisch werkende laxantia zijn slecht resorbeerbaar waardoor via osmose relatief veel water in de darm wordt vastgehouden. Hierdoor:

  • verhoogt het watergehalte van de feces en verzacht de consistentie van de feces;
  • bevordert, door vergroting van de darminhoud, de darmperistaltiek. Dit stimuleert de stoelgang en verkort de passagetijd van de feces.

Lactitol/lactulose verlagen daarnaast ook de pH in de darm. Hierdoor bevorderen zij ook door chemische prikkeling de darmperistaltiek.

Effect

  • veraangenamen van de stoelgang;
  • vermindering van obstipatie.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

  • buikkramp en buikpijn;
  • misselijkheid;
  • flatulentie.

Meer informatie

Osmotisch werkzame laxantia geven bij oraal gebruik van relatief hoge doses een verstoring van het water- en elektrolytenevenwicht (bv. dehydratie en hypokaliëmie). Bij magnesiumzouten bestaat een kans op nierfunctiestoornissen, bij natriumfosfaat van hyperfosfatemie en hypocalciëmie.

Literatuur

  • Aronson JK, et al. (eds). Meyler's side effects of drugs. 16th ed. Amsterdam: Elsevier, 2016.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

laxantia, osmotisch werkende vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties