Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

lactitol

Importal

functionele obstipatie, obstipatie door opioïdgebruik

oraal vloeibaar

lactulose

Duphalac, Duphalac fruit, Lactulose poeder/​stroop, Lactulose stroop OTC, Laxeerdrank

functionele obstipatie, obstipatie door opioïdgebruik

oraal vloeibaar

macrogol

Forlax, Forlax Junior, Macrogol, Macrogol

functionele obstipatie, obstipatie door opioïdgebruik, obstipatie met fecale impactie

oraal vloeibaar

macrogol/​elektrolyten

Clensia, Colofort, Klean-Prep, Macrogol en elektrolyten, Molaxole, Movicolon, Moviprep, Pleinvue

functionele obstipatie, obstipatie door opioïdgebruik, obstipatie met fecale impactie

oraal vloeibaar

natrium- kalium- magnesiumsulfaat

Eziclen

oraal vloeibaar

natriumfosfaat

Colex Klysma

functionele obstipatie, obstipatie met fecale impactie

rectaal

natriumsulfaat

Natriumsulfaatpoeder voor Drank FNA

oraal vloeibaar

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

De osmotisch werkende laxantia zijn slecht resorbeerbaar waardoor via osmose relatief veel water in de darm wordt vastgehouden. Hierdoor:

  • verhoogt het watergehalte van de feces en verzacht de consistentie van de feces;
  • bevordert, door vergroting van de darminhoud, de darmperistaltiek. Dit stimuleert de stoelgang en verkort de passagetijd van de feces.

Lactitol/lactulose verlagen daarnaast ook de pH in de darm. Hierdoor bevorderen zij ook door chemische prikkeling de darmperistaltiek.

Effect

  • veraangenamen van de stoelgang;
  • vermindering van obstipatie.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

  • buikkramp en buikpijn;
  • misselijkheid;
  • flatulentie.

Meer informatie

Osmotisch werkzame laxantia geven bij oraal gebruik van relatief hoge doses een verstoring van het water- en elektrolytenevenwicht (bv. dehydratie en hypokaliëmie). Bij magnesiumzouten bestaat een kans op nierfunctiestoornissen, bij natriumfosfaat van hyperfosfatemie en hypocalciëmie.

Literatuur

  • Aronson JK, et al. (eds). Meyler's side effects of drugs. 16th ed. Amsterdam: Elsevier, 2016.