niclosamide

Samenstelling

Yomesan Bayer bv

Toedieningsvorm
Kauwtablet
Sterkte
500 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

niclosamide vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De werking van anthelminthica is min of meer specifiek voor het type worminfectie. De keuze van het middel wordt daarom op geleide van de diagnose gemaakt. Bij enterobiasis en infectie met de varkenslintworm zijn hygiënische maatregelen noodzakelijk om herbesmetting van de gastheer en besmetting van huisgenoten te voorkomen.

Niclosamide is bij een infectie met een runder- of varkenslintworm het middel van eerste keus.

Indicaties

  • Taeniasis door Taenia saginata (runderlintworm);
  • Taeniasis door Taenia solium (varkenslintworm);
  • Diphyllobothriasis door Diphyllobothrium latum (vissenlintworm);
  • Hymenolepiasis door Hymenolepis nana (dwerglintworm);
  • Ook is het bruikbaar bij infectie veroorzaakt door Dipylidium canium (hondenlintworm).

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Bij Taeniasis saginata (runderlintworm), Taeniasis solium (varkenslintworm) of Diphyllobothriasis door Diphyllobothrium latum (vissenlintworm):

Bij infestaties met T. solium 2 uur ná inname van de dosis laxeren (zie Waarschuwingen en voorzorgen).

Volwassenen en kinderen > 6 jaar:

2 gram als eenmalige dosis.

Kinderen 2–6 jaar:

1 gram als eenmalige dosis.

Kinderen < 2 jaar:

500 mg als eenmalige dosis.

Bij Hymenolepiasis door Hymenolepis nana (dwerglintworm):

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar:

Aanbevolen is een kuur van 7 dagen: eerste dag: 2 gram, de volgende 6 dagen 1 gram per dag.

Kinderen 2–6 jaar:

De eerste dag 1 gram, de volgende 6 dagen 500 mg per dag.

Kinderen < 2 jaar:

De eerste dag 500 mg, de volgende 6 dagen 250 mg (halve kauwtablet) per dag.

De dagdosis na het ontbijt in eenmaal innemen. De tabletten fijn kauwen en daarna met een kleine hoeveelheid water doorslikken. Men kan de tabletten ook in water laten uiteenvallen en dan innemen.

Voor kleine kinderen verdient het aanbeveling de tabletten tot poeder fijn te maken en dan met een kleine hoeveelheid drinken in te laten nemen.

Bijwerkingen

Gemeld zijn: allergische reacties met erytheem en exantheem, anafylactische reactie. Cyanose. Onwel voelen, duizeligheid, vermoeidheid. Misselijkheid, braken, buikpijn, diarree. Huiduitslag, jeuk, overmatig zweten.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij zowel mensen als dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar) volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Waarschuwingen en voorzorgen

Alcohol vergroot het risico van absorptie vanuit het maag–darmkanaal; gelijktijdig gebruik van alcohol vermijden.

Bij obstipatie de darmperistaltiek normaliseren alvorens de kuur te beginnen.

De worminfectie zorgt voor een overvloedige slijmproductie in de darm; niclosamide werkt beter in op de wormen wanneer het slijm wordt verwijderd door het drinken van zure vruchtensappen.

Niclosamide is niet werkzaam tegen de eieren van de lintworm; (her)infectie met de eieren kan zich ontwikkelen tot cysticercosis. Om dit te voorkómen vooral bij T. solium de patiënt 2 uur na de kuur laxeren met een magnesium- of natriumsulfaathoudend laxeermiddel. Het is mogelijk dat ondanks goede laxatie delen van de lintworm pas in de twee dagen na de behandeling in de ontlasting verschijnen. Bij een nieuwe infectie met T. saginata en T. solium verschijnen er pas na drie maanden delen of eitjes van de lintworm in de ontlasting. Bij een infectie met H. nana is de controletijd ca. 14 dagen omdat overlevende lintwormkoppen heel snel uitgroeien tot geslachtsrijpe lintwormen, die weer eitjes produceren in de stoelgang na slechts ca. 10 dagen. Voldoende hygiëne bij de stoelgang is essentieel om te voorkómen dat eitjes via de vingers in de mond terechtkomen en zo tot cysticercose kunnen leiden.

Eigenschappen

Salicylzuurderivaat. Lokaal werkend specifiek lintwormmiddel met vermicide eigenschappen. De werking berust op verstoring van de energiehuishouding door remming van de oxidatieve fosforylering in de mitochondriën van de parasiet, waardoor de kop en de daaraan verbonden leden afsterven. De segmentketen verliest zijn houvast en wordt door darmperistaltiek geheel of in delen met de feces uitgescheiden.

Resistentie van Taenia spp. is gerapporteerd; een verklaring hiervoor is niet gevonden.

Kinetische gegevens

Resorptiegering (ca. 15%).
Eliminatieca. 85% binnen 1 tot 2 dagen met de feces, ca. 15% met de urine als metaboliet.
OverigBiologische halfwaardetijd ca. 3 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

niclosamide hoort bij de groep anthelminthica.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links