Geneesmiddelenoverzicht laxantia, osmotisch werkende

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Meer informatie over obstipatie. Meer informatie over prikkelbaredarmsyndroom. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

laxantia, osmotisch werkende

Werking

Werkingsmechanisme

De osmotisch werkende laxantia zijn slecht resorbeerbaar waardoor via osmose relatief veel water in de darm wordt vastgehouden. Hierdoor:

  • verhoogt het watergehalte van de feces en verzacht de consistentie van de feces;
  • bevordert, door vergroting van de darminhoud, de darmperistaltiek. Dit stimuleert de stoelgang en verkort de passagetijd van de feces.

Lactitol/lactulose verlagen daarnaast ook de pH in de darm. Hierdoor bevorderen zij ook door chemische prikkeling de darmperistaltiek.

Effect

  • veraangenamen van de stoelgang;
  • vermindering van obstipatie.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

  • buikkramp en buikpijn;
  • misselijkheid;
  • flatulentie.

Meer informatie

Osmotisch werkzame laxantia geven bij oraal gebruik van relatief hoge doses een verstoring van het water- en elektrolytenevenwicht (bv. dehydratie en hypokaliëmie). Bij magnesiumzouten bestaat een kans op nierfunctiestoornissen, bij natriumfosfaat van hyperfosfatemie en hypocalciëmie.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

laxantia, osmotisch werkende vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen