Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

lactitol

Importal

functionele obstipatie obstipatie door opioïdgebruik

oraal

lactulose

Duphalac, Lactulose stroop, Lactulose stroop OTC

functionele obstipatie obstipatie door opioïdgebruik

oraal

macrogol

Forlax, Forlax Junior, Macrogol, Macrogol

functionele obstipatie obstipatie door opioïdgebruik obstipatie met fecale impactie

oraal

macrogol/elektrolyten

Clensia, Colofort, Klean-Prep, Macrogol en elektrolyten, Molaxole, Movicolon, Moviprep, Pleinvue

functionele obstipatie obstipatie door opioïdgebruik obstipatie met fecale impactie

oraal

natrium-/kalium-/magnesiumsulfaat

Eziclen

oraal

natriumfosfaat (rectaal)

Colex Klysma

functionele obstipatie obstipatie met fecale impactie

oraal

natriumsulfaat

Natriumsulfaatpoeder voor Drank FNA

oraal

paraffine

Paraffine emulsie FNA

functionele obstipatie

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

De osmotisch werkende laxantia zijn slecht resorbeerbaar waardoor via osmose relatief veel water in de darm wordt vastgehouden. Hierdoor:

  • verhoogt het watergehalte van de feces en verzacht de consistentie van de feces;
  • bevordert, door vergroting van de darminhoud, de darmperistaltiek. Dit stimuleert de stoelgang en verkort de passagetijd van de feces.

Lactitol/lactulose verlagen daarnaast ook de pH in de darm. Hierdoor bevorderen zij ook door chemische prikkeling de darmperistaltiek.

Effect

  • veraangenamen van de stoelgang;
  • vermindering van obstipatie.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

  • buikkramp en buikpijn;
  • misselijkheid;
  • flatulentie.

Meer informatie

Osmotisch werkzame laxantia geven bij oraal gebruik van relatief hoge doses een verstoring van het water- en elektrolytenevenwicht (bv. dehydratie en hypokaliëmie). Bij magnesiumzouten bestaat een kans op nierfunctiestoornissen, bij natriumfosfaat van hyperfosfatemie en hypocalciëmie.