praziquantel

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Biltricide Bayer bv

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
600 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

praziquantel vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De werking van anthelminthica is min of meer specifiek voor het type worminfectie. De keuze van het middel wordt daarom op geleide van de diagnose gemaakt. Bij enterobiasis en infectie met de varkenslintworm zijn hygiënische maatregelen noodzakelijk om herbesmetting van de gastheer en besmetting van huisgenoten te voorkomen.

Praziquantel is bij een trematoden-infectie (zuigworm) het middel van eerste keus.

Indicaties

Infecties veroorzaakt door trematoden (platwormen).

Hiertoe behoren:

  • alle Schistosoma spp. (bv. S. haematobium, S. intercalatum, S. japonicum, S. mansoni en S. mekongi);
  • leverbotten (bv. Clonorchis sinensis, Opisthorchis viverrini);
  • long-egels (bv. Paragonimus westermani en andere soorten).

Gerelateerde informatie

Dosering

De langwerpige tablet heeft een aantal breukgleuven, zodat ook kan worden gedoseerd per kwart (150 mg) en halve tablet (300 mg).

Klap alles open Klap alles dicht

Schistosoma-infecties:

Volwassenen en kinderen > 4 jaar:

S. haematobium (urogenitale bilharziasis): 40 mg/kg lichaamsgewicht in één dosis 's avonds.

S. mansoni (intestinale bilharziasis) en S. intercalatum: 40 mg/kg lichaamsgewicht in één dosis 's avonds of 20 mg/kg lichaamsgewicht tweemaal op één dag met een tussentijd van 4–6 uur.

S. japonicum en S. mekongi: 60 mg/kg lichaamsgewicht in één dosis 's avonds of 30 mg/kg lichaamsgewicht tweemaal op één dag met een tussentijd van 4–6 uur.

Infecties met leverbotten:

Volwassenen en kinderen > 4 jaar:

C. sinensis en O. viverrini: 25 mg/kg lichaamsgewicht 3×/dag met tussenpozen van 4–6 uur, gedurende één tot drie dagen.

Infecties met long-egels:

Volwassenen en kinderen > 4 jaar:

P. westermani en andere spp.: 25 mg/kg lichaamsgewicht 3×/dag met tussenpozen van 4–6 uur, gedurende twee tot drie dagen.

Toedieningsinformatie: de tabletten tijdens of na de maaltijd met water innemen. Bij kinderen < 6 jaar, om verstikking te voorkomen: de tabletten fijnmaken of oplossen, en mengen met halfvast voedsel of vloeistof.

Bijwerkingen

De bijwerkingen hangen af van de dosering en duur van de behandeling en verder van de soort parasiet, de ernst van de infectie, duur van de infectie en plaats van de parasieten in het lichaam.

Zeer vaak (> 10%): vermoeidheid.

Verder zijn gemeld: hartaritmie. Acuut respiratoir falen. Buikpijn, misselijkheid, braken, (bloederige) diarree. Anorexie. Hoofdpijn, duizeligheid, vertigo, slaperigheid, convulsie. Spierpijn. Malaise, koorts. Huiduitslag, urticaria, jeuk, allergische reactie. Eosinofilie.

Interacties

Stoffen die de activiteit van CYP450 verhogen (zoals carbamazepine, fenytoïne, fenobarbital, primidon, dexamethason, rifampicine, rifabutine en sint-janskruid) of verlagen (zoals cimetidine, ketoconazol, itraconazol en grapefruitsap) kunnen respectievelijk de plasmaconcentraties van praziquantel verlagen of verhogen; combinatie met sterke inductoren (zoals rifampicine) vermijden en dexamethason ten minste één week vóór toediening van praziquantel staken.

Gelijktijdig gebruik van chloroquine kan leiden tot lagere praziquantel plasmaconcentraties.

Zwangerschap

Teratogenese: Gebruik tijdens de zwangerschap bij de mens geeft geen aanwijzingen voor schadelijkheid. Bij dieren eveneens geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Uit onderzoek blijkt dat er meer gezondheidsvoordelen van behandeling van de zwangere vrouw zijn dan risico's (minder anemie bij de moeder, stijging geboortegewicht en afname van mortaliteit). Kan op indicatie gebruikt worden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in zeer geringe hoeveelheden (tot 0,0008% van de maternale dosis).

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • Behandeling van cysticercosis van het oog; omdat de vernietiging van de parasiet in het oog onherstelbare schade kan veroorzaken.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij een gestoorde leverfunctie of schistosomiasis van de lever omdat de eliminatiehalfwaardetijd kan toenemen. Omdat praziquantel niet werkzaam is tegen migrerende schistosomula, is het niet effectief tijdens acute schistosomiasis; bovendien kan toediening in deze fase een paradoxale reactie (Jarisch–Herxheimer-reactie) veroorzaken met potentieel levensbedreigende myocarditis, encefalitis en betrokkenheid van de longen. Gedurende de behandeling raadt de fabrikant opname in het ziekenhuis aan bij schistosomiasis of een 'fluke'-infectie bij patiënten woonachtig in of afkomstig van gebieden waar cysticercosis bij de mens endemisch is.

Praziquantel kan de pathologische effecten op het centrale zenuwstelsel van schistosomiasis, paragonimiasis of Taenia solium cysticercose verergeren; daarom niet toepassen bij epilepsie in voorgeschiedenis en/of potentiële betrokkenheid van het centrale zenuwstelsel, zoals subcutane knobbeltjes die wijzen op cysticercose.

Gedurende de behandeling patiënten met hartaandoeningen controleren.

Niet gelijktijdig gebruiken met alcohol.

De veiligheid bij kinderen jonger dan 1 jaar is niet vastgesteld.

Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden (bv. autorijden) kunnen daarvan hinder ondervinden.

Overdosering

Zie voor symptomen en behandeling de monografie praziquantel op vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Praziquantel is een anthelminthicum. Het veroorzaakt een snelle samentrekking van schistosomen alsmede vacuolisatie en desintegratie van de schistosomenhuid.

De werking van praziquantel is beperkt tot trematoden (platwormen) en cestoden (lintwormen). Nematoden (incl. filariae) worden niet gedood.

Een verworven resistentie kan een probleem zijn bij Schistosoma mansoni.

Praziquantel is niet werkzaam tegen migrerende schistosomula.

Kinetische gegevens

Resorptie snelle en vrijwel volledige absorptie; echter groot first-pass-metabolisme.
T max 1–3 uur.
Overig praziquantel passeert de bloed-hersenbarrière. De concentratie in de liquor is ca. 10–20% van de plasmaconcentratie.
Metabolisering via vnl. CYP3A4 tot gehydroxyleerde afbraakproducten.
Eliminatie ca. 80% met de urine binnen 24 uur, vnl. als metaboliet. Bij een verminderde nierfunctie kan de eliminatie worden vertraagd.
T 1/2el 1–2,5 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

praziquantel hoort bij de groep anthelminthica.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links